Leggyakoribb kérdések

Gépjárműves szakterület

Hivatásos járművezetés

Hivatásos járművezetői képzéssel és tevékenységgel, vezetési és pihenőidővel, a szállítás szabályaival kapcsolatos gyakori kérdések.

Járműengedélyezés

Járművizsgáztatással, forgalomba hozatallal, műszaki vizsgálattal kapcsolatos gyakori kérdések.

Közlekedés mozgássérült igazolvánnyal

Mozgássérült igazolvány kiváltásával, közlekedési lehetőségekkel, parkolási lehetőségekkel kapcsolatos gyakori kérdések.

Közúti járművezetői képzés

A jogosítványszerzés menetéhez, a képzés felépítéséhez, a kresz, rutin és forgalmi vizsgákhoz, a jogosítvány kiváltásához kapcsolódó gyakori kérdések.

Pálya Alkalmassági Vizsgálat

A Pálya Alkalmassági Vizsgálathoz, a vizsgálat felépítéséhez, a jelentkezés menetéhez, a PÁV igazolásokhoz kapcsolódó gyakori kérdések.

Utazás itthon és külföldön

A közlekedés hazai és nemzetközi szabályaihoz, a biztonságos közlekedéshez, utasjoghoz, közúti és telephelyi ellenőrzésekhez kapcsolódó gyakori kérdések.

Légügyi szakterület

Biztonságos légi közlekedés

Biztonságos közlekedéshez, repülésbiztonsághoz, repülésvédelemhez, utasjoghoz kapcsolódó gyakori kérdések.

Légiközlekedési engedélyek

Légiközlekedési, légi tevékenységi, üzemeltetői, gyártói és karbantartói engedélyhez kapcsolódó gyakori kérdések.

Légtérre vonatkozó engedélyek

Légtérhez, légtér igényléshez kapcsolódó gyakori kérdések.

Repülőterekre, leszállóhelyekre vonatkozó engedélyek

Repülőterek, leszállóhelyek létesítéséhez, üzemeltetéséhez, földi kiszolgáláshoz kapcsolódó gyakori kérdések.

Szakszolgálati engedélyezés és képzés

Szakszolgálati engedélyezéshez, légiközlekedési szakszemélyzet képzéshez, a képzések típusaihoz, képzőhelyekhez, vizsgákhoz kapcsolódó gyakori kérdések.

Üzembentartás

Légijárművek üzembentartásával kapcsolatos ügyintézés gyakori kérdései

Út- és hídügyi szakterület

Úthibák, hibás forgalmi rend

Úthibák bejelentéséhez, forgalmi rend változtatásának igényléséhez, út okozta károk jelentéséhez kapcsolódó gyakori kérdések.

Vasút hatósági szakterület

Különleges vasutak

Különleges vasutak létesítéséhez, engedélyezéséhez, működtetéséhez kapcsolódó gyakori kérdések.

Vasúti forgalombiztonság

Vasúti forgalombiztonsággal kapcsolatos utasítások jóváhagyásához kapcsolódó gyakori kérdések.

Vasúti infrastruktúra engedélyezése

Vasúti építéshatósági engedélyezéshez, vasúti gördülőállomány engedélyezéséhez, vasútgépészeti berendezésekhez kapcsolódó gyakori kérdések.

Vasúti képzés, vizsgáztatás

Vasúti munkavállalói képzésekhez, vizsgákhoz, a szerzett képzettségek okmányaihoz kapcsolódó gyakori kérdések.

Hajózási szakterület

Hajók, úszó létesítmények engedélyezése

Kishajók, nagyhajók, úszómunkagépek engedélyezéséhez, lajstromozáshoz hajóokmányokhoz kapcsolódó gyakori kérdések.

Hajószemlék, hajólajstrom

Hajószemlék időpontjaihoz, menetéhez, megfelelőségi szempontrendszeréhez kapcsolódó gyakori kérdések.

Hajózási képzések, vizsgák

Tengeri és belvízi hajózási képzésekhez, képzési helyekhez, vizsgákhoz, vizsgák felépítéséhez, okmányokhoz kapcsolódó gyakori kérdések.

Hajózási tevékenység engedélyezése

Vízi munkavégzéshez, szállításhoz, vízi rendezvényekhez, üzemeltetési engedélyhez, egyéb hajózási tevékenységhez kapcsolódó gyakori kérdések.

Kikötők, hajózási létesítmények

Kikötők létesítéséhez, működtetéséhez, úszóműállás létesítéséhez, vízi repülőtér engedélyezéséhez kapcsolódó gyakori kérdések.