Szaktanfolyami igazolványok cseréje, pótlása


A közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmányok cseréjét, pótlását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) végzi.

A közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmányok cseréjét, pótlását a korábbi vizsgát szervező képző szervnél, a megyei Kormányhivatalok kijelölt Járási Hivatalainál, vagy az NFM Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály Szaktanfolyami Osztályán (a továbbiakban: Szaktanfolyami Osztály) benyújtott kérelemmel kezdeményezheti az ügyfél.

 

Az eljárás menete

Szaktanfolyami okmányok cseréje, pótlása esetén elektronikusan kell kitölteni egy űrlapot a https://ekapu.nkh.gov.hu/pallasz2017/okmanycsere weboldalon. Elektronikus ügyintézés során kérjük kövesse a lépéseket, vagy pedig személyes ügyintézés keretében keresse fel a hatóság ügyfélfogadóját.

 

A kinyomtatott és saját kezű aláírással ellátott adatlapo(ka)t, valamint az eljárási díj(ak) befizetését igazoló dokumentumot postai úton meg kell küldeni a Szaktanfolyami Osztály részére. (GKI igazolvány, ADR oktatási bizonyítvány és gépkezelői jogosítvány esetében az adatlapra egy szabványos igazolványfénykép felragasztása is szükséges. GKI igazolvány esetén a vezetői engedély másolatát is csatolni kell.)

Gépkezelői jogosítvány esetén a fényképpel ellátott, aláírt formanyomtatvánnyal, valamint a befizetést igazoló dokumentummal együtt további 1 db szabványos igazolványfényképet, valamint a gépkezelői munkakör betöltésére szóló orvosi alkalmassági igazolást is meg kell küldeni postai úton a Szaktanfolyami Osztály részére.

Egyéb közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmány esetén, különösen a 10 évnél régebben szerzett képesítések esetén fontos a vizsga helyének (város, képzőszerv) és idejének minél pontosabb behatárolása.

Eljárási díjak

  • Gépjárművezetői képesítési igazolvány (GKI) - A külön jogszabályban meghatározott gépjárművezetői képesítési igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja: 9.900 Ft
  • Gépkezelői jogosítvány - A külön jogszabályban meghatározott gépkezelői jogosítvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja: 3.300 Ft
  • ADR oktatási bizonyítvány - A külön jogszabályban meghatározott igazolványok, bizonyítványok kiadásának, cseréjének, pótlásának díja: 2.500 Ft
  • Egyéb okmányok - A külön jogszabályban meghatározott igazolványok, bizonyítványok kiadásának, cseréjének, pótlásának díja: 2.500 Ft

Díj megfizetése

Az eljárási díj megfizetése személyes ügyintézés keretében az ügyintézés helyén történik a házi pénztárban. Személyes megjelenés nélküli ügyintézés során a megfelelő összeget a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára kell átutalni. Az átutalás közlemény rovatában mindenképpen szükséges feltüntetni az okmánybirtokos nevét, az okmány típusát és hogy csere vagy pótlás ügyről van-e szó.

Szaktanfolyami Osztály elérhetősége

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.

Ügyfélfogadási idő:

  • Hétfő: 12:00-15:00
  • Szerda: 9:00-15:00
  • Péntek: 9:00-11:00

Kérjük az adatlap kitöltése során mindenképpen adjon meg egy olyan telefonszámot, amelyen az ügyintézés során, szükség esetén el tudjuk érni!