Hajózási Főosztály

Bárka

Tartálybárka, szárazáruszállító bárka vagy hajón szállítható bárka (Gépnélküli áruszállító hajó, kötelékben való továbbításhoz)

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Belvízi hajó

Kizárólag vagy főleg belvízi közlekedésre tervezett hajó.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Bruttó űrtartalom (a továbbiakban: BT)

A tengeri hajó teljes nagyságának megfelelő, a hajók köbözésére vonatkozó 1969. évi nemzetközi egyezmény alapján megállapított űrtartalom, amely a hajó lajstromozási bizonyítványában szerepel.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

BT

Bruttó űrtartalom rövidítve.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekrő

Csónak

A hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minősülő a) emberi erővel hajtott, felépítménnyel nem rendelkező vízijármű, amelynek testhossza nem haladja meg a kishajóra megállapított mértéket, b) szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott vízijármű, amelynek hossza a 7 métert, névleges vitorlafelülete a 10 m2-t nem éri el, vagy motorteljesítménye legfeljebb 7,5 kW, ide nem értve az építése, berendezése és felszerelése alapján vízen való közlekedésre nem szolgáló úszóeszközt.

Forrás: víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. Törvény 87. § 3. 

Csónakkikötő

Csak csónakok fogadására alkalmas kikötő, amelyben 50 csónaknál több nem helyezhető el.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Elsősegélynyújtó

Belvízi személyhajó személyzetének az Országos Képzési Jegyzékben nem szereplő képzés keretében laikus elsősegélynyújtásra kiképzett tagja.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

Fedélzeti tiszt

A fedélzeti szolgálati ágazat képesített tisztje. A legmagasabb fedélzeti tiszti képesítéssel rendelkező személy jogosult a hajóparancsnokot - annak alkalmatlanná válása esetén - helyettesíteni.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

Géptiszt

A gépüzemi szolgálati ágazat képesített tisztje.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

Gépüzemvezető

A hajó gépi berendezéseiért és azok üzemeltetéséért felelős vezető.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

GMDSS körzet

A globális tengeri biztonsági és vészhelyzetjelző rendszer területei. Tengeri rádiós segélykérő rendszer körzetei.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

Gyorsjáratú hajó

Az a hajó - a kishajó kivételével - amely a 40 km/h-t meghaladó holtvízi sebességgel való közlekedésre alkalmas, és ezt a hajóbizonyítványába bejegyezték (40 km/h-t meghaladó holtvízi sebességgel közlekedni képes géphajó a kishajók kivételével).

Forrás: víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 7., 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Hajó

Építésénél, berendezésénél és felszerelésénél fogva a vízen való közlekedésre alkalmas vízi jármű (Belvízi vagy tengeri hajó).

Forrás: víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. Trv. 87. §, 8., 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Hajóállás

Egy mértékadó hosszúságú úszó létesítmény kikötésére alkalmas kikötőrész (ezen belül egymás mellé köthető úszólétesítmények száma/szélessége a kikötő hatósági engedélyében kerül meghatározásra).

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Hajóhíd

Úszó létesítmények - hídként összeállított és szolgáló - együttese, közúti vagy vasúti forgalom vízi úton keresztirányban történő átvezetésre.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Hajókiemelő berendezés

Úszólétesítmények vízből történő kiemelésére, illetve vízre bocsátására szolgáló berendezés (pl. sólyapálya, hajóemelőmű, szárazdokk).

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Hajózási kísérlet

Úszólétesítménnyel vízi úton vagy kikötő vízterületén végzett menet-, gép- és ellenőrzési próba, illetve valamely úszólétesítménnyel meghatározott ideig végzett olyan próba, amelynek célja az úszólétesítmény műszaki, üzemeltetési jellemzőinek ellenőrzése, a hajózással kapcsolatos technológiák fejlesztése, hajózás gazdaságosságának növelése.

