Nyelvismereti értékelés


A nyelvismereti értékelést a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala a 1178/2011 EK rendelet I. mellékletének FCL részének A. alrészének FCL.055-ös pontja, illetve a hozzá tartozó AMC, valamint a 32/2009 KHEM rendelet 20-22.§-sa, továbbá 14. melléklete alapján szabályozza a Nyelvismereti Értékelési Kézikönyvben leírtakkal összhangban.

Kapcsolódó tájékoztatók