Sorozat átalakítási engedély


Sorozat átalakítási engedélyekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

1) Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal (NKH KGH)


2) Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Jármű Főosztály Műszaki Engedélyezési Osztály


3) Illetékességi terület 

Országos illetékesség


4) Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, illetve a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerint.
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet tartalmazza.


5) Alapvető eljárási szabályok

Az ügyfajta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozik. Az eljárás kérelemre indul.
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.


6) Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

A tevékenységi engedély iránti kérelmet az ügyfélnek az NKH KGH-nak kell postai úton (1389 Budapest 62., Pf.: 102.), vagy személyesen, ügyfélfogadási időben benyújtani (1066 Budapest, Teréz krt. 62., III. em. 308.).


7) Ügyfélfogadás ideje

H, Sz, Cs: 9:00-14:00


8) Az ügyintézés határideje (intézési, fellebbezési határidő)

Az ügyintézés határideje 21 nap. A fellebbezési határidő a döntés közlésétől számított 15 nap.


9) Az ügyek intézését segítő útmutatók

Nincs ilyen.


10) Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, - az igénybe vehető elektronikus programok elérése 

Nincs ilyen.


11) Időpontfoglalás

1/477-15-92


12) Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet


13) Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nincs ilyen.

 

A közúti jármű sorozatszerű átalakítását végző gépjárműfenntartó szervezet feljogosítása az átalakítással érintett szerkezeti elemek átvizsgálására,

1) Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal (NKH KGH)


2) Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Jármű Főosztály Műszaki Engedélyezési Osztály


3) Illetékességi terület

Országos illetékesség


4) Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerint.
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet tartalmazza.


5) Alapvető eljárási szabályok

Az ügyfajta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozik. Az eljárás kérelemre indul.
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet


6) Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

A tevékenységi engedély iránti kérelmet az ügyfélnek az NKH KGH-nak kell postai úton (1389 Budapest 62., Pf.: 102.), vagy személyesen, ügyfélfogadási időben benyújtani (1066 Budapest, Teréz krt. 62., III. em. 308.).


7) Ügyfélfogadás ideje

H, Sz, Cs: 9:00-14:00


8) Az ügyintézés határideje (intézési, fellebbezési határidő)

Az ügyintézés határideje 21 nap. A fellebbezési határidő a döntés közlésétől számított 15 nap.


9) Az ügyek intézését segítő útmutatók

Nincs ilyen.


10) Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, - az igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs ilyen.


11) Időpontfoglalás 

1/477-15-92


12) Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet


13) Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

Nincs ilyen.

sorozat-átalakítási engedélyek nyilvántartása
Gépjárműves szakterület    |   Nyilvántartás, Jármű Szakterület |   Utolsó frissítés 2016.03.17.