A szervezet


Bemutatkozás

A Nemzeti Közlekedési Hatóság a közlekedésért felelős miniszter irányítása alatt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 2007-ben hívta életre a közlekedésért felelős miniszter a Közlekedési Főfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet, a megyei (fővárosi) közlekedési felügyeletek és a Polgári Légiközlekedési Hatóság jogutódjaként. Később a Hatóságba integrálták a Katonai Légügyi Hivatalt, majd a Magyar Vasúti Hivatalt is.

A Hatóság alaptevékenysége általános közigazgatás, ellátja a jogszabály által a feladat- és hatáskörébe utalt első- és másodfokú:

 • közúti közlekedési hatósági feladatokat,
 • légiközlekedési hatósági feladatokat,
 • katonai légügyi hatósági feladatokat,
 • vasúti közlekedési hatósági feladatokat,
 • vasúti igazgatási feladatokat,
 • hajózási hatósági feladatokat,
 • egyéb feladatokat.

A Hatóság Magyarországon egyedüliként látja el a közlekedéshez kapcsolódó valamennyi hatósági, felügyeleti tevékenységet. Az NKH a közlekedés-igazgatás központi hatóságaként szabályozza, felügyeli és ellenőrzi a piaci szereplők tevékenységét és működését.

Küldetés

2018-ban az NKH egy ismert és meghatározó hatóság, mely ésszerű, nemzeti érdekeket szem előtt tartó, jogszerű, ügyfélközpontú és fenntartható működéssel erősíti a közlekedésbiztonságot és a környezettudatosságot, ezáltal hazai és nemzetközi elismerést vív ki.

 

A Hatóság szervezeti ábrája itt érhető el.

Közlekedési Szakértői Testület

A  Hatóság szakmai tanácsadó, véleményező, döntést előkészítő testülete a Közlekedési Szakértői Testület, melynek Ügyrendje erre a linkre kattintva tölthető le.

A Közlekedési Szakértői Testület elnöke Dr. Mosóczi László.

A tagok:

Óberling József

dr. Eiselt György

dr. Lukács Pál

dr. Ruppert László

Ritter Dávid

Érsek István  

Szervezeti felépítésünk

 • Nemzeti Közlekedési Hatóság - Győri Gyula, elnök Tovább
  • Hatósági Elnökhelyettes - dr. Bodor József, hatósági elnökhelyettes Tovább
   • Jogi Főosztály - dr. Bots Dénes, főosztályvezető TOVÁBB
   • Másodfokú Hatósági Fősztály - dr. Szakács András, főosztályvezető TOVÁBB
   • Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály - Dr. Menich Péter, főosztályvezető TOVÁBB
   • Autóbuszos Személyszállítási Felügyeleti és
    Utasjogi OsztályTOVÁBB
  • Gazdasági Elnökhelyettes - Ertsey Annamária Viktória Tovább
   • Műszaki és Ellátási Főosztály - Tánczos András, főosztályvezető TOVÁBB
   • Pénzügyi és Hatósági Bevétel-beszedési Főosztály - Enyingi Csilla, mb. főosztályvezetőTOVÁBB
   • Számviteli és Kontrolling Főosztály - Wieszt Tünde, főosztályvezetőTOVÁBB
  • Stratégiai Elnökhelyettes - Schváb Viktor György Tovább
   • Fejlesztési Főosztály - dr. Bertalan-Kürti Veronika, főosztályvezető TOVÁBB
   • Informatikai Főosztály - Jeney Zsigmond Péter, főosztályvezető TOVÁBB
   • Nemzetközi Főosztály - Kovács Andrea, főosztályvezető  TOVÁBB
   • Közbeszerzési Osztály - Boda Zsolt Gyula mb. osztályvezetőTOVÁBB
  • Elnöki Kabinet - Somogyi Gábor, elnöki kabinetvezető Tovább
   • Elnöki Kabinet - Papp Edit, elnöki kabinetvezető-helyettesTOVÁBB
  • Kommunikációs Osztály - Vincze Viktória, osztályvezető Tovább
  • Humánpolitikai Főosztály - Dr. Polyák Zsuzsa, főosztályvezető Tovább
  • Belső Ellenőrzési Főosztály - Varmuzsa Péter, főosztályvezető TOVÁBB
  • Központi Ügyeleti Osztály  TOVÁBB
  • Biztonsági Vezető - dr. Báthory Sándor TOVÁBB
  • Informatikai Biztonsági Referens  TOVÁBB
  • Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal - Érsek István, elnökhelyettes Tovább
   • Jármű Főosztály - Kovács Tamás, főosztályvezető Tovább
   • Jármű Módszertani Főosztály - Mikulás Róbert, főosztályvezető Tovább
   • Képzési és Vizsgáztatási Főosztály - Benedek Szabolcs, mb. főosztályvezető Tovább
   • Pályaalkalmasság Vizsgálati Főosztály - Kocsisné Tóth Bernadett,  főosztályvezető Tovább
  • Légügyi Hivatal - Farkas András, elnökhelyettes Tovább
   • Állami Légügyi Főosztály - dr. Papp Gyula, főosztályvezető Tovább
    • Állami Légügyi Főosztály - Baumann Zsolt, mb. főosztályvezető-helyettesTOVÁBB
   • Szakszolgálati Főosztály - Vicsotka József, főosztályvezetőTovább
   • Felügyeleti Főosztály -  dr. Veron Zsolt, mb. főosztályvezető Tovább
   • NSA Főosztály - Baumann Zsolt, mb. főosztályvezető Tovább
    • NSA Főosztály - Temesi István, mb. főosztályvezető-helyettesTOVÁBB
   • Légijogi és Szervezési Osztály - Forgács Zsolt, osztályvezető Tovább
   • Repülésbiztonsági Osztály - Ferkel László, osztályvezető Tovább
  • Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal - Bíró József, elnökhelyettes Tovább
   • Út- és Hídügyi Főosztály - Kovácsné Németh Klára, főosztályvezető Tovább
   • Vasúti Főosztály - Alscher Tamás, főosztályvezető Tovább
   • Hajózási Főosztály - Kojnok Róbert, főosztályvezető Tovább