Légügyi Hivatal

AeMC - Aero-Medical Centre

Repülőorvosi Központ

Forrás:  1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

1178/2011 EK rendelet Part-MED (IV. melléklet) alapján lehet értelmezni

Állami célú légiközlekedés

A honvédelmi, a vámhatósági, a rendőrségi és határőrizeti célú légiközlekedés, mely végezhető állami légijárművel, valamint lajstromba, vagy lajstromozásra nem kötelezett légijármű esetében a légiközlekedési hatóság nyilvántartásába felvett polgári légijárművel abban az esetben, ha a repülés honvédelmi, vámhatósági, rendőrségi vagy határőrizeti célt szolgál.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Állami légijármű

Honvédelmi, vámhatósági, rendőrségi és határőrizeti szervek céljára szolgáló légijármű.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

AME

Kijelölt vizsgáló repülőorvos

Forrás: 1997. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

AMS

NKH LH Repülőegészségügyi Szolgálat

Forrás: 1997. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Autogiro

A levegőnél nehezebb légijármű, amelyet repülés közben egy vagy több, alapvetően függőleges tengely körül szabadon forgó  rotoron keletkező felhajtóerő tart a levegőben (más néven gyroplane).

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Ballon

A levegőnél könnyebb, meleg levegővel vagy gázzal töltött, erőgép meghajtással nem rendelkező légijármű, (más néven free balloon).

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

EASA

European Aviation Safety Agency rövidítése, magyarul Európai Repülésbiztonsági Ügynökség.

Egyedi művelet

A gazdasági célú légiközlekedési tevékenységtől eltérő, de ellenszolgáltatásért végzett bármely művelet, amelynek során a pilóta nélküli légijárművet légi mezőgazdasági, légi fényképezési, légi filmfelvételi, légi távérzékelési, légi megfigyelési, valamint légi hirdetési tevékenységekre használják.

Forrás: A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 71. § 27.

Ejtőernyő

Olyan repülőeszköz, mely légellenállása vagy formájából adódóan rajta keletkező felhajtóerő révén biztonságos földet érési sebességre csökkenti az egyébként szabadon eső test zuhanását. Olyan repülőeszköz, amelynek kormányzása aerodinamikai módon történik, a szárny alakját az áramlás biztosítja, alkalmas szabadesésben történő nyitásra, vezetője a szárnyon több felfüggesztési ponthoz csatlakozik (ún. parachute)  

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Ellenőrzött repülőtér

Olyan repülőtér, ahol a repülőtéri forgalom részére légiforgalmi-irányító szolgálatot nyújtanak.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Folyamatos légialkalmasság

Mindazon folyamatok összessége, amelyekkel biztosítható, hogy a légijármű teljes élettartama alatt megfeleljen a légialkalmassági követelményeknek és biztonságosan üzemeltethető legyen.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Gyalog siklórepülő

Vitorlázó sárkányrepülő (gyalogsárkány), lábról induló siklórepülő.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Helikopter

A levegőnél nehezebb légijármű, amelynek levegőben maradását általában függőleges tengelyre szerelt egy vagy több erőgép meghajtású rotoron képződő felhajtóerő biztosítja.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Helyből felszálló repülőgép (VTOL, VSTOL)

A levegőnél nehezebb  légijármű, amely képes a függőleges fel- és leszállásra, illetve amelynek levegőbe emelkedéséhez rövid fel- és leszállási úthosszra van szükség. és a kis sebességgel történő repülésre, amely elsődlegesen a motormeghajtású emelőszerkezettől, vagy az emeléshez alkalmazott motor tolóerőtől függ ezen repülési tartományokban, valamint az emelésben szerepet nem játszó nem forgó légijármű-felülettől, vagy felületektől a vízszintes repülés alatt (más néven powered lift).

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

IATA

International Air Transport Association rövidítése, magyarul Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség.

ICAO

International Civil Aviation Organisation rövidítése, magyarul Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezet.

Időszakosan korlátozott légtér

Olyan légtér, amit az állami repülések céljára ideiglenesen elkülönítenek.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Jogosításkiterjesztés

A szakszolgálati engedélybe bejegyzett és annak részét képező engedély, mely megállapítja a jogosításhoz kapcsolódó egyedi feltételeket, jogosultságokat vagy korlátozásokat.

Forrás: 1995. évi XCVII. Törvény a légiközlekedésről

Karbantartás

Légijárműnek, vagy légijármű komponensének nagyjavítását, javítását, ellenőrző vizsgálatát, cseréjét, átalakítását, hibaelhárítását, vagy ezek kombinációját jelenti, a repülés előtti ellenőrzés kivételével.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Katonai körzet

Az a légtér, ahol a katonai repülésirányító szolgálatok nyújtanak szolgáltatást.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Képzési szervezet

Olyan szervezet, amely részére az illetékes hatóság képzési tanúsítványt adott ki egy vagy több képzéstípusra vonatkozóan.

Kereskedelmi gazdasági célú légiszállítási légiközlekedési tevékenység

Személyek, áruk és postai küldemények ellenérték fejében légi úton történő továbbítása.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

KIT építésű légijármű

Olyan amatőr építésű légijármű, amelyet nagyobb részegységeket, vagy előre összeszerelt elemeket magában foglaló építőkészletből építenek meg.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Korlátozott légtér

Olyan légtér, ahol a légiközlekedés meghatározott és közzétett feltételekkel, elsősorban az emberi egészség és a környezet védelme, valamint a légtérszuverenitás biztosítása érdekében korlátozott.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Kutatási, kísérleti, vagy tudományos célú légijármű

Tapasztalati, kutatási, kísérleti ismeretanyag bővítése, új aerodinamikai megoldások, hajtóművek, rendszerek, berendezések, szerkezeti elemek, anyagok, alkalmazási lehetőségek vizsgálata, tesztelése érdekében épített speciális kialakítású  légijármű. Az üzemeltetetés során megállapítják egy ötletről annak további fejlesztési lehetőségeit (pl. új berendezés installációja, új üzemeltetési technikák, repülőgépek újfajta alkalmazásai), valamely előírásnak, követelménynek történő megfelelés vizsgálata vagy demonstrálása az üzemeltetetés során, jelen rendeletben meghatározott típusalkalmassági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges típusvizsgálatokat, típustesztek elvégzése, piackutatás, a személyzetek továbbképzése olyan speciális jellemzőjű, kialakítású légijárművön, amelyből nem áll rendelkezésre hasonló jellemzővel rendelkező.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Léghajó

A levegőnél könnyebb, erőgép-meghajtású légijármű.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Légi forgalom

A levegőben vagy a repülőtér munkaterületén légi járművel végrehajtott valamennyi mozgás.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Légi fuvarozó

Az, aki a gazdasági célú légiközlekedési tevékenység végzésére jogosult.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Légijármű kategória

A légijárművek kategóriába sorolása meghatározott alapjellemzők szerint.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Légijármű komponense

Bármely hajtómű, légcsavar, összetett alkatrész, berendezés.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Légijármű-vezető

Az a személy, aki a légijárművet repülés közben irányítja és a kormányait kezeli.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Légijármű

Olyan szerkezet, amelyet a levegő által keltett azon reakcióerők tartanak fenn, amelyek nem a levegőnek a földfelszínre gyakorolt hatásából származnak

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Légijárművel végzett egyéb gazdasági tevékenység

Az ellenszolgáltatásért, légijárművel végzett - légi személyszállításnak vagy légi fuvarozásnak nem minősülő - különleges tevékenység (pl. a légi mező- és erdőgazdasági szórótevékenység, a külső felfüggesztésű teheremelés és szállítás, a polgári célú légi felderítés és megfigyelés, a légi hirdetés, valamint a bajba jutott légijármű felkutatása és mentése).

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Légiközlekedés

Légijárművel a légtérben való közlekedés (helyváltoztatás), ideértve a légijárműnek a repülési feladata végrehajtásához szükséges földi vagy vízi mozgást is.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Légiközlekedési szakszemélyzet

Az a légiközlekedési, vagy légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet folytató személy, akinek a tevékenysége a légiközlekedés biztonságát befolyásolhatja

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Légiközlekedési tevékenység

Légiközlekedési tevékenység minden olyan tevékenység, amely: légi járművel végzett személyszállítás és árufuvarozás (ideértve a postai küldemények fuvarozását), a légi járművel folytatott munkavégzés (pl. teheremelés, mező-, erdő- és vízgazdálkodási célú repülés),  a bajba jutott vagy eltűnt légijármű megsegítésére, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenység ellátására irányuló kutató-mentő repülés, a légi járművel végzett egészségügyi mentőrepülés, a légijármű sport-, valamint magáncélú alkalmazása, a vállalati célú légiközlekedés, a légiközlekedési szakszemélyzet gyakorlati repülő kiképzése, a légvédelmi készenléti repülések kivételével az állami légijárművel végzett repülés.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Légisport

Légi járművel folytatott, nem gazdálkodási célú sporttevékenység.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Légtérrendészeti feladat

Harcászati repülőgép alkalmazása békeidőben a légtér-szuverenitás védelme és a légiközlekedés szabályainak betartása érdekében.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Légvédelmi készenléti repülés

A légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó állami légijárművek valós és gyakorló repülése.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről 71. § 28.

