Karrier


A Nemzeti Közlekedési Hatóság a közlekedési ágazat meghatározó, országos hatáskörrel és kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező központi államigazgatási szerve. Magyarországon ellátjuk valamennyi, a közlekedéshez kapcsolódó országos hatósági, felügyeleti tevékenységet legyen szó földön, vízen vagy levegőben közlekedő járműről vagy közlekedési infrastruktúráról. Küldetésünk, hogy a közlekedés-igazgatás központi hatóságaként a piaci szereplők működését szabályozzuk, felügyeljük és ellenőrizzük, valamint a keretrendszerek definiálásával iránymutatást biztosítsunk ügyfeleinknek a közlekedésbiztonság fejlesztése, magas szinten tartása érdekében.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság folyamatosan keresi új munkatársait a legkülönbözőbb területekre. A Karrier rovat oldalain tájékozódhat az aktuális álláspályázatokról, a kiválasztási eljárásunkról. Amennyiben nincs érvényes pályázat, amelyre jelentkezhet, felvételét kérheti kiválasztási adatbázisunkba, így nagyobb eséllyel indulhat a jövőbeli pályázatainkon.

A pályakezdő diplomások figyelmébe ajánljuk ösztöndíjas programjainkat.

A végzős hallgatókat szakdolgozati témajavaslatokkal és szakmai gyakorlati helyekkel várjuk.

Legyen Ön is munkatársunk, jelentkezzen toborzási oldalunkon!

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

Humánpolitikai Főosztály elérhetőségei

 

cím

1066 Budapest, Teréz krt. 62. 

Mutasd a térképen

Postacím

1389 Budapest 62., Pf. 102.

Jelentkezés kiválasztási adatbázisba

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiválasztási Adatbázist működtet annak érdekében, hogy érvényes pályázati felhívás hiányában is fogadni tudjuk a hatósági munka iránt érdeklődők jelentkezéseit.

Az adatbázis a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 4. számú melléklete szerinti személyes adatokat tartalmazza, melyeket a nyilvántartásba vételtől számított 1 évig a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján tároljuk. Személyes adatait kizárólag munkatárs keresés és kiválasztás céljára használjuk fel, azokat harmadik fél részére nem adjuk tovább. Személyes adatait kizárólag a munkaerő keresés és kiválasztás folyamatában résztvevő munkatársak láthatják. Az adatbázisban tárolt adatait bármikor módjában áll törölni, módosítani, frissíteni.

Jelentkezzen toborzási oldalunkon.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Humánpolitikai Főosztály elérhetőségei

CÍM

1066 Budapest, Teréz krt. 62.

POSTACÍM

1389 Budapest 62., Pf. 102.

 

Milyen dokumentumok szükségesek a kiválasztási adatbázisba való jelentkezéshez?
  • adatkezelési hozzájárulás
  • fényképes szakmai önéletrajz

Letölthető dokumentumok

A jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok

Hozzájáruló nyilatkozat nemzetbiztonsági ellenőrzéshez.docx
Közlekedési Hatóság    |   Hasznos Tudnivalók |   Utolsó frissítés 2015.06.10.
Kérdőív
Közlekedési Hatóság    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.10.20.
Önéletrajz sablon (Kttv.)
Közlekedési Hatóság    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2012.04.04.

 

A foglalkoztatási jogviszonyra, így az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A beosztott kormánytisztviselő havi bruttó illetményének összege iskolai végzettségének és a kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött idejének függvényében a költségvetési törvényben rögzített illetményalap és a Kttv. 1. számú mellékletében rögzített szorzószám szorzata, amely kiegészül a Kttv. 134. § (2) bekezdésében foglalt illetménykiegészítés és adott esetben a Kttv. 140-142. § szerinti illetménypótlékok összegével.

A havi bruttó illetményen felül a kormánytisztviselő a Kttv. 151. § szerint cafeteria juttatásra jogosult, amelynek a tárgyévben igénybe vehető éves összegét a miniszter utasításban határozza meg.

Ösztöndíjas program

A 2004. évi CXXIII. törvény rendelkezései alapján a Hatóság a közlekedési ágazat iránt érdeklődő frissdiplomás fiatalok részére ösztöndíjas programot működtet. A program egy egyéni szakmai program keretében kiváló lehetőséget ad szakmai,- és munkatapasztalat szerzésére, valamint a szakmai készségek fejlesztésére. Az ösztöndíjas egy kijelölt mentor segítségével olyan szakmai feladatokat lát el, amelynek során komplex gyakorlati ismereteket szerezhet egyrészt a hatóság feladatairól és működéséről, másrészt az általa választott szakterületen folyó munkáról. Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony jellemzőit, létesítésének feltételeit, a jelentkezés és az elbírálás módját az aktuális pályázati kiírás tartalmazza.

A pályázati kiírást keresse toborzási oldalunkon.

 

Szakmai gyakorlat

Tájékoztatjuk, hogy a Hatóság lehetőséget biztosít a felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára szakmai gyakorlat eltöltésére. A szakmai gyakorlat során a megszerzett elméleti ismeretek elmélyítése, illetve ezek gyakorlati alkalmazási képességeinek fejlesztése a cél. A hallgatók a Hatóság jogkörébe utalt hatósági, igazgatási tevékenységeket nem láthatnak el, de tapasztalatszerzés céljából tanulmányozhatnak iratokat, elemzéseket, döntési alternatívákat, tervezeteket készíthetnek. A hallgatók tevékenységét minden szervezeti egységnél egy szakmai segítő támogatja. A Hatóság hallgatói munkadíjat és egyéb költségtérítést nem fizet a hallgatók részére.

A hallgatóknak szakmai gyakorlati idő eltöltése mellett lehetősége van a közlekedési ágazathoz kapcsolódó témakörben a szakdolgozatukat megírásához a Hatóság támogatását kérni. A sikeres szakdolgozat elkészítése érdekében a hallgató részére külső konzulenst biztosítunk.

A jelentkezés folyamatosan történik toborzási oldalunkon.

A szakmai gyakorlatra jelentkezés elbírálásának módja, rendje

A beérkezett jelentkezéseket a Humánpolitikai Főosztály a motivációs levélben megjelölt szakterület részére továbbítja. A motivációs levelük, önéletrajzuk alapján kiválasztott hallgatók szóbeli meghallgatáson vesznek részt, melyen a jelentkezőnek be kell mutatnia az utolsó lezárt félév indexmásolatát.

A jelentkezések elbírálása során előnyben részesül az a hallgató, aki jó, illetve kiváló tanulmányi átlaggal valamint angol, német, francia, orosz, török, román, bolgár nyelvek valamelyikéből tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezik, illetőleg a közlekedési ágazathoz kapcsolódik a szakdolgozatuk témája.

A szakterületi vezető javaslata alapján a Humánpolitikai Főosztály értesíti a szakmai gyakorlatra felvételt nyert, illetőleg elutasított hallgatókat.

Szakdolgozati témák

Jelenleg nincs szakdolgozati témajavaslatunk.

Konzulensek elérhetőségei

Jelenleg nem tudunk konzulenst ajánlani.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Humánpolitikai Főosztály elérhetőségei

CÍM

1066 Budapest, Teréz krt. 62.

POSTACÍM

1387 Budapest 62., Pf. 30.

 

Aktuális álláspályázatainkat és a jelentkezés feltételeit toborzási oldalunkon találja.