Repülésüzemi tiszti szakszolgálati engedélyek


2018 évben a következő napokon tart a NFM Légiközlekedési Hatósága  Repülésüzemi tiszti hatósági elméleti vizsgát.

január 9. 16. 23. 30.
február 6. 13. 20. 27.
március 13.   27.  
április   17.    
május   22.    
június   12.    
július   17.    
augusztus   14.    
szeptember   11. 25.  
október   9. 30.  
november   13. 27.  
december   4. 11.  

.

Repülésüzemi tiszti szakszolgálati engedély

A légiközlekedési szakszemélyzet Repülésüzemi tisztek szakszolgálati engedélyeiről az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet rendelkezik.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 53. §-sa és a 74. §-ának l) pontja alapján a szakszolgálati engedély főbb szabályai:

Általános rendelkezések

A repülés üzemi tiszt szakszolgálati tevékenységet és az ilyen munkakörbe tartozó feladatot az láthat el, akit arra a légijármű üzemben tartója (vagy tulajdonosa), vagy a földi kiszolgáló szervezet vezetője, illetve a repülőtér üzemben tartója kijelölt (feljogosított). A tevékenység ellátására olyan személy jelölhető ki, akinek érvényes szakszolgálati engedélye van.

Kiképzés alatt álló személy a tevékenységet, a szolgálat ellátására képesített, szakszolgálati engedéllyel rendelkező, erre kijelölt személy felügyelete mellett láthat el.

A szakszolgálati engedély iránti kérelem

A szakszolgálati engedély kiadása, hosszabbítása, megújítása, kiterjesztése iránti kérelmet a légiközlekedési hatósághoz kell benyújtani, hosszabbítás esetén a lejáratot megelőzően 30 nappal.

Az a személy, aki folyamatosan olyan munkát végez amely a repülés üzemi tiszti szakszolgálati engedély köteles és tevékenységében nem volt 6 hónapnál hosszabb megszakítás, kérheti engedélyének adminisztratív hosszabbítását. A folyamatos tevékenységet a munkáltatónak igazolnia kell.

Hatósági vizsga

A szakszolgálati engedély megszerzéséhez, megújításához, kiterjesztéséhez és érvényesség meghosszabbításához szükséges elméleti és gyakorlati vizsgáztatását a légiközlekedési hatóság végzi. Megszerző és megújító elméleti és gyakorlati hatósági vizsgára csak a képző szervezet terjesztheti fel a vizsgázót. A gyakorlati vizsgára az a pályázó bocsátható, aki az elméleti vizsga anyagából sikeres vizsgát tett.

Az elméleti és gyakorlati vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni két példányban.

Verification

A külföldi tevékenység ellátásához a repülés üzemi tisztektől egyes országokban a szakszolgálati engedélyük hatósági igazolását (Verification) kérik.  Ilyen igazolást a lenti nyomtatvány kitöltésével, és 5000 Ft eljárási díj (582 díjtétel) befizetésével ad ki a hatóság.

 

Kapcsolódó letölthető dokumentumok

FOL_elm_vizsga jelentkező lap_2017
Légügyi Szakterület    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2018.01.19.
VIZSGAJELENTKEZÉSI LAP REPÜLÉS ÜZEMI TISZT HATÓSÁGI ELMÉLETI VIZSGÁHOZ

  

FOL gyakorlati vizsga jelentkező 2017.doc
Légügyi Szakterület    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2018.01.22.
HATÓSÁGI VIZSGA JELENTKEZÉSI LAP A REPÜLÉS ÜZEMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY MEGSZERZŐ GYAKORLATI VIZSGÁJÁHOZ
Folyamatos hosszabbítás FOL.doc
Légügyi Szakterület    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2018.01.22.
REPÜLÉS ÜZEMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY HOSSZABBÍTÁSI KÉRELEM
Kérőlap Repülésüzemi tiszt 53 rendelet.doc
Légügyi Szakterület    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2018.01.22.
REPÜLÉS ÜZEMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY KÉRELEM