Magyar légtér

Magyarország feletti légtérnek a légiközlekedés számára - a mindenkori legfejlettebb technikai színvonal alapján - fizikailag igénybe vehető magasságig terjedő része.

Forrás: 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

Meghosszabbítás

Jogosítás, kiterjesztés vagy minősítés érvényességi időtartamán belül végrehajtott hatósági adminisztratív intézkedés, amely lehetővé teszi az engedélyes számára, hogy meghatározott követelmények teljesítését követően, meghatározott időtartamon át tovább gyakorolhassa a jogosítással, kiterjesztéssel vagy minősítéssel járó jogosultságokat.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Megújítás

Jogosítás, kiterjesztés vagy minősítés érvényességének lejártát követően végrehajtott olyan hatósági adminisztratív intézkedés, amely révén meghatározott követelmények teljesítése esetén, meghatározott időtartamra megújításra kerülnek a jogosítással, kiterjesztéssel vagy minősítéssel járó jogosultságok.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Motoros vitorlázó-repülőgép

Nem behúzható motorral és légcsavarral integráltan felszerelt, saját erőből felszállni és emelkedni képes vitorlázó-repülőgép (más néven touring motor glider [TMG])

Forrás: 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

Nyelvismereti kiterjesztés

A szakszolgálati engedélybe bejegyzett és annak részét képező engedély, mely feltünteti az engedélyes nyelvismeretét.

Nyilvános repülőrendezvény

Légi bemutató vagy verseny, melynek látogatására a meghívás propaganda vagy hirdetés útján történik.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Pilóta nélküli légijármű rendszer

A pilóta nélküli légijárművet, a pilóta nélküli légijármű vezetéséhez szükséges távvezérlő munkaállomást és az ezek közötti folyamatos adatkapcsolatot nyújtó  berendezést, valamint a légijárművel végrehajtott repüléshez szükséges egyéb berendezéseket magában foglaló rendszer.

Forrás: A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 71. § 35.

Pilóta nélküli légijármű

Ön- vagy távirányítással (leggyakrabban a kettő kombinációjával) rendelkező olyan repülőeszköz, amelynek irányítását, felügyeletét nem a fedélzeten tartózkodó személy végzi. Pilóta nélküli légijárműnek minősül az előző feltételeknek megfelelő önálló repülésre - részben, vagy teljesen - alkalmas és az önálló repülésre nem alkalmas távvezérelt légijármű.

Forrás: A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 71. § 36.

Polgári légi jármű

Nem állami feladatok ellátását biztosító légi jármű.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Repülés előtti ellenőrzés

Repülés előtt abból a célból végrehajtott ellenőrzés, hogy a légijármű a tervezett repüléshez megfelelő állapotban van.

Forrás: 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

Repülőeszköz

Siklórepülő eszköz, az ejtőernyő és a 216/2008/EK rendelet II. Melléklet e) pontjában meghatározott egyszemélyes vagy 300 kg legnagyobb felszálló tömeget el nem érő repülőgép együttes megnevezése.

Forrás: 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

Repülőgép

Hajtóművel felszerelt, levegőnél nehezebb légijármű, amely a repüléshez szükséges felhajtóerőt főleg aerodinamikai erőkből nyeri, amely erők az adott repülési körülmények között rögzítetten maradó felületeken keletkeznek.

Forrás: 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

Repülőmodell

Olyan önálló repülésre nem képes, távvezérelt merev- vagy forgószárnyú légijármű, valamint ballon, amelynek vezetését nem a fedélzeten tartózkodó személy végzi, felhasználása kizárólag hobbi vagy szabadidő eltöltése céljából történik, továbbá a fedélzetén nincs adatrögzítésre, adatátvitelre, valamint helymeghatározásra alkalmas eszköz.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Repülőtér

Szárazföldön vagy vízen kijelölt terület (ideértve valamennyi, a területhez tartozó épületet, felszerelést és berendezést), amely egészében vagy részben a légi járművek indulására és érkezésére, valamint felszíni mozgására szolgál.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Repülőtéri munkaterület

Légijárművek fel- és leszállására, gurulására kialakított terület, az előterek kivételével.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

RPS - Remote Pilot Station

Távvezérlő munkaállomás.

Forrás: A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 71. § 36.

Sákányrepülő eszköz

Olyan repülőeszköz, amelynek kormányzása súlypontáthelyezéssel vagy súlypontáthelyezéssel és aerodinamikai kormányzással együttesen történik, a szárny alakjának megtartására belső merevítő vázszerkezet szolgál, vezetője a szárnyon egyetlen felfüggesztési ponthoz csatlakozik (más néven hangglider).

Forrás: 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

Segédmotoros sárkányrepülő eszköz

Segédmotorral felszerelt, lábról vagy kocsiszerkezetről (ún. trike) indítható sárkányrepülő (ún. powered hangglider).

Forrás: 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

Segédmotoros siklóernyő

Segédmotorral felszerelt, lábról vagy kocsiszerkezetről (ún. trike) indítható siklóernyő (más néven: powered parachutes/powered paraglider).

Forrás: 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

Siklóernyő

Olyan repülőeszköz, amelynek kormányzása aerodinamikai vagy súlypont áthelyezéses módon külön és együttesen is lehetséges, a szárny alakját az áramlás biztosítja, szabadesésben történő nyitásra nem alkalmas, vezetője a szárnyon több felfüggesztési ponthoz csatlakozik (más néven paraglider).

Forrás: 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

Siklórepülő eszköz

A légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott sárkányrepülő eszköz vagy siklóernyő. 

Forrás: 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

Szakszolgálati engedély

E rendelettel összhangban kiadott és kiterjesztéseket tartalmazó dokumentum, amely jogszerű birtokosát feljogosítja a dokumentumban foglalt jogosítások és kiterjesztések által biztosított jogosultságok gyakorlására

Forrás: .1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Szimulátor

Repülésszimulációs oktatóeszköz, amely a valós operatív környezet fontos jellemzőivel bír, és reprodukálja azokat az operatív feltételeket, amelyek mellett a képzésben részesülő személy közvetlenül tud valós idejű feladatokat gyakorolni.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Tandem repülés

A siklórepülő eszköz, vagy az ejtőernyő esetében a pilótával összekapcsolva egy vagy több személy repül.

Forrás: 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

Távvezérlő munkaállomás

A pilóta nélküli légijármű rendszer azon része, amely a távvezérelt légijármű vezetéséhez szükséges berendezéseket tartalmazza.

Forrás: A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 71. § 36.

Terv építésű légijármű

Olyan légijármű, amelynek a szerkezete kizárólag tervek alapján készült, a főbb részegységei előre gyártott építőkészlet felhasználása nélkül készültek. Terv építésű légijármű az építő saját terve alapján épült légijármű is.

Forrás: 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

UAS - Unmanned Aircraft System - Pilóta nélküli légijármű rendszer

A pilóta nélküli légijárművet, a légijármű vezetéséhez szükséges távvezérlő munkaállomást és az ezek közötti folyamatos adatkapcsolatot nyújtó berendezést, valamint a légijárművel végrehajtott repüléshez szükséges egyéb berendezéseket magában foglaló rendszer.

Forrás: A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 

UAV - Unmanned Aerial Vehicle

Pilóta nélküli légijármű.

Forrás: A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény

Üzemben tartási engedély

Üzemben tartási engedély szükséges a gazdasági célú légiközlekedési tevékenységet végző lajstromozásra kötelezett légijármű, a repülőtér,  a légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezés üzemben tartásához. Nem kell üzemben tartási engedély az állami légijármű és a pilóta nélküli állami légijármű üzemben tartásához. Az üzemben tartási engedélyt a légiközlekedési hatóság adja ki. Ha az üzemben tartási engedély tárgya rádióberendezés vagy rádióberendezést foglal magában, abban az esetben a légiközlekedési hatóság az engedélyt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által külön jogszabály alapján kiadott rádióengedély megléte esetén adja ki. Az állami repülések célját szolgáló repülőtér és a katonai repülések céljaira légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezés üzemben tartására a katonai légügyi hatóság ad engedélyt.

Forrás: A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 

Üzembentartó

Légijármű, illetőleg légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz vagy repülőtér működését szervező, fenntartó felelős természetes vagy jogi személy.

Forrás: A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény

Vállalati célú légiközlekedés

Gazdálkodó szervezet tulajdonát képező, általa bérelt, lízingelt légijármű nem közvetlenül gazdasági célból folytatott légiközlekedési tevékenysége.

Forrás: A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény

Veszélyes áru feladása légi úton történő továbbításra

Veszélyes áru légi úton történő továbbításával összefüggően a feladó felelősségi körébe tartozó, a veszélyes áruk légi úton történő továbbításáról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása.

Forrás: A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény

Vitorlázó-repülőgép

Erőgép meghajtással nem, vagy kiegészítő motorral és légcsavarral rendelkező, levegőnél nehezebb légijármű, amely repülés közben a felhajtóerőt elsősorban a repülés adott szakaszaiban rögzített helyzetben maradó felületeire ható aerodinamikai reakciók révén nyeri (más néven glider).

Forrás: A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény

Vizsgáztatás

Hivatalos keretek között megtartott tudásfelmérés, amelynek során egy személy ismereteit és hozzáértését értékelik.

Forrás: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről