Pilóta nélküli légijárművek (UAV/UAS)


A Nemzeti Közlekedési Hatóság előtt is ismert az a tény, hogy a világ nagy részében különleges figyelem övezi, és radikális változás jellemzi a pilóta nélküli légi jármű rendszerek, eszközök (UAS, UAV) fejlesztését, használatát. Az eszközök új perspektívát jelentenek a repülésben, és egyre nagyobb igény mutatkozik a kereskedelmi felhasználásra is. Ezt bizonyítja az Európai Bizottság ez év április 08-i közleménye is melyben 2016-tól tervezi az UAV (UAS) -k polgári légtérbe történő fokozatos integrációját.

Jelenleg a sokféleség jellemző az eszközök fejlesztésére, de igaz ez a felhasználás módszereire és feltételeire is.  Az UAS-ok tömeges elterjedése ugyanakkor megfelelő jogszabályi környezet, infrastruktúra, légtérszerkezet módosítás, megfelelő képzés, és hatósági felügyelet nélkül komoly biztonsági kockázatokat jelenthet.  A fent felsoroltak okán sürgetően fontos egy egységes követelmény és szabályozási rendszer kialakítása. Ebben az útkeresésben próbál irányt mutatni a Nemzeti Közlekedési Hatóság.  A legfontosabb alapelv a biztonság, melyet úgy kell garantálni, hogy a hagyományos repülés rendszerét ne veszélyeztesse, ugyanakkor szabad mozgást biztosítson az UAV fejlődésének.  Mivel a Nemzeti Közlekedési Hatóság felelős a közlekedés biztonságáért, szükségesnek tartja a terület jogi szabályozását s ezért vállalta fel annak koordinálását.

Kezdeményezésünkre munkacsoportok dolgoznak a szabályozásra vonatkozó szakmai anyag összeállításán; ez adja majd a jogi szabályozás alapját. Amennyiben a szabályozás bekerül a jogalkotás folyamatába, akkor lehetőség lesz a társadalmi egyeztetésre is.  A Hatóság szabályozni kívánja a pilóta nélküli repülő eszközök hobbi, illetve üzleti, kereskedelmi célú felhasználását, az utóbbira vélhetően szigorúbb előírások vonatkoznak majd. Tervek szerint a gépek típusengedélyhez lesznek kötve, megbízható ipari környezetből kell kikerülniük, illetve a kezelőszemélyzetre vonatkozó szabályok és a szervizelés is szerepelne az előírásokban.

Összességében kijelenthető, ahhoz, hogy e sokcélúan felhasználható eszközök valóban csak a nemzeti érdekeinket szolgálják, nagyon fontos a megfelelő jogszabályi háttér kialakítása, melynek fókuszában ezen eszközök beszerzésének, gyártásának, műszaki hátterének, kereskedelmének, tulajdonlásának, üzemben tartásának, légtér igénybevételének fő kérdései kell, hogy álljanak.

Végezetül ki kell hangsúlyozni, hogy egységes, csak az UAV/UAS szabályozására vonatkozó szabályzó jelenleg ugyan nincs életben, de számos olyan jogszabály van érvényben mely – igaz csupán részkérdésekben - szigorú előírásokat tartalmaz a felhasználók részére.

UAS konferencia

A 2014. október 29-30-án megrendezett UAS konferencia dokumentumai itt érhetőek el:

UAS konferencia