Vezetési és pihenőidő szabályai


A napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát, azonban hetente két alkalommal meghosszabbítható 10 órára. Egy héten 6 napi vezetési időszak lehet.

A heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát, a kétheti vezetési idő a 90 órát.

Négy és fél óra vezetési időszak eltelte után legalább 45 perces szünetet kell tartani, de ez felosztható 15 perces és azt követő 30 perces szünetre.

A rendszeres napi pihenőidőnek legalább 11 órának kell lennie, amely heti három alkalommal 9 órára csökkenthető. A rendszeres napi pihenőidő felosztható egy 3 órás és egy azt követő 9 órás pihenő időre.

Több fős személyzet esetén a járművezetőnek 30 órán belül legalább 9 órás napi pihenőidőt kell tartania.

A rendszeres heti pihenőidő 45 óra, amely kéthetente egyszer 24 órára csökkenthető, amit azonban három héten belül kompenzálni kell. A nemzetközi különjárati személyszállítást végző autóbusz vezetője a heti pihenőidőt 12x24 órás időszakkal elhalaszthatja, de ezt követően két rendes vagy egy rendes és egy csökkentett heti pihenőidőt kell tartani, és a csökkentést három héten belül kompenzálni kell.

A vezetési és pihenőidők rögzítésére menetíró berendezés (tachográf) szolgál.

Vezetési és pihenőidő ellenőrzése

A vezetési és pihenőidő ellenőrzése a következőket foglalja magában:

 • A tevékenység jellege alapján annak eldöntése, hogy a gépjárművezető köteles-e használni menetíró berendezést. 
 • A gépjárművezető életkora alapján annak eldöntése, hogy vezetheti-e az adott járművet.

Analóg tachográf esetén

 • Az alkalmazott korong kompatibilis-e a menetíró készülékhez.
 • Az adott napra és az azt megelőző 28 naptári napra vonatkozó korongok, igazolások vizsgálata.
 • A korong kitöltésének vizsgálata.
 • A korongok grafikus jeleinek elemzése, a vezetési idő, a megszakítások (szünetek), a napi, heti pihenődők mértékének meghatározása számítógéppel vagy kézi kiértékelővel.
 • A vezetési és pihenőidők szabályainak betartása.

Digitális tachográf esetében

 • A gépjárművezető adatainak valamint a fedélzeti egység adatainak egyezősége.
 • A járműegységen, a járművezetői kártyán rögzített adatok letöltése, az igazolások, kinyomatok vizsgálata.
 • A rögzített adatok és az okmányok alapján a vezetési idő, a megszakítások (szünetek) a napi, heti pihenődők mértékeinek meghatározása, adatelemzés számítógéppel.  
 • A menetíró készülék (fedélzeti egység, kábel, mozgásérzékelő) kalibráltságának, a menetíró berendezés kezelésének manipulációmentességének ellenőrzése.

Munkaidőre vonatkozó szabályok

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18/A. – 18/K. §-ban meghatározott eltérésekkel.

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény.

A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 561/2006/EK rendelet.

A vezetési és pihenőidők rögzítésére menetíró berendezés (tachográf) szolgál.

Milyen esetekben kell menetíró berendezést beszerelni és használni?
 • a közúti áruszállításra alkalmazott járműbe, ha a jármű megengedett legnagyobb össztömege – pótkocsival vagy félpótkocsival együtt – meghaladja a 3.5 tonnát,
 • a közúti személyszállításra alkalmazott járműbe, ha a szállítható személyek száma – a járművezetővel együtt – 9-nél több. Kivételt képeznek az 561/2006/EK rendelet 3. cikkében és – kizárólag belföldön – a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 92. § (3) bekezdésében felsorolt járművek. Nem kell tachográf többek között
 • a kizárólag nem közúton közlekedő járműbe,
 • a nem közúti áruszállításra alkalmazott, speciális felépítményű járműbe (pl. darus gépkocsi),
 • a legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, nem kereskedelmi áruszállításra használt járműbe, járműszerelvénybe,
 • a 17-nél nem több személy szállítására alkalmas, belföldön, saját számlás utas szállítást végző autóbuszba.

Tachográf köteles tevékenység végzése során a tachográfot a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell használni. A járművezető csak a saját járművezetői kártyáját használhatja.

A tachográf mentes tevékenység végzése során a beépített tachográf használata nem kötelező, az analóg tachográfba nem kell adatrögzítő lapot, a digitális tachográfba gépjárművezetői kártyát helyezni, a digitális tachográfot ki kell kapcsolni.

Digitális tachográf

A digitális tachográf a legmodernebb menetíró eszköz, amely digitális formában rögzíti a gépkocsivezető munkaidejének történéseit, a jármű mozgását és sebességét, a sebesség túllépéseket, a technikai adatokat. Az említett adatokon túl rögzítésre kerül az összes tachográf kezelési hiba és illegális esemény.

A hagyományos (analóg) tachográffal szemben nem csak külső adatrögzítőre történik az adatok kimentése (gépkocsivezető kártya), hanem a fedélzeti egység memóriájában is megmaradnak az adatok. Az ellenőrzés alkalmával a járművezetői kártyán és a fedélzeti egységben tárolt adatok elemzésével az ellenőrzést végzők pontos képet kapnak arra vonatkozóan, hogy a gépjárművezető hogyan tartotta be a vezetési és pihenőidőre vonatkozó szabályokat.

A digitális tachográfhoz járművezetői kártya, üzembentartói kártya, műhelykártya és ellenőri kártya kerül kiadásra.

A digitális tachográf gyors ellenőrzését kizárólag informatikai eszközökkel lehet elvégezni, azonban kinyomatok készítésével is nyomon követhető a gépkocsivezető tevékenysége.

Menetíró berendezés ellenőrzése

A beépített tachográfnak – még akkor is, ha a járművel csak tachográf mentes tevékenységet végeznek – jóváhagyottnak, illesztettnek, aktiváltnak kell lennie, és a berendezésen végre kell hajtani az előírt felülvizsgálatokat. A közúton közlekedő, tachográffal felszerelt járműnek érvényes tachográf illesztési címkével kell rendelkeznie.

Tilos a tachográf befolyásolása, sőt még a befolyásolásra alkalmas eszköznek a járművön tartása is.

Milyen főbb szempontjai vannak a menetíró berendezés ellenőrzésének?
 • Az illesztési matrica érvényessége.
 • A tachográf, a jeladó, a kábelek épsége, a plombák sérülésmentessége.
 • Manipulációra utaló jelek keresése a korongon.
 • A technikai adatok, hibajelzések, események jelzéseinek vizsgálata a kinyomaton.
 • Manipulációra utaló adatok vizsgálata a számítógépes elemzés során.  
 • A kerék méretének ellenőrzése.
 • Manipulációs eszköz keresése a járművön.
 • Indokolt esetben a jármű tachográf műhelybe irányítása további vizsgálat céljából.

Tachográf gyártók NKH által elismert hazai képviselői

A tachográf gyártók Nemzeti Közlekedési Hatóság által elismert hazai képviselői a  Közlekedési Főfelügyeletnek a Közlekedési Értesítő 2005. évi 4. és 22. számában megjelent közleménye alapján

A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1190. (IX. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (2) bekezdése ea) pontjának értelmében a Közlekedési Főfelügyelet a 2005. január 10-ig beérkezett készülékgyártói nyilatkozatok alapján az alábbi hazai képviseleteket ismerte el.

Mercedes BeSy Tachograph Kft. (az ACTIA Polska Sp.z.o.o. magyarországi képviselőjeként)

A Mercedes BeSy Tachograph Kft.-t (4066. Tiszacsege, Határ u.15.), mint a tachográf készülékgyártó ACTIA Polska Sp.z.o.o. (ulica Pulawska 38. 05-500 Piaseczno, Poland) magyarországi képviselőjét

1.1. az R. 1. számú melléklet 18. pontjának b) bekezdésében leírt tevékenység végzésére, beleértve az illesztést is az:

 • UTT (ACTIA Universal Tachograph Tester)
 • MTC Tester (Siemes-VDO)
 • MK II test computer (VTI)
 • MATT UTP 10

készülékekkel ellenőrizhető és illeszthető tachográf típusok esetében,

1.2. az R. 1. számú melléklet 18. pontjának a), b), ca) és cb) bekezdésében leírt tevékenységek végzésére a:

 • Tahograph POLTIK 026
 • Tachograph ELECTRONIC 028
 • Digital Tachograph SmarTach (L2000)

tachograf típusok esetében.

Mercedes BeSy Tachograph Kft. (az IVEKA Automotive Technologies Schauz GmbH magyarországi képviselőjeként)

2. A Mercedes BeSy Tachograph Kft-t (4066 Tiszacsege, Határ u. 15.), mint az IVEKA Automotive Technologies Schauz GmbH (Talweg 8. 75417 Mühlacker) magyarországi képviselőjét

2.1. az R. 1. számú melléklet 18. pontjának b) bekezdésében leírt tevékenység végzésére, beleértve az illesztést is az:

 • MTC
 • MTG 10
 • IPG 10
 • HBG 10

készülékekkel ellenőrizhető és illeszthető tachográf típusok esetében,
2.2. az R. 1. számú melléklet 18. pontjának a), b), ca) és cb) bekezdésében leírt tevékenységek végzésére a:

 • MOTOMETER  1314
 • MOTOMETER  1318
 • MOTOMETER  EGK 100
 • MOTOMETER  1319
 • MOTOMETER  1324

tachográf típusok esetében.

Szelpo AutoControl Systems Kft.

3. A Szelpo AutoControl Systems Kft-t (8000 Székesfehérvár, Budai út 390.), mint a Stoneridge Eletronics Ltd. (Charles Bowman Avenue Claverhouse Industrial park Dundee DD4 9UB) magyarországi képviselőjét

3.1. az R. 1. számú melléklet 18. pontjának b) bekezdésében leírt tevékenységek végzésére, beleértve az illesztést is az

 • MK II Programmer

készülékekkel ellenőrizhető és illeszthető tachográf típusok esetében,
3.2. az R. 1. számú melléklet 18. pontjának a), b), ca) és cb) bekezdésében leírt tevékenységek végzésére a:

 • TVI 8300-as sorozatú
 • TVI 8400-as sorozatú
 • TV 2400-as sorozatú
 • Stoneridge Electronics SE5000

tachográf típusok esetében.

Szerviz-Trade Kft.

4. A Szerviz-Trade Kft-t (1147 Budapest, Csömöri út 114.), mint a Semmler GmbH (Gewerbepark Göppingen/Voralb) magyarországi képviselőjét

4.1. az R. 1. számú melléklet 18. pontjának b) bekezdésében leírt tevékenység végzésére, beleértve az illesztést is az:

 • SMG Pilot
 • TRA SE 5 Pilot

készülékekkel ellenőrizhető és illeszthető tachográf típusok esetében.

TRANS-AUTOMAT Kft.

5. A TRANS-AUTOMAT Kft-t (1162 Budapest, János u. 38.), mint a Siemens VDO Automotive AG (Heinrich-Hertz-Strasse 45. D-78052 Villingen) magyarországi képviselőjét

5.1. az R. 1. számú melléklet 18. pontjának b) bekezdésében leírt tevékenység végzésére, beleértve az illesztést is az:

 • ATC
 • MTC
 • HTC
 • HBG 10

készülékekkel ellenőrizhető és illeszthető tachográf típusok esetében
5.2. az R. 1. számú melléklet 18. pontjának a), b), ca), és cb) bekezdésében leírt tevékenységek végzésére az:

 • SVDO (Kienzle) TCO 1311/24, 1311/25, 1311/26, 1311/27
 • SVDO (Kienzle) KTCO 1314/24, 1314/25, 1314/26, 1314/27
 • SVDO (Kienzle) KTCO 1318/24, 1318/25, 1318/26, 1318/27
 • SVDO (Kienzle) FTCO 1319/24, 1319/27
 • SVDO (Kienzle) MTCO 1324
 • SVDO DTCO 1381
 • VDO FSE Typ 414.253

tachográf típusok esetében.

A tachográf gyártók Nemzeti Közlekedési Hatóság által elismert további hazai képviselői

Az R. 11. § (2) bekezdése ea) pontjának lábjegyzete értelmében a Nemzeti Közlekedési Hatóság a készülékgyártói nyilatkozatok alapján az alábbi hazai képviseleteket is elismerte. 

1. A Mercedes BeSy Tachograph Kft-t (4066 Tiszacsege, Határ u. 15.), mint az EFKON AG (Andritzer Reichstrasse 65, 8045 Graz, Austria) magyarországi képviselőjét az R. 1. számú melléklet 18. pontjának a), b), ca), és cb) bekezdésében leírt tevékenységek végzésére az EFKON gyártmányú tachográfok esetében.

A tevékenységigazoló lap használatára vonatkozó előírásokat a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet, valamint a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos formanyomtatványról szóló, a Bizottság 2009/959/EU számú határozatával módosított 2007/230/EK bizottsági határozat tartalmazza. A határozat mellékletében található az érvényes tevékenységigazoló lap mintája.

Az elsődleges adatrögzítő eszköz a tachográf, a tevékenységigazoló lapot csak akkor kell használni, ha a menetíró készülékben rögzített adatok alapján nem igazolható az 561/2006/EK rendelet követelményeinek teljesülése. A heti pihenőidő igazolható járművezetői kártyával, kézzel kitöltött adatrögzítő lappal vagy tevékenységigazoló lappal is.

A munkáltató köteles tevékenységigazoló lapot kiadni a gépjárművezető részére azokra a napokra, amelyeken a gépjárművezető nem végzett az 561/2006/EK rendelet vagy az AETR megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységet. A formanyomtatványt géppel kell kitölteni.

Mit köteles megjelölni a munkáltató az igazoláson?
 • a 14. pontot, ha a gépkocsivezető keresőképtelenséget okozó betegállományban volt,
 • a 15 pontot, ha gépjárművezető éves szabadsága miatt nem végzett munkát,
 • a 16. pontot, ha szabadságon volt vagy pihenőidejét töltötte,
 • a 17. pontot, ha a gépjárművezető olyan munkát végzett, amely nem tartozik az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy az AETR Megállapodás hatálya alá.
 • a 18. pontot, ha a gépkocsivezető a járművezetésen kívül egyéb tevékenységet végzett,
 • a 19. pontot, ha a gépkocsivezető rendelkezésre állt, azaz készenlétben volt.

A gépjárművezető köteles a részére kiadott tevékenységigazoló lap 21-22. pontját a járművezetői tevékenységének megkezdése előtt kitölteni. A tevékenységigazoló lapot a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben meghatározott módon – az adatrögzítő lapokra vonatkozó előírások megfelelő alkalmazásával – kell kezelni, az ellenőrzésre jogosult személy kérésére be kell mutatni, és legalább egy évig meg kell őrizni.

A magyar nyelven kitöltött tevékenységigazoló lapot az Európai Unió egész területén elfogadják. A tevékenységigazoló lap használata nem kötelező minden EU tagállamban.

 

Kapcsolódó dokumentumok