Hajózási tevékenységek engedélyezése

7 cikk

Hajózási engedély

A hajózási tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyt - a továbbiakban: hajózási engedély - a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály (a továbbiakban: hajózási hatóság) az úszólétesítmény üzemben tartójának kérelmére adja ki. Ha az üzemben tartó nem azonos az úszólétesítmény tulajdonosával, a kérelem benyújtásához a tulajdonos hozzájárulása szükséges. A hajózási engedélyben meg kell határozni azt...

Hajózási kísérlet

Hajózási kísérlet: úszólétesítménnyel vízi úton vagy kikötő vízterületén végzett menet-, gép- és ellenőrzési próba, illetve valamely úszólétesítménnyel meghatározott ideig végzett olyan próba, amelynek célja az úszólétesítmény műszaki, üzemeltetési jellemzőinek ellenőrzése, a hajózással kapcsolatos technológiák fejlesztése, hajózás gazdaságosságának növelése. Az eljárás menete Az egyedi engedély iránti kérelmet hajózási kísérletre vonatkozó engedély esetén legalább 30 nappal az engedélyhez kötöt...

Különleges szállítás

A szokványostól eltérő (eredetileg más célra szolgáló elemekből kialakított) úszólétesítmény a vízi közlekedésben önállóan akkor vehet részt, ha az hajózásra alkalmas és közlekedését a hajózási hatóság engedélyezi. Mi minősül különleges szállításnak? ha a hajózási tevékenység: üzemképességi bizonyítvánnyal nem rendelkező, vagy úszómű bizonyítvánnyal rendelkező úszólétesítmény továbbítása, a vízi út paramétereinek nem megfelelő rakomány szállítása, illetve olyan szállítás, amely egyébiránt vízi k...

Vízi munkavégzés

Víziutat érintő vízimunkának minősül a víziúton a víziút állapotát, a hajózás biztonságát és a közlekedést befolyásoló munkavégzés. Az eljárás menete Az egyedi engedély iránti kérelmet munkavégzésre vonatkozó engedély esetén legalább 30 nappal az engedélyhez kötött tevékenység tervezett megkezdése előtt kell írásban a hajózási hatósághoz benyújtani. Az engedély előírhatja a Hajósoknak szóló hirdetmény közzétételét. Mit kell feltüntetni a vízi munkavégzés engedély iránti kérelemben? a kivitelez...

Vízi rendezvény engedély

A vízi rendezvény engedélyét minden esetben a területileg illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságtól kell megkérni. Rendezvények engedélyezése Olyan vízi ünnepély, sport- és egyéb rendezvény lebonyolításához, amely a hajózás biztonságát veszélyeztetheti és rendjét megzavarhatja, az illetékes hatóságok engedélye szükséges. Sport- és egyéb vízirendezvény Vízirendezvény a rendezvény helye szerint illetékes vízirendészeti rendőrkapitányság, a vízirendészeti szervek illetékességi területén kívül e...

Víziközlekedés irányítására szolgáló jelzések használata

A 27/2002. (XII. 5.) GKM rendeletében ismertetett vízi közlekedés irányítására szolgáló jelzések, valamint radarreflektorok elhelyezésével és engedélyezésével kapcsolatos hatósági jogkört a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala gyakorolja. A víziközlekedés irányítására szolgáló jelzések használati engedélyezés folyamata: 1) Létesítési engedély kérelem 2) Üzembe helyezési engedély kérelem Létesítési engedély kérelem A kérelemre induló eljárásban az irányító jel tervének...

Üzemeltetési engedély korlátozott vízterületre

A Balatonon, a Velencei-tó és a Fertő tó teljes területén, továbbá a Ráckevei-Dunaág és a Tisza-tó külön jogszabályban meghatározott részein belső égésű motorral hajtott kishajót és csónakot üzemeltetni tilos, kivéve a hajózási hatóság által - külön jogszabályban foglaltak alapján - kiadott üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízijárművek esetében. Az üzemeltetési engedélyeket korlátozás alá eső vízterületre, egy év időtartamra, meghatározott hajóra, meghatározott tevékenység elvégzésére adja ki...

Letölthető nyomtatványok

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK