Hajósoknak szóló hirdetmények


A hajósoknak szóló hirdetmények megtekintése a Dokumentumtárban.

A hajózási hatóságot jogszabályok kötelezik arra, hogy a hajózást korlátozó eseményekről, a hajóút jellemzőinek hiányosságairól tájékoztassa a hajósokat és a hajózásban érdekelteket.

Mivel az egyes vízterületeken jelentős számban kerülnek kiadásra HSZH-k, a tájékozódás számos esetben okoz gondot a hajók vezetőinek. E probléma megoldását a magyar hajózási hatóság már több intézkedéssel segítette és ezzel az Internet-megjelenítéssel is ezt teszi, bízva abban, hogy ezzel erősíti a hajózás biztonságát és a hajók vezetőinek megkönnyíti munkáját.

Hajózási Szabályzat

A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet mellékleteként kiadott Hajózási Szabályzat (a továbbiakban: HSZ) tartalmazza azokat az általános szabályokat, amelyek a hajózásbiztonság alapvető garanciái. A víziközlekedés azonban összetettebb annál, hogy általános szabályokkal lehetne leírni valamennyi élethelyzetét, ezért  a HSZ kötelezi a hajók vezetőit arra, hogy a hatóságok által kibocsátott átmeneti rendelkezéseket is tartsák be.

Különleges átmeneti rendelkezések (1.22 cikk)

A hajók vezetőinek meg kell tartaniuk az illetékes hatóságok által rendkívüli esetekben a hajózás biztonsága, valamint rendje érdekében hozott és közzétett bármely átmeneti rendelkezését.

A víziút használata (1.06 cikk)

A hajó, kötelék és úszó testek köteléke hosszának, szélességének, magasságának, merülésének és sebességének meg kell felelnie a víziút és műtárgyai jellemzőinek.

Hajósoknak Szóló Hirdetmények (1.11  cikk)

A hajósoknak szóló hirdetmény a hajózási hatóság által a Hajózási Szabályzat I. rész 1.22 cikk alapján kiadott rendelkezés (biztonsági intézkedés) közzétételére, közlésére szolgáló közlemény.

Kapcsolódó rendelkezések
  • Az I. rész 1.22 cikke szerinti átmeneti rendelkezés azonnali végrehajtását a hajózási hatóság a hajózás, a víziút vagy a víziközlekedésben résztvevők biztonsága érdekében, közvetlen veszélyhelyzet fennállása hiányában is elrendelheti (Hajósoknak Szóló Hirdetmény).
  • Vízen végzett, a hajózást nem zavaró tevékenység meghirdetésétől a hajózási hatóság határozatában vagy szakhatósági állásfoglalásában eltekinthet.
  • Hajózást érintő kísérlethez az illetékes hajózási hatóság eltérést engedélyezhet a Szabályzat rendelkezéseitől, amennyiben ezzel a személyek és a hajózás biztonságát, a forgalom folyamatosságát, a víz minőségét és a környezetet nem veszélyeztetik.
  • A víziút korlátozott jellemzői következtében szükséges időszakra az átmeneti közlekedési rendet, továbbá az egyes vízterületek közlekedési rendjének a Szabályzatban nem érintett részletes helyi szabályait hajósoknak szóló hirdetményben a hajózási hatóság állapítja meg.

Az átmeneti rendelkezést, azaz Hajósoknak szóló hirdetményt a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Hajózási Főosztálya teszi közzé. A hirdetményekben foglalt előírások a fentiek alapján kiegészítik a HSZ előírásait, betartásuk kötelező.

Hajósoknak Szóló Tájékoztatók (1.01 cikk)

A hajósoknak szóló tájékoztató a hajózási hatóság által a Hajózási Szabályzat I. része 1.06 cikkének betarthatósága és a hajózásban érdekeltek tájékoztatására kiadott közlemény.

A kötelezettség teljesíthetősége érdekében a hajózási hatóság tájékoztatót ad ki a hajósok, hajózásban érdekeltek számára - egyebek mellett - a víziút jellemzőiről (1.04 cikk 2. bekezdés a) pontja):

  • Az úszólétesítmény merülését a víziút fenntartója vagy az illetékes hatóság tájékoztatása (pl. hajósoknak szóló tájékoztató, hirdetmény, rádió- vagy elektronikus közlemény, vízállás és/vagy gázlójelző tábla) alapján kell megállapítani.
  • A hajózás biztonsága érdekében a hajózási hatóság átmeneti rendelkezésben egyes vízterületeken legkisebb kötelező hajó-meder távolságot állapíthat meg.

Letölthető nyomtatványok

Hajósoknak szóló hirdetményekhez kapcsolódó dokumentumok

 

Friss hirdetményeink

A VONYARC MARINA KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT VONYARCVASHEGYI KÖZFORGALMÚ TAVI MEDENCÉS KISHAJÓ KIKÖTŐ KIKÖTŐRENDJE
Hajózási Szakterület    |   Hirdetmény, Balaton, Kikötőrendek |   Utolsó frissítés 2018.11.14.    |  Hatályos: Visszavonásig    |   PDF    |   939.8 KB
Iktatószám: 102/Ba/2018
VITORLÁSVERSENY A BALATONON 2018. DECEMBER 01-02-ÉN
Hajózási Szakterület    |   Hirdetmény, Balaton |   Utolsó frissítés 2018.11.14.    |   PDF    |   218.4 KB
103/Ba/2018.
A DUNAFERR DUNAI VASMŰ VÍZKIVÉTELI MŰVE ÜZEMBIZTONSÁGÁNAK ÉRDEKÉBEN ELRENDELT KÍMÉLETES HAJÓZÁSRÓL
Hajózási Szakterület    |   Hirdetmény, Duna |   Utolsó frissítés 2018.11.09.    |  Hatályos: Visszavonásig    |   PDF    |   265.4 KB
100/Du/2018.
A DUNA ALACSONY VÍZÁLLÁSA MIATTI KORLÁTOZÁSOK 2018. NOVEMBER 10-TŐL
Hajózási Szakterület    |   Hirdetmény, Duna |   Utolsó frissítés 2018.11.09.    |   PDF    |   263.2 KB
99/Du/2018.
A TISZA FOLYÓT A 324+400 FKM ÉS 324+443 FKM SZELVÉNYEKBEN KERESZTEZŐ OLAJVEZETÉKEK BONTÁSI MUNKÁLATAI
Hajózási Szakterület    |   Hirdetmény, Tisza és Mellékvizei |   Utolsó frissítés 2018.11.09.    |   PDF    |   513.6 KB
39/Ti/2018.
BÚVÁRMUNKÁKKAL KAPCSOLATOS HAJÓZÁSI TEVÉKENYSÉG A DUNA 1603+257 FKM SZELVÉNYÉBEN
Hajózási Szakterület    |   Hirdetmény, Duna |   Utolsó frissítés 2018.11.08.    |   PDF    |   426.9 KB
98/Du/2018.
TOVÁBBI DOKUMENTUMOK