Szaktanfolyami igazolványok cseréje, pótlása


A közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmány cseréjét, pótlását a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) végzi.

A közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmány cseréjét, pótlását a korábbi vizsgát szervező képző szervnél, a megyei Kormányhivataloknál, vagy az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály Szaktanfolyami Osztályán (a továbbiakban: Szaktanfolyami Osztály) benyújtott kérelemmel kezdeményezheti az ügyfél.

Az eljárás menete

A kérelem benyújtásához a GKI, illetve ADR plasztikkártya esetén szükséges Excel adatlap, valamint az építőgép kezelő jogosítvány és az egyéb közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmány cseréje/pótlása esetén az alábbi formanyomtatványt szükséges kitölteni.

Kérelem szaktanfolyami okmányok cseréjéhez

Milyen feltételei vannak a kérelem beadásának?

Gépkezelő jogosítvány esetén

A gépkezelő jogosítvány Hatóságnál történő pótlása és cseréje csak és kizárólag a 2009. év december 1. után kiadott jogosítványok esetében lehetséges.

 • kitöltött F01 formanyomtatvány,
 • 2 db 3,5×4,5 cm-es szabványos igazolványkép, az egyik az F01 formanyom-tatványra felragasztva, a másik az adatlaphoz csatolva (a fénykép hátuljára az azonosításhoz szükséges adatok kerüljenek felvezetésre),
 • sajátkezű aláírás az adatlapon fekete vagy kék színű tűfilccel (a kereten belül a vonalak érintése nélkül),
 • 3 300 Ft eljárási díj igazolt befizetése,
 • bemutatott, személyazonosításra alkalmas okmány.

A 2009. év január 01. előtt kiadott, II. anyakönyvi sorszámmal ellátott építőgép kezelő jogosítványok másodlatának kiadásáról szóló tájékoztató tartalmazza a kitöltendő formanyomtatványt is. Az NKH-tól kizárólag az NKH és jogelődjei hatáskörében kiállított építőgép kezelő jogosítványok másodlata igényelhető.

Linkelt tartalmak:

Épitőgépkezelő jogosítvány másodlat kiadásáról-tájékoztató

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI) esetén
 • kitöltött, majd kinyomtatott Excel adatlap,
 • 1 db 3,5×4,5 cm-es szabványos igazolványkép az adatlapra felragasztva (a fénykép hátuljára az azonosításhoz szükséges adatok kerüljenek felvezetés-re),
 • sajátkezű aláírás a kinyomtatott Excel adatlapon fekete vagy kék színű tűfilc-cel (a kereten belül a vonalak érintése nélkül),
 • 9 900 Ft eljárási díj igazolt befizetése,
 • bemutatott, személyazonosításra alkalmas okmány, lakcímkártya és vezetői engedély.
ADR oktatási bizonyítvány esetén
 • kitöltött, majd kinyomtatott Excel adatlap,
 • 1 db 3,5×4,5 cm-es szabványos igazolványkép az adatlapra felragasztva (a fénykép hátuljára az azonosításhoz szükséges adatok kerüljenek felvezetés-re),
 • sajátkezű aláírás a kinyomtatott Excel adatlapon fekete színű filccel (a kereten belül a vonalak érintése nélkül),
 • 2 500 Ft eljárási díj igazolt befizetése,
 • bemutatott, személyazonosításra alkalmas okmány és lakcímkártya.
Egyéb képesítések esetén
 • kitöltött F02 formanyomtatvány (vizsgaadatok mindenképpen szükségesek),
 • sajátkezű aláírás az adatlapon fekete vagy kék színű tűfilccel (a megfelelő helyen),
 • 2 500 Ft eljárási díj igazolt befizetése,
 • bemutatott, személyazonosításra alkalmas okmány és lakcímkártya.

A kérelem továbbítása

Ügyfélfogadási idő

a Szaktanfolyami

Osztályon

Hétfőn: 12.00-15.00, Szerdán:

9.00-15.00 és Pénteken: 9.00-11.00

 

A kitöltött Excel adatlapot elektronikusan (e-mailben) el kell küldeni a Hatósághoz.

A kinyomtatott és aláírt adatlapokat, valamint a befizetést igazoló dokumentumot postai úton meg kell küldeni a Szaktanfolyami Osztály részére (GKI igazolvány esetében a vezetői engedély másolatát is).

Gépkezelő jogosítvány esetén a fényképekkel ellátott, aláírt formanyomtatványt, valamint a befizetést igazoló dokumentumot postai úton meg kell küldeni a Szaktanfolyami Osztály részére.

Egyéb közúti közlekedési szakember képesítés esetén az aláírt, vonalkóddal ellátott formanyomtatványt elektronikusan, az ügyviteli programban el kell küldeni a Hatósághoz. Postai úton csak a megrongálódás miatt bevont okmányokat kell megküldeni.

 

Eljárási díjak Ft  

Gépjárművezetői képesítési igazolvány (GKI) - A külön jogszabályban meghatározott gépjárművezetői képesítési igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja

9 900

A külön jogszabályban meghatározott gépkezelői jogosítvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja

3 300

 ADR oktatási bizonyítvány - A külön jogszabályban meghatározott igazolványok, bizonyítványok kiadásának, cseréjének, pótlásának díja

2 500

 Egyéb okmányok - A külön jogszabályban meghatározott igazolványok, bizonyítványok kiadásának, cseréjének, pótlásának díja

2 500

Kapcsolódó dokumentumok

Tájékoztató és kérelem a közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmányok cseréjének, pótlásának eljárás rendjéről