Tengeri hajón képesítéshez kötött hivatásos gépüzemi szolgálatok


Megszerezhető képesítések

 • gépüzemvezető,
 • második géptiszt,
 • géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt,
 • géptéri őrszolgálat tagja,
 • elektrikus - nem STCW képesítés.

Képesítéshez kapcsolódó információk 

Kérjük, válasszon képesítést!

Gépüzemvezető képesítés 3000 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű hajón

Képesítési előírások

Gépüzemvezető és második géptiszt - korlátlan főgépteljesítményre - képesítés 3000 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű hajón gépüzemvezetői, illetve második géptiszti szolgálat ellátására jogosít.

A képesítés megszerzésének feltételei

a)189 az STCW A-III/2. és az STCW szabályzat B. részében előírt követelményi szint szerinti jóváhagyott képzés elvégzéséről szóló igazolás,

b) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

c)190 egészségügyi ellátási és emelt szintű tengeri tűzvédelmi bizonyítvány,

d) 3000 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű tengeri hajón II. géptiszti szolgálat ellátásához, legalább 12 havi jóváhagyott tengeri szolgálat megszerzése géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti szolgálatban,

e) 3000 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű tengeri hajón gépüzemvezetői szolgálat ellátásához, legalább 36 havi jóváhagyott tengeri szolgálat megszerzése, amelyből nem kevesebb, mint 12 hónapot II. géptiszti szolgálatban kell eltölteni,

A képesítővizsgák tantárgyai

a) gépüzem-vezetői szinten:

aa) termodinamika és hőátvitel,

ab) mechanika és áramlástan,

ac) hajók főüzemének (dízelmotor, gőz- és gázturbina), valamint hűtőberendezései működési elvének ismerete,

ad) a gép üzemeltetése, felügyelete, a működés és a terhelés értékelése,

ae) anyagtechnológia,

af) hajó segédgépeinek üzemeltetése és karbantartása, beleértve a szivattyúkat, a csőrendszereket, a segédkazánokat és a kormányberendezést,

ag) fedélzeti gépek és rakodóberendezések üzemeltetése,

ah) a hajó belső hírközlő rendszere;

b) villamos berendezések, elektronikus készülékek és vezérlőrendszerek vezetői szinten:

ba) a hajó villamos berendezéseinek és az elektronikus vezérlőberendezések üzemeltetése,

bb) automatizálás és ellenőrző rendszerek,

bc) a villamos berendezések és az elektronikus vezérlőberendezések ellenőrzése, üzemi állapotba hozása és üzemi állapotban tartása, valamint a hiba észlelése;

c) karbantartás és javítás vezetői szinten:

ca) a karbantartás és javítás biztonságos végzésének megszervezése,

cb) a gépek hibáinak észlelése, okainak felderítése és a hibák kiküszöbölése,

cc) hibakeresés és kárelhárítás;

d) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés vezetői szinten:

da) az úszáshelyzet, a stabilitás és a hajótest igénybevételének ellenőrzése,

db) a hajó személyzete, az utasok biztonságának, továbbá a mentőeszközök, a tűzoltó berendezések és az egyéb biztonsági rendszerek üzemkész állapotának biztosítása,

dc) a vészhelyzeti cselekvési terv és a hajó fennmaradásáért vívott küzdelem sémáinak kidolgozása, valamint vészhelyzeti cselekmények,

dd) a tűz- és tűzoltóközegek kémiája és fizikája,

de) környezetszennyezés megelőzésének módszerei, megtartandó szabályok, a megelőzés eszközei,

df) a gépszemélyzet munkájának irányítása és szervezése,

dg) tengerjogi ismeretek, beleértve a tengerhajózást érintő nemzetközi egyezményeket.

A gépüzemvezetői és második géptiszti vizsga 3000 kW feletti, illetve alatti hajóra az azonos vizsgatárgyak mellett az STCW Szabályzat III. fejezetében megkövetelt ismeretek szintjében tér el.

Képesítések érvényesítése

A képesítési bizonyítványokat a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezménynek megfelelően érvényesíteni kell. Az érvényesítést a hajózási hatóság végzi és tanúsítja.

Az érvényesítést az okmányon magyar és angol nyelven kell tanúsítani.

Gépüzemvezető

3000 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű hajó gépüzemvezetője

Chief engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more

 

Gépüzemvezető képesítés 750 kW és 3000 kW közötti főgépteljesítményű hajón

Képesítési előírások

Gépüzemvezető és második géptiszt - korlátozott főgépteljesítményre - képesítés 750 kW és 3000 kW közötti főgépteljesítményű hajón gépüzemvezetői, illetve második géptiszti szolgálat ellátására jogosít.

A képesítés megszerzésének feltételei

a)192 az STCW A-III/3. és az STCW szabályzat B. részében előírt követelményi szint szerinti jóváhagyott képzés elvégzéséről szóló igazolás,

b) 750 kW és 3000 kW közötti főgépteljesítményű tengeri hajón II. géptiszti szolgálat ellátásához, legalább 12 havi jóváhagyott tengeri szolgálat megszerzése géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti szolgálatban,

c) 750 kW és 3000 kW közötti főgépteljesítményű tengeri hajón gépüzemvezetői szolgálat ellátásához, legalább 24 havi jóváhagyott tengeri szolgálat megszerzése, amelyből nem kevesebb, mint 12 hónapot II. géptiszti szolgálatban kell eltölteni,

d) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

e)193 egészségügyi ellátási és emelt szintű tengeri tűzvédelmi bizonyítvány.

A képesítővizsgák tantárgyai

a) gépüzem-vezetői szinten:

aa) termodinamika és hőátvitel,

ab) mechanika és áramlástan,

ac) hajók főüzemének (dízelmotor, gőz- és gázturbina), valamint hűtőberendezései működési elvének ismerete,

ad) a gép üzemeltetése, felügyelete, a működés és a terhelés értékelése,

ae) anyagtechnológia,

af) hajó segédgépeinek üzemeltetése és karbantartása, beleértve a szivattyúkat, a csőrendszereket, a segédkazánokat és a kormányberendezést,

ag) fedélzeti gépek és rakodóberendezések üzemeltetése,

ah) a hajó belső hírközlő rendszere;

b) villamos berendezések, elektronikus készülékek és vezérlőrendszerek vezetői szinten:

ba) a hajó villamos berendezéseinek és az elektronikus vezérlőberendezések üzemeltetése,

bb) automatizálás és ellenőrző rendszerek,

bc) a villamos berendezések és az elektronikus vezérlőberendezések ellenőrzése, üzemi állapotba hozása és üzemi állapotban tartása, valamint a hiba észlelése;

c) karbantartás és javítás vezetői szinten:

ca) a karbantartás és javítás biztonságos végzésének megszervezése,

cb) a gépek hibáinak észlelése, okainak felderítése és a hibák kiküszöbölése,

cc) hibakeresés és kárelhárítás;

d) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés vezetői szinten:

da) az úszáshelyzet, a stabilitás és a hajótest igénybevételének ellenőrzése,

db) a hajó személyzete, az utasok biztonságának, továbbá a mentőeszközök, a tűzoltó berendezések és az egyéb biztonsági rendszerek üzemkész állapotának biztosítása,

dc) a vészhelyzeti cselekvési terv és a hajó fennmaradásáért vívott küzdelem sémáinak kidolgozása, valamint vészhelyzeti cselekmények,

dd) a tűz- és tűzoltóközegek kémiája és fizikája,

de) környezetszennyezés megelőzésének módszerei, megtartandó szabályok, a megelőzés eszközei,

df) a gépszemélyzet munkájának irányítása és szervezése,

dg) tengerjogi ismeretek, beleértve a tengerhajózást érintő nemzetközi egyezményeket.

