Szaktanfolyami képesítések pótlása, honosítása

2 cikk

Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet értelmében a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésért felelős hatóságként a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében, a gépjármű-közlekedési tevékenységeknél első fokon a Nemzeti...

Szaktanfolyami igazolványok cseréje, pótlása

A közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmányok cseréjét, pótlását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) végzi. A közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmányok cseréjét, pótlását a korábbi vizsgát szervező képző szervnél, a megyei Kormányhivatalok kijelölt Járási Hivatalainál, vagy az NFM i és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály Szaktanfolyami Osztályán (a továbbiakban: Szaktanfolyami Osztály) benyújtott kérelemmel kezdeményezheti az ügyfél. Az eljár...