CEMT árufuvarozási engedélyek kibocsátása


A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT) által létrehozott közlekedési engedélyekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása

1) Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)

2) Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály Forgalmi Engedélyezési Osztály

3) Illetékességi terület

Országos illetékesség

4) Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása

A CEMT engedélyek díját a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet mellékletének 3. és 4. pontja tartalmazza.

5) Alapvető eljárási szabályok

Az ügyfajta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) hatálya alá tartozik. Az eljárás kérelemre indul.

6) Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Az engedélyt személyesen lehet átvenni a 1138 Budapest, Váci út 188. szám alatti, földszinti ügyfélszolgálaton.

7) Ügyfélfogadás ideje

H-CS: 9:00-12:00 és 12:30-14:00
P: 9:00-11:00

8) Az ügyintézés határideje (intézési, fellebbezési határidő)    

Azonnal

9) Az ügyek intézését segítő útmutatók 

Nincs ilyen.

10) Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, - az igénybe vehető elektronikus programok elérése 

Nincs ilyen.

11) Időpontfoglalás 

Nincs ilyen.

12) Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke  

56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól

13) Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  

Nincs ilyen.