Közúti Jármű Hatósági Főosztály


Közúti Jármű Hatósági Főosztály

Ügyfélkapcsolati száma

+36 1 510 0101

A Közúti Jármű Hatósági Főosztály országos illetékességgel jár el a kizárólagos hatáskörébe tartozó alábbi elsőfokú hatósági ügyekben:

 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 41. § (1)-(2) bekezdése szerinti engedélyekkel (nemzetközi menetrend szerinti autóbusz-járat engedélyezés), valamint a nemzetközi közúti áruszállítási engedélyekkel, a nemzetközi szerződések szerint engedélyköteles személyszállítási tevékenységet végző autóbuszok járati engedélyeivel és a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT) által létrehozott közlekedési engedélyekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása.

 

A közúti járművek - ideértve a trolibuszokat is - típusbizonyítványaival, általános forgalomba helyezési, illetve sorozat forgalomba helyezési és átalakítási engedélyével, az egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművek előzetes összeépítési engedélyével és a megfelelőségi nyilatkozat alapján történő forgalomba helyezéssel, továbbá a jármű megváltoztatására vonatkozó alkalmazási engedéllyel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

A trolibuszokkal kapcsolatos műszaki engedélyezési eljárások.

A közúti járműalkatrészek, járműtartozékok és járműtulajdonságok jóváhagyásával, egyes pótalkatrészek és tartozékok minősítő vizsgálatával és a jóváhagyási jellel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

 

A nem közúti mozgógépekbe építendő belsőégésű motorok típusjóváhagyásával kapcsolatos feladatok ellátása,

 

A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök időszakos ATP alkalmassági szemléjének elvégzése, az azonosító jelzés hitelesítése, annak használatának szabályozása, az alkalmassági bizonyítványának kiadása és a külföldi vizsgálati eredmények honosítása,

A közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag továbbításának engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

 

A közúti jármű sorozatszerű átalakítását végző gépjárműfenntartó szervezet feljogosítása az átalakítással érintett szerkezeti elemek átvizsgálására,

A közúti közlekedésről szóló törvény szerinti típusvizsgálati tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, a típusvizsgáló tanúsító szervezettel a hatósági szerződés megkötése, valamint a típusvizsgáló tanúsító szervezet tevékenységének ellenőrzése, és azok tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyelete, közúti járművek típusjóváhagyásával kapcsolatos jogszabályok megsértőivel szemben bírság kiszabása,

 

A túlméretes és a megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek forgalomba helyezésének, valamint tehergépkocsival második pótkocsi vontatásának engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

 

Magyarország tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet szerint a menetíró készülék (tachográf), az adatrögzítő lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyása.

 

H-jeles jármű alkatrész engedély kereső

Az alábbi keresővel egy alkatrészen, vagy műbizonylatán lévő H minősítő jel érvényességét, valódiságát tudja ellenőrizni. Az adatok tájékoztató jellegűek, hiteles információért kérjük forduljon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Jármű Főosztályához.


Találatok

Nincs találat.
A megadott H jel azonosítóval engedélyezett jármű alkatrész nem szerepel adatbázisunkban.

 

Magyarországon forgalomba helyezett új személygépkocsik havi darabszámának alakulása

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan lehet túlsúlyos, vagy túlméretes járművel a közúton közlekedni?

Túlsúlyos vagy túlméretes járművel csak közútkezelői engedéllyel, vagyis ún. útvonalengedéllyel lehet közlekedni. A közútkezelő az útvonalengedélyt abban az esetben adja meg, amennyiben a túlsúly, illetve a túlméret adatai a jármű forgalmi engedélyében szerepelnek, azaz a közlekedési hatóságnál ezen paraméterek szerint levizsgázott a jármű. A túlsúlyos, túlméretes jármű műszaki vizsgálatra bocsátásának feltétele, hogy rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala által kiállított ún. eltérési engedéllyel. Egy járműre akkor adható ki eltérési engedély, ha a nagyméretű, illetőleg nagytömegű oszthatatlan rakomány szállítására szolgáló gépkocsi és pótkocsinál a méret-, illetőleg tömegkorlátozások a rakomány tulajdonságai miatt nem tarthatóak meg, vagy a speciális, munkavégzésre berendezett járműnél a méret-, illetőleg tömegkorlátozások a járműre szerelt munkagép, illetőleg eszköz tulajdonságai miatt nem tarthatók meg.

 

Letölthető dokumentumok

Eltérési engedély segédlet_új
Gépjárműves szakterület    |   Nyomtatvány, Hasznos Tudnivalók |   Utolsó frissítés 2014.11.24.

Összes nyomtatvány megtekintése