Nagyhajó tervjóváhagyás


A belvízi nagyhajó engedélyezési eljárásának  első lépéseként az építés/átépítés megkezdése előtt a nagyhajó terveit jóvá kell hagyatni.

Az eljárás menete

A terveket a hajó építésének, átépítésének megkezdése előtt legalább 60 nappal, két eredeti példányban, aláírva kell benyújtani, és egyidejűleg csatolni az eljárási díj megfizetésének igazolását.

Mit kell tartalmaznia a benyújtandó terveknek?

A benyújtandó terveknek tartalmaznia kell a 13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet 4. § szerint felsorolt dokumentációkat, különösen:

 • műszaki leírást,
 • általános elrendezési- és általános szerkezeti rajzot,
 • vonaltervet és a jellemző görbéket,
 • szilárdsági- és stabilitásszámítást a tervezet befogadóképesség és terhelhetőség figyelembe vételével,
 • a vízmentes terek lékesedése esetére vonatkozó számítást és a személy-elhelyezési rajzot.
 • főborda-, borda- és válaszfalrajzokat,
 • a kikötésre szolgáló berendezések rajzát és méretezését,
 • a vizek szennyezését kizáró berendezések és felszerelések rajzát,
 • a gépi berendezések rajzait (ideértve alapozásuk és az elrendezésüket),
 • a csővezetékek, csőrendszerek rajzát,
 • a jelzőberendezések rajzát és a mentőeszközök elhelyezési rajzát,
 • a villamos hálózatok rajzait, számításait és az energiatáblázatot.

Egyedi esetek

Azoknál a gépeknél, berendezéseknél, felszereléseknél, amelyek megfelelőséget vizsgáló és tanúsító, elismert szervezet megfelelőséget igazoló bizonylatával rendelkeznek, elegendő csupán az általános elrendezési tervrajz benyújtása.

Átépítés esetén az úszótest, a felépítmény, illetve a gépi vagy egyéb berendezés azon részeiről kell rajzokat és számításokat benyújtani, amelyeket átépítenek, ha az átépítés a stabilitásra vagy a szilárdságára kihat, az erre vonatkozó számításokat is be kell nyújtani.

A hajózási hatóság indokolt esetben egyes rajzok, számítások benyújtása alól felmentést adhat, illetőleg a felsoroltakon kívül további rajzok vagy számítások benyújtását kérheti.

A tervjóváhagyás menete

A belvízi nagyhajó, a hajó elemének tervezésére a Magyar Mérnöki Kamara szakirányú végzettséggel rendelkező tagja jogosult, a tervezői jogosultságot a terv benyújtásával együtt kell igazolni, jogosulatlan személy által készített tervet érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani.

A hajó jóváhagyott terv szerinti építését a hajózási hatóság az úszómunkagép üzembe helyezése előtt, illetve átépítése után ellenőrzi.

A hajó építését, átépítését műszaki vezetőnek kell irányítania és ellenőriznie, aki az ellenőrzés tényét az építési naplóban tanúsítja.

A hajó üzembe helyezés előtti vizsgálatára csak a benyújtott építés, átépítési tervek jóváhagyása után kerülhet sor.

Mit kell kötelezően benyújtani a tervjóváhagyás elindításához?
 • A szükséges adatok bejelentésére a kitöltött és aláírt Kérelem lap tervjóváhagyáshoz című nyomtatványt, amely osztályunkon beszerezhető, illetve honlapunkról letölthető.
 • 2 pld. műszaki dokumentációt.
 • Az eljárási díj megfizetésének igazolását.

Eljárási díj

A tervjóváhagyási eljárás díjait a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001.(IX.1.) KöViM rendelet 1. számú mellékletének 1. pontja, - illetve átépítés esetén a 2., valamint a 3. pontja – tartalmazza.

 

A tervjóváhagyással kapcsolatos eljárások díjai

Ft/darab

úszólétesítmények építési, átépítési tervének jóváhagyása

 

a) nagyhajónál, önjáró úszómunkagépnél, gépi üzemű kompnál, továbbá személyszállításra vagy nagyhajók továbbítására szolgáló kishajónál, illetve kereskedelmi célú úszóműveknél

154 000

b) gépnélküli nagyhajónál, nem önjáró kompnál, nem önjáró úszómunkagépnél, felépítménnyel rendelkező úszóműnél

136 000

c) az a) pontba nem tartozó - kishajónál, felépítmény nélküli úszóműnél

94 000

d) a hajó veszélyes áru szállítására, tárolására való alkalmasságát igazoló tervek jóváhagyása, amennyiben azokat külön eljárásban nyújtják be

91 000

a hajó egyes fő részeit érintő átépítési tervek jóváhagyása, valamint jóváhagyás nélkül átdolgozásra visszaküldött részlettervek ismételt felülvizsgálatának díja

83 000

úszólétesítmények üzembe helyezési, időszakos, önkéntes üzemképességi vizsgálata, vagy a hajónak vízből kiemelt, illetve partra vont állapotú vizsgálata

 

a) nagyhajónál, önjáró úszómunkagépnél, gépi üzemű kompnál, továbbá személyszállításra vagy nagyhajók továbbítására szolgáló kishajónál, illetve kereskedelmi célú úszóműveknél

151 000

b) gépnélküli nagyhajónál, nem önjáró kompnál, nem önjáró úszómunkagépnél, felépítménnyel rendelkező úszóműnél

96 000

c) az a) pontba nem tartozó kishajónál, felépítmény nélküli úszóműnél

65 000

d) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, továbbá motoros vízi sporteszköznél, ha annak hajótesten mért hossza a 9 métert nem éri el

46 000

e) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, ha annak hajótesten mért hossza a 9 métert eléri, azonban a 12 métert nem haladja meg

87 000

f) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, ha annak hajótesten mért hossza a 12 métert meghaladja

111 000

g) a hajó veszélyes áru szállítására, tárolására történő alkalmasságának vizsgálata, amennyiben azokat külön eljárásban nyújtják be

151 000

Egyéb információk

A szükséges mellékletek (számítások, leírások, tervrajzok) szempontjából hiányos dokumentáció alapján jóváhagyásra nem kerülhet sor, ebben az esetben hiánypótlást bocsátunk ki!

Az eljárással kapcsolatban további tájékoztatás a Kérelem lap tervjóváhagyáshoz című nyomtatványon megtalálható, amelyen a legfontosabb díjtételeket is megadjuk.