Tachograf készülék, kártya jóváhagyása


Magyarország számára a menetíró készülék, az adatrögzítő lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyása tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben a tagállam hatósága számára meghatározott feladatok.

1) Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése    

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal (NKH KGH)

2) Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése    

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Jármű Főosztály Műszaki Engedélyezési Osztály

3) Illetékességi terület    

Országos illetékesség

4) Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása    

a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet szerint.
Az eljárás illetékköteles, az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény tartalmazza.

5) Alapvető eljárási szabályok    

Az ügyfajta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozik. Az eljárás kérelemre indul.

6) Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)    

A tevékenységi engedély iránti kérelmet az ügyfélnek az NKH KGH-nak kell postai úton (1389 Budapest 62., Pf.: 102.), vagy személyesen, ügyfélfogadási időben benyújtani (1066 Budapest, Teréz krt. 62., III. em. 308.).

7) Ügyfélfogadás ideje  

H, SZ, CS 9:00-14:00

8) Az ügyintézés határideje (intézési, fellebbezési határidő)    

Az ügyintézés határideje 21 nap. A fellebbezési határidő a döntés közlésétől számított 15 nap.

9) Az ügyek intézését segítő útmutatók 

Nincs ilyen.

10) Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, - az igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs ilyen.

11) Időpontfoglalás    

1/477-15-92

12) Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke    

a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

13) Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  

Nincs ilyen.