A gépüzemvezetői és második géptiszti vizsga 3000 kW feletti, illetve alatti hajóra az azonos vizsgatárgyak mellett az STCW Szabályzat III. fejezetében megkövetelt ismeretek szintjében tér el.

Képesítések érvényesítése

A képesítési bizonyítványokat a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezménynek megfelelően érvényesíteni kell. Az érvényesítést a hajózási hatóság végzi és tanúsítja.

Az érvényesítést az okmányon magyar és angol nyelven kell tanúsítani.

Gépüzemvezető

750 kW és 3000 kW közötti főgépteljesítményű hajó gépüzemvezetője

Cief engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3000 kW propulsion power

Géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt

Képesítési előírások

Géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre képesítés bármilyen főgépteljesítményű hajón állandó vagy időszakosan felügyelt géptérben géptiszti őrszolgálat ellátására jogosít.

A képesítések megszerzésének feltételei

a) betöltött 21. életév,

b) középfokú gépészeti vagy hajózási szakképzésben szerzett érettségi vagy képesítő bizonyítvány és jóváhagyott géptiszti képzés elvégzéséről szóló igazolás,

c) 18 hónap igazolt gépüzemi szolgálat,

d) a „Gyakorlatok vizsgakönyvével" igazolt, a képzés részeként, hajón elvégzett 12 havi képzés,

e) angol nyelvből államilag elismert általános alapszintű nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

g) orvosi szükséghelyzet és elsősegélynyújtás, valamint emelt szintű tengeri tűzvédelmi bizonyítvány.

Belvízi géptiszti képesítés beszámítása

A belvízi géptiszti képesítéssel rendelkező személy tengeri hajón teljesített 12 havi gépüzemi szolgálat igazolását követően, az elvégzett gyakorlatoknak a „Gyakorlatok vizsgakönyvében" való igazolásával, a 15/2001 (IV.27) KöViM rendelet 3. számú melléklet II. szakasz B. Rész IV. fejezet 7. pontjában foglalt különbözeti vizsgák letételével, továbbá

a) orvosi szükséghelyzet és elsősegélynyújtás, valamint emelt szintű tengeri tűzvédelmi vizsga letételéről szóló bizonyítvány,

b) túlélési járműkezelői bizonyítvány,

c) angol nyelvből államilag elismert általános alapszintű nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga bizonyítványának

bemutatásával szerezhet géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti képesítést.

A képesítővizsgák tantárgyai

a) gépüzem szolgálatvezetői szinten:

aa) termodinamika és hőátvitel,

ab) mechanika és áramlástan,

ac) hajók főüzemének (dízel, gőz- és gázturbina), valamint hűtőberendezései működési elvének ismerete, a rendszerek üzemeltetése,

ad) a tüzelő- és kenőanyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak ismerete,

ae) anyagtechnológia,

af) hajó segédgépeinek üzemeltetése és karbantartása, beleértve a szivattyúkat, a csőrendszereket, a segédkazánokat és a kormányberendezést,

ag) fedélzeti gépek és rakodóberendezések üzemeltetése;

b) villamos berendezések, elektronikus készülékek és vezérlőrendszerek szolgálatvezetői szinten:

ba) áramátalakító, áramfejlesztő és ellenőrző rendszerek, működtetésük,

bb) az automatizálás alapjai,

bc) a villamos, elektronikai és ellenőrző berendezések működési elve,

bd) vészüzemi villamos berendezések;

c) javítás és karbantartás szolgálatvezetői szinten:

ca) a hajó géprendszereinek kezelése, javítása, beleértve a vezérlőrendszereket is,

cb) a biztonságos üzemeltetés és az akciók sorrendje havaria esetén;

d) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés szolgálatvezetői szinten:

da) stabilitás és trimm,

db) hajók felépítése és szerkezete,

dc) tűzmegelőzés és tűz elleni küzdelem a hajókon,

dd) mentőeszközök használata,

de) az elsősegélynyújtási eszközök használata a hajókon,

df) a jogszabályok és a tengeri környezet szennyezésének megelőzésére vonatkozó rendelkezések megtartása.

Különbözeti vizsga a 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre szóló géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti képesítés megszerzéséhez belvízi géptiszti képesítéssel rendelkező személy részére:

a) tengeri hajó trimmje és stabilitása,

b) kárelhárítás,

c) tengeri környezetvédelem,

d) mentőeszközök működése és használata,

e) a hajó belső hírközlő rendszere,

f) tengerjogi ismeretek, beleértve a tengerhajózást érintő nemzetközi egyezményeket.

Képesítések érvényesítése

A képesítési bizonyítványokat a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezménynek megfelelően érvényesíteni kell. Az érvényesítést a hajózási hatóság végzi és tanúsítja.

Az érvényesítést az okmányon magyar és angol nyelven kell tanúsítani.

Géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt

A 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű hajó géptéri őrszolgálatért felelős géptisztje

Officer in charge of an engineering watch on ships powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more

Géptéri őrszolgálat tagja

Képesítési előírások

Géptéri őrszolgálat tagja képesítés géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt vezetése alatt a géptéri őrszolgálatban beosztottként való részvételre jogosít.

A képesítések megszerzésének feltételei

a) tengeri hajón géptiszt felügyelete alatt a géptéri őrszolgálati feladatokkal kapcsolatos jóváhagyott, 6 havi igazolt szolgálat,

b) alapfokú egészségügyi és tűzvédelmi bizonyítvány.

A képesítővizsgák tantárgyai

a) géptéri őrszolgálati eljárások és a feladatok ellátásában való jártasság,

b) a géptéri műveletekkel kapcsolatos biztonságos munkavégzés,

c) géptérben használt fogalmak, és a feladatokkal összefüggő gépek és berendezések elnevezései,

d) alapvető környezetvédelmi eljárások,

e) belső hírközlő rendszerek ismerete és használata,

f) géptérből kivezető menekülési utak ismerete,

g) géptéri riasztóberendezések ismerete, különös tekintettel a gázzal oltó berendezések működésbe lépésének jelzésére,

h) géptéri tűzoltó eszközök és berendezések használata,

i) a géptéri őrszolgálat ellátásának és szervezésének szabályai,

j) belső égésű motorok elméleti és gyakorlati üzemtana,

k) hajók felépítése és szerkezete, továbbá

l) a hajók segédüzemi berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása.

Képesítések érvényesítése

A képesítési bizonyítványokat a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezménynek megfelelően érvényesíteni kell. Az érvényesítést a hajózási hatóság végzi és tanúsítja.

Az érvényesítést az okmányon magyar és angol nyelven kell tanúsítani.

Géptéri őrszolgálat tagja (a szolgálati könyvben bejegyzésként szereplő megjegyzés, nem képesítés!)

Géptéri őrszolgálat tagja

Rating of an engineering watch

I. osztályú elektrikusi - nem STCW képesítés

Képesítési előírások

I. osztályú elektrikusi - nem STCW - képesítés bármilyen villamos összteljesítménnyel üzemelő hajón elektrikusi szolgálat ellátására jogosít.

A képesítések megszerzésének feltételei

a) II. osztályú elektrikusi képesítés,

b) angol nyelvből államilag elismert általános alapszintű nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

c) legalább 24 havi igazolt villamos géptiszt szolgálat

A képesítővizsgák tantárgyai

I. és II. osztályú elektrikusi vizsga tantárgyai - nem STCW képesítés:

a) hajóvillamosságtan, elektronika,

b) hajók felépítése és szerkezete,

c) automatizálás alapjai, ellenőrző, mérő-, vezérlőrendszerek,

d) belső hírközlő és riasztórendszerek ismerete,

e) géptéri tűzoltó berendezések és tűzoltó készülékek ismerete és használata,

f) jogi ismeretek,

g) környezetvédelmi ismeretek.

Az I. és II. osztályú villamos géptiszti vizsga az azonos tantárgyak mellett a vizsgaszabályzatban megkövetelt ismeretek szintjében tér el.

Képesítések érvényesítése

A képesítési bizonyítványokat a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezménynek megfelelően érvényesíteni kell. Az érvényesítést a hajózási hatóság végzi és tanúsítja.

Az érvényesítést az okmányon magyar és angol nyelven kell tanúsítani.

I. osztályú elektrikus - nem STCW képesítés

Korlátozás nélküli összteljesítménnyel üzemelő hajón elektrikusi szolgálat ellátásáért felelős személy

Electrician on ships with unlimited electrical power - non STCW approved certificate

II. osztályú elektrikusi - nem STCW képesítés

Képesítési előírások

II. osztályú elektrikusi - nem STCW - képesítés 750 kW-nál kisebb villamos összteljesítménnyel üzemelő hajón elektrikusi szolgálat ellátására jogosít.

A képesítések megszerzésének feltételei

a) betöltött 21. életév,

b) középfokú erősáramú vagy híradástechnikai szakképzésben szerzett érettségi vagy képesítő bizonyítvány,

c) angol nyelvből államilag elismert általános alapszintű nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

d) gépüzemi szolgálatban eltöltött 12 havi igazolt gyakorlat, amelyből 6 hónapot géptéri őrszolgálat tagjaként kell teljesíteni,

e) középfokú egészségügyi és emelt szintű tűzvédelmi bizonyítvány.

A képesítővizsgák tantárgyai

I. és II. osztályú elektrikusi vizsga tantárgyai - nem STCW képesítés:

a) hajóvillamosságtan, elektronika,

b) hajók felépítése és szerkezete,

c) automatizálás alapjai, ellenőrző, mérő-, vezérlőrendszerek,

d) belső hírközlő és riasztórendszerek ismerete,

e) géptéri tűzoltó berendezések és tűzoltó készülékek ismerete és használata,

f) jogi ismeretek,

g) környezetvédelmi ismeretek.

Az I. és II. osztályú villamos géptiszti vizsga az azonos tantárgyak mellett a vizsgaszabályzatban megkövetelt ismeretek szintjében tér el.

Képesítések érvényesítése

A képesítési bizonyítványokat a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezménynek megfelelően érvényesíteni kell. Az érvényesítést a hajózási hatóság végzi és tanúsítja.

Az érvényesítést az okmányon magyar és angol nyelven kell tanúsítani.

II. osztályú elektrikus - nem STCW képesítés

750 kW-nál kisebb villamos összteljesítménnyel üzemelő hajón az elektrikusi szolgálat ellátásáért felelős személy

Electrician on ships of less than 750 kW electrical power - non STCW approved certificate

 

Jogszabályi vonatkozás

Tevékenységünket a következő jogszabályok határozzák meg:

 • 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről
 • 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet a hajózási hatósági eljárások díjairól

Egyéb információk

Előzetesen tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy a hajózási hatóságnál előkészületben van egyes vizsgatípusok elektronikus formában való lebonyolítása.

Tengeri képzési anyagok

Műszaki ismeretek    

Csurdi Gyula    

Hűtőgépek - Poseidon Bt., 2001.

 

Vámosi György    

Diesel hajtóanyagok befecskendezése, szabályozása - Jegyzet, 1998.

 

Makk Gusztáv  

A hajó műszaki üzemében előforduló vegyes érdekességek - Poseidon Bt, 2000.

 

Makk Gusztáv    

Tengeri hajó általános műszaki anyag - Poseidon Bt, 2001.

 

Csurdi Gyula

Pneumatika a korlátlan II. géptiszti, gépüzemvezetői képesítő vizsgára történő felkészüléshez - Poseidon Bt., 2003.

 

Dr. Vass Ödön    

Hajók elmélet, szerkezete és építése - Nautis Hajózási Szaktanácsadó és Oktatási Betéti Társaság - 2004

 

Mekkey Péter    

Üzem és kenőanyagok, szeparátorok - Poseidon Bt. 1993/2002.

 

Elektronika    

G.S.White    

Elektronika az üzemanyagrendszer vezérlésében - Jegyzet, 1998.

 

Kovách Géza    

Elektronika az üzemanyag vezérlésében - Poseidon Bt. 1998/2002.

 

Környezetvédelem    

Negyeliczky János    

Tengeri környezetvédelem - CD - , 2007

 

Számítógépes programok    

MAK Motoren GmbH.  

A főgép üzemellenőrzései, szabályozása - MAK Motoren GmbH,Kiel,1999


Műszaki EgyetemKaloritikus Tanszék - A SULCZER motor fékpadi, ellenőrzési programja  - Műszaki Egyetem,KaloritikusTanszék,1991

 

Angol nyelv    

Csurdi Gyula    

Hajógépészeti szógyűjtemény - Poseidon Bt., 2001.

 

Csurdi Gyula

Angol nyelvű kommunikáció a személyi biztonságtechnikai vizsgához - Poseidon Bt. 2002.

 

Tűzvédelem    

Makk Gusztáv  

Alapfokú tűzvédelmi ismeretek - Poseidon Bt., 2002.
   

Makk Gusztáv    

Emeltszintű tűzvédelmi ismeretek - Posidon Bt. 1998/2002.

 

Hajózástan    

Lambert Lajos - JuhászÁdám    

Hajózás jégben - Poseidon Bt., 2002.

 

Személyi túléléstechnika    

Lambert Lajos    

Személyi túléléstechnikaiismeretek - Poseidon Bt. 2002.


Kommunikáció    

Juhász Ádám    

A korlátozott tengeri URH rádiókezelői képzés - CD - Juhász Ádám. 2004.


Veszélyes áruk  

Negyeliczky János    

Veszélyes áruk tengeri szállítása - CD , 2007


Jog    

Dr. Vass Ödön    

Jogi ismeretek fedélzeti tisztek részére - Nautis HajózásiSzaktanácsadó és Oktatási Bt., 2002 

Képzési anyagok jóváhagyása

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001/ (IV. 27.) KöViM rendelet alapján a hajózási hatósági által jóváhagyott képzés(ek) során a Képző szerv által felhasználni kívánt oktatási anyagok (könyv, tansegédlet és jegyzet, valamint ezek elektronikus formája) csak a hajózási hatóság oktatási anyagra vonatkozó elfogadó nyilatkozata, jóváhagyása, illetve elbírálása, majd a Képző szerv képzési engedélyébe történő felvétele után használható fel oktatási segédletként.

Hajózási képesítések megszerzésének oktatására irányuló oktatási anyagok (könyv, tansegédlet és jegyzet, valamint ezek elektronikus formája) jóváhagyásának eljárásával kapcsolatos hatósági eljárási díjakat a hajózási hatósági eljárási díjakról szóló 29/2001. (IX.1.) KöViM rendelet tartalmazza.

A vizsga

Magyarul nem beszélő vizsgázó esetében a vizsgázó kötelezettsége a tolmács biztosítása, és az emiatt felmerülő költségek viselése. A tolmács nem rendelkezhet hajós képesítéssel.

A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 2. §-a alapján szakfordítást vagy tolmácsolást az végezhet, aki szakfordító vagy tolmács képesítéssel rendelkezik.

A vizsgázónak a vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt kell hozni, amennyiben tolmács bevonásával kerül megrendezésre a vizsga a tolmácsnak is rendelkeznie kell személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal.

Kihelyezett vizsgák

A meghirdetett időponttól eltérő időpontban és helyszínen tartott vizsgát legalább 10 fő és legfeljebb 40 fő estén lehet kérelmezni, de a kiszálláskor felmerült költségeket a vizsga szervezője köteles előre befizetni. Kihelyezett vizsga csak olyan helyszínen engedélyezhető ahol a vizsga, tárgyi és ergonómiai követelményei minden szempontból megfelelnek a jogszabályban és a „Vizsgaszabályzat"-ban meghatározott feltételeknek. 