Hajósoknak szóló hirdetmények


A hajósoknak szóló hirdetmények megtekintése a Dokumentumtárban.

A hajózási hatóságot jogszabályok kötelezik arra, hogy a hajózást korlátozó eseményekről, a hajóút jellemzőinek hiányosságairól tájékoztassa a hajósokat és a hajózásban érdekelteket.

Mivel az egyes vízterületeken jelentős számban kerülnek kiadásra HSZH-k, a tájékozódás számos esetben okoz gondot a hajók vezetőinek. E probléma megoldását a magyar hajózási hatóság már több intézkedéssel segítette és ezzel az Internet-megjelenítéssel is ezt teszi, bízva abban, hogy ezzel erősíti a hajózás biztonságát és a hajók vezetőinek megkönnyíti munkáját.

Hajózási Szabályzat

A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet mellékleteként kiadott Hajózási Szabályzat (a továbbiakban: HSZ) tartalmazza azokat az általános szabályokat, amelyek a hajózásbiztonság alapvető garanciái. A víziközlekedés azonban összetettebb annál, hogy általános szabályokkal lehetne leírni valamennyi élethelyzetét, ezért  a HSZ kötelezi a hajók vezetőit arra, hogy a hatóságok által kibocsátott átmeneti rendelkezéseket is tartsák be.

Különleges átmeneti rendelkezések (1.22 cikk)

A hajók vezetőinek meg kell tartaniuk az illetékes hatóságok által rendkívüli esetekben a hajózás biztonsága, valamint rendje érdekében hozott és közzétett bármely átmeneti rendelkezését.

A víziút használata (1.06 cikk)

A hajó, kötelék és úszó testek köteléke hosszának, szélességének, magasságának, merülésének és sebességének meg kell felelnie a víziút és műtárgyai jellemzőinek.

Hajósoknak Szóló Hirdetmények (1.11  cikk)

A hajósoknak szóló hirdetmény a hajózási hatóság által a Hajózási Szabályzat I. rész 1.22 cikk alapján kiadott rendelkezés (biztonsági intézkedés) közzétételére, közlésére szolgáló közlemény.

Kapcsolódó rendelkezések
  • Az I. rész 1.22 cikke szerinti átmeneti rendelkezés azonnali végrehajtását a hajózási hatóság a hajózás, a víziút vagy a víziközlekedésben résztvevők biztonsága érdekében, közvetlen veszélyhelyzet fennállása hiányában is elrendelheti (Hajósoknak Szóló Hirdetmény).
  • Vízen végzett, a hajózást nem zavaró tevékenység meghirdetésétől a hajózási hatóság határozatában vagy szakhatósági állásfoglalásában eltekinthet.
  • Hajózást érintő kísérlethez az illetékes hajózási hatóság eltérést engedélyezhet a Szabályzat rendelkezéseitől, amennyiben ezzel a személyek és a hajózás biztonságát, a forgalom folyamatosságát, a víz minőségét és a környezetet nem veszélyeztetik.
  • A víziút korlátozott jellemzői következtében szükséges időszakra az átmeneti közlekedési rendet, továbbá az egyes vízterületek közlekedési rendjének a Szabályzatban nem érintett részletes helyi szabályait hajósoknak szóló hirdetményben a hajózási hatóság állapítja meg.

Az átmeneti rendelkezést, azaz Hajósoknak szóló hirdetményt a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Hajózási Főosztálya teszi közzé. A hirdetményekben foglalt előírások a fentiek alapján kiegészítik a HSZ előírásait, betartásuk kötelező.

Hajósoknak Szóló Tájékoztatók (1.01 cikk)

A hajósoknak szóló tájékoztató a hajózási hatóság által a Hajózási Szabályzat I. része 1.06 cikkének betarthatósága és a hajózásban érdekeltek tájékoztatására kiadott közlemény.

A kötelezettség teljesíthetősége érdekében a hajózási hatóság tájékoztatót ad ki a hajósok, hajózásban érdekeltek számára - egyebek mellett - a víziút jellemzőiről (1.04 cikk 2. bekezdés a) pontja):

  • Az úszólétesítmény merülését a víziút fenntartója vagy az illetékes hatóság tájékoztatása (pl. hajósoknak szóló tájékoztató, hirdetmény, rádió- vagy elektronikus közlemény, vízállás és/vagy gázlójelző tábla) alapján kell megállapítani.
  • A hajózás biztonsága érdekében a hajózási hatóság átmeneti rendelkezésben egyes vízterületeken legkisebb kötelező hajó-meder távolságot állapíthat meg.

Letölthető nyomtatványok

Hajósoknak szóló hirdetményekhez kapcsolódó dokumentumok

 

Friss hirdetményeink

ELSÜLLYEDT ÚSZÓMŰVEK BÚVÁRMUNKÁVAL IS JÁRÓ KIEMELÉSE A DUNA 1679,45,0 FKM TÉRSÉGÉBEN, A BAL PART MELLETT
Hajózási Szakterület    |   Hirdetmény, Duna |   Utolsó frissítés 2017.03.24.    |  Hatályos: Visszavonásig    |   PDF    |   706.7 KB
Iktatószám: 17/du/2017
A DUNA 1793,3 FKM TÉRSÉGÉBEN A HAJÓÚT JOBB SZÉLÉN KÍVÜL, KERESZTKÖVÖN FELAKADT ÁRUSZÁLLÍTÓ HAJÓ ÁTRAKÁSSAL TÖRTÉNŐ MENTÉSI MUNKÁLATAI
Hajózási Szakterület    |   Hirdetmény, Duna |   Utolsó frissítés 2017.03.24.    |  Hatályos: Visszavonásig    |   PDF    |   394.3 KB
16 du 2017
TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA KÖZLEKEDÉSI FŐOSZTÁLY HAJÓZÁSI SZAKTERÜLET ELÉRHETŐSÉGEIRŐL
Hajózási Szakterület    |   Hirdetmény, Hajósoknak Szóló Tájékoztatók |   Utolsó frissítés 2017.03.22.    |  Hatályos: Visszavonásig    |   PDF    |   497.8 KB
Iktatószám: 004/Taj/2017
KVASSAY- ÉS TASSI-HAJÓZSILIP ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGHIRDETÉSE
Hajózási Szakterület    |   Hirdetmény, Duna Mellékvizei |   Utolsó frissítés 2017.03.22.    |  Hatályos: Visszavonásig    |   PDF    |   3.1 MB
Iktatószám: 04/DuM/2017
TŰZVÉDELMI GYAKORLATRÓL A BALATONON, A SIÓFOK ELŐTTI VÍZTERÜLETEN
Hajózási Szakterület    |   Hirdetmény, Balaton |   Utolsó frissítés 2017.03.14.    |   PDF    |   278.2 KB
Iktatószám: 04/Ba/2017
ELSÜLLYEDT VEDERSOROS ÚSZÓ MUNKAGÉP A BODROG 9 KM TÉRSÉGÉBEN
Hajózási Szakterület    |   Hirdetmény, Tisza és Mellékvizei |   Utolsó frissítés 2017.03.02.    |  Hatályos: Visszavonásig    |   PDF    |   314.6 KB
Iktatószám: 01/Ti/2017
TOVÁBBI DOKUMENTUMOK