Forrás: 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről 13. § (5) 

Jóváhagyott gyakorlat és képzés

A hajózási hivatal által elismert vagy engedélyezett gyakorlat, képzés.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

Kabinos hajó

Hálóhelyes utaskabinokkal rendelkező személyhajó.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Kedvtelési célú hajó

Olyan sport  és kedvtelési célra szolgáló kishajó, amely nem személyhajó.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Kedvtelési célú kikötő

Áru- és utasforgalmat nem bonyolító, ipari tevékenységet nem végző, sportolási, kedvtelési célú tevékenységre, kishajók és csónakok kiemelésére vagy vízre tételére, kiszolgálására, tárolására szolgáló kikötő.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Képesítő okmány

Olyan okirat, amelyet az arra illetékes hajózási hivatal oklevél, bizonyítvány, igazolvány, vizsga alapján adott ki, illetve ismert el, és amely a tulajdonosát feljogosítja arra, hogy az abban megnevezett képesítésének megfelelő tevékenységet lásson el.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

Kereskedelmi hajó

Olyan hajó, amellyel gazdasági célú hajózási tevékenységet végeznek, a halászhajó kivételével.

Forrás: a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. Tvr. 87. § 19.

Kereskedelmi kikötő

Áruk hajó-part vagy hajó-hajó vagy hajó-vasúti, illetve hajó-közúti jármű közti ki-, illetve behajózására, be-, ki-, illetve átrakására, be-, illetve kitárolására, raktározására, a kapcsolódó logisztikai szolgáltatások területére, és a kikötőn belül megvalósult közlekedési kapcsolatok létesítményeire, továbbá utasok ki-, illetve beszállítására, valamint úszó létesítmények veszteglésére szolgáló kikötő.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Kikötő

Az úszólétesítmények kikötésére kijelölt, vagy azok részére fenntartott partterület, amely alkalmas a víziközlekedéssel, személyek be- és kiszállításával, árukezeléssel és elosztással, valamint az úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának megőrzésével kapcsolatos tevékenységek végzésére.

Kikötőeszköz

Úszó létesítmények kikötését, rögzítését (parthoz, más úszó létesítményhez, vízi létesítményhez) biztosító berendezés.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Kishajó

Az a belvízi hajó, amelynek a hajótesten mért hossza a 20 métert nem éri el, valamint az a tengeri hajó, amelynek hajótesten mért hossza a 24 métert nem éri el.

Forrás: a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. Tvr. 87. § 21.

Komp

Vízen történő közútpótló átkelésre szolgáló, személyeket és közúti járműveket szállító, a hajózási hatóság által kompnak (önjáró, nem önjáró, köteles komp, továbbá révhajó és a révcsónak) minősített vízi jármű.

Forrás: a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. Tvr. 87. § 24.

Kompátkelőhely

Közúti/vasúti jármű átkelését biztosító vízijármű kikötésére, és a közúti, illetve vasúti pályával való összekötésre szolgáló kikötőhely.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Köteles komp

Nem szabadon közlekedő (kötélpályás) komp.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Különleges szállítás

Úszómű bizonyítvánnyal rendelkező, vagy üzemképességi bizonyítvánnyal nem rendelkező úszólétesítmény továbbítása, a vízi út paramétereinek nem megfelelő rakomány szállítása, olyan szállítás - ideiglenes felmentéssel -, amely egyébként közlekedési korlátozás alá esik, továbbá az úszólétesítmény rendeltetéstől eltérő használata.

Forrás: 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről 13. § (3) 

Munkaterületi úszólétesítmény

Munkaterületeken történő felhasználásra épített és felszerelt úszólétesítmény, mint például fenékürítős, billenő vagy fedélzetes dereglye, úszómű vagy kőszóró hajó.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Nagyhajó

Az a belvízi hajó, amelynek a hajótesten mért hossza 20 méter vagy annál nagyobb, valamint az a tengeri hajó, amelynek hajótesten mért hossza 24 méter vagy annál nagyobb.

Forrás: a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 27. 

Nyílt vízisportpálya

Kedvtelési célú közlekedésre kijelölt, de nem zárt vízterület.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Önjáró szárazáruszállító hajó

Olyan áruszállításra szolgáló és saját géperővel önállóan közlekedni képes hajó, amely nem tartályhajó.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Önjáró tartályhajó

Állandó tartályokban történő áruszállításra szolgáló és saját géperővel önállóan közlekedni képes hajó.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Önjáró teherhajó

Önjáró tartály vagy szárazáruszállító hajó.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Önjáró úszómunkagép

Helyváltoztatásra önállóan alkalmas úszómunkagép.

Forrás: víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 30.

Révátkelőhely

Gyalogos átkelő forgalmat kiszolgáló vízijármű kikötésére szolgáló kikötőhely.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Ro-Ro-kikötő

Közúti/vasúti járművek ki- és behajózására, várakozására, kereskedelmi eljárásaira, a járművekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra szolgáló kikötő.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

STCW Egyezmény

A 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövege.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

STCW-Szabályzat

A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló módosított (STCW) szabályzat.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

Szárazáruszállító bárka

Áruszállításra szolgáló, tolással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé akkor, amikor nem része tolt köteléknek és nem tartálybárka.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Szárazáruszállító uszály

Áruszállításra szolgáló, vontatással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé és nem tartályuszály.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Személyhajó

A hajózási hatóság által 12 főnél több utas rendeltetésszerű szállítására alkalmasnak nyilvánított hajó (12 főnél több utas szállítására épített és felszerelt termes vagy kabinos hajó).

Forrás: víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 34.

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Személykikötő

Utasforgalomra szolgáló kereskedelmi kikötő, amely lehet hajóállomás, ahol a személyek hajóra, illetve hajóról partra jutását egy vagy több úszóművön keresztül biztosítják, kiépített partfalú kikötő, ahol közvetlenül a partfalhoz lehet kikötni.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Szolgálati csónak

A hajó közlekedésre, felkutatásra, mentésre és munkavégzésre használt csónakja.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Szolgálati hajó

Az a hajó, amely vízirendészeti, határőrizeti, vám- és pénzügyőri, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, hajózási, vízügyi, tűzoltási, vízi- és műszaki mentési, honvédelmi szolgálati céllal közlekedik. A szolgálati hajó nagyhajó és kishajó lehet.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

Tartálybárka

Állandó tartályokban történő áruszállításra szolgáló, tolással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé akkor, amikor nem része tolt köteléknek.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Tartályhajó

A hajótestben kialakított vagy a hajón rögzített tartályokban folyékony rakomány továbbítására alkalmassá nyilvánított hajó.

Forrás: víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 36.

Tartályuszály

Állandó tartályokban történő áruszállításra szolgáló, vontatással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Teljesítmény

Kilowattban (a továbbiakban  kW) kifejezett főgépteljesítmény, amely a lajstromozási bizonyítványban vagy egyéb hajóokmányban szerepel.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

Tengeri hajó

Tengeri hajóként nyilvántartott hajó.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Tengeri őrszolgálat tagja

A navigációs, illetve a géptéri őrszolgálatban részt vevő képesített személy.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

Tengeri szakasz

Hajózási zónába sorolt, nemzetközi szerződéssel vagy a parti állam jogszabályával tengerinek nyilvánított folyamszakasz és a torkolathoz csatlakozó tengeri hajózási körzet.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

Termes személyhajó

Hálóhelyes utaskabinokkal nem rendelkező személyhajó.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Tolóhajó

Kifejezetten tolt kötelék továbbítására épített hajó.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Uszály

Szárazáruszállító vagy tartályuszály.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Úszóanyagok köteléke

Tutaj, továbbá vízen helyváltoztatásra alkalmassá tett és hajónak, illetve úszóműnek nem tekinthető egyéb létesítmény, tárgy vagy kötelék.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Úszólétesítmény vezetése

Az úszólétesítmény irányítása, berendezéseinek vezérlése és kormányzása. Nem tekinthető az úszólétesítmény vezetésének a rendeletben előírt képesítéssel rendelkező személy felügyelete alatt végzett gyakorlatszerzés.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

Úszólétesítmény

Víziközlekedésre, vízen való munkavégzésre és azokkal összefüggő tevékenység folytatására alkalmas úszóképes eszköz, szerkezet, berendezés. Hajó, továbbá úszómű vagy úszómunkagép.

Forrás: víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 38.

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Úszómű

Helyváltoztatásra nem szolgáló, önálló meghajtással nem rendelkező, vízen munkát nem végző úszólétesítmény. (Az úszómű az a vízre telepített úszólétesítmény, amely nem rendelkezik önálló meghajtással és meghatározott, állandó helyen a parttal közvetlen vagy közvetett kapcsolatban, kikötött állapotban üzemel. Kialakításától függően rendeltetése különböző lehet, többek között: kikötő, úszószálloda, vendéglő, iroda, raktár, üzemanyag tároló, úszó bemutatóterem, haltároló, szálláshely, vízi-munkaterületi és rakodóponton, stb.) Helyváltoztatásra általában nem szolgáló úszólétesítmény, mint például úszó fürdőmedence, dokk, kikötőponton vagy csónakház, amennyiben az nem úszómunkagép.

Forrás: víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 39., 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Úszóműállás

Parthoz vagy egyéb módon rögzített úszóművel kialakított, úszólétesítmények tartózkodására szolgáló és úszóműves kikötőhelynek nem minősülő veszteglőhely.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Úszómunkagép 

A vízi munka végzésére alkalmas úszólétesítmény, amely rendeltetésénél fogva nem végez árufuvarozást, illetőleg személyszállítást. Munkagépekkel felszerelt, műveletezésre képes úszólétesítmény, mint például úszódaru, úszókotró berendezés, cölöpverő, elevátor.

Forrás: víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 37.

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Úszóműves kikötő

Olyan kikötőhely, amelynél az úszólétesítmények az utasok be- és kiszállása (hajóállomás) vagy rakodási műveletek (úszóműves rakodóhely) céljából a parthoz tartósan kikötött és kikötőeszközökkel ellátott úszóműhöz köthetnek ki. Az úszóműves kikötőhely lehet önálló hajóállomás vagy kikötő része.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Úszóműves rakodóhely

Olyan kikötőhely, amelynél az úszólétesítmények úszóműhöz köthetnek ki és ott rakodási műveleteket végezhetnek.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Utas

A vízi járművön a személyzeten kívül szállított bármely személy.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

Üzemeltetési szabályzatok jóváhagyása

Az üzemeltetési szabályzatok jóváhagyása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) alapján olyan kérelemre induló eljárás, melynek során a víziközlekedésről szóló 2000. XLII. törvény rendelkezései alapján a hajózási hatóság a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) előírásainak figyelembevételével az üzemben tartó javaslata alapján jóváhagyja a hajózási létesítmény használatának rendjére vonatkozó szabályzatokat.

Üzemi kikötő

Úszólétesítmények építésével, karbantartásával, javításával, átalakításával és bontásával összefüggő tevékenység végzésére szolgáló kikötő.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Vitorlás személyhajó

Elsősorban vitorlával való hajtásra épített és felszerelt személyhajó.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Vízi jármű

Vízen való közlekedésre, szállításra, illetve más úszólétesítmény továbbítására szolgáló - úszómunkagépnek, úszóműnek és egyéb úszólétesítménynek nem minősülő - úszólétesítmény.

Forrás: víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 42.

Vízi repülőtér

Légi jármű fel- és leszállására, illetve vízen való mozgására, álló helyzetben való kiszolgálására, veszteglésére kijelölt és biztosított vízterület.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Víziközlekedés

Vízen úszólétesítménnyel végzett helyváltoztatás. A víziközlekedési tevékenység része továbbá az úszólétesítmények kiszolgálásával kapcsolatos létesítmények (pl. kikötő) működtetése is.

Forrás: víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 43.

Vízisportpálya

A hajózási hatóság által sportolásra, kedvtelésre vagy egyéb vízi rendezvény tartására kijelölt vízterület.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Víziutat érintő vízimunka

Víziúton a víziút állapotát, a hajózás biztonságát és a közlekedést befolyásoló munkavégzés.

Forrás: 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről 13. § (6) 

Vonalvizsga

A víziút vonalvizsga bizonyítványban megjelölt szakaszának ismeretéből tett, előírt szintű vizsga.

Forrás: 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről

Vontatóhajó

Kifejezetten vontatási műveletekre épített hajó.

Forrás: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Zárt vízisportpálya

A nem kedvtelési célú vízijárművek, továbbá fürdés elől tartósan vagy ideiglenesen elzárt és megjelölt vízterület.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Zárt vízterület

Az illetékes hajózási hatóság által valamely tevékenység végzésére engedélyezett, és jelekkel kijelölt vízterület, amelyen - az engedélyben meghatározott úszó létesítményen, illetve személyeken kívül - vesztegelni, tartózkodni és közlekedni tilos.

Forrás: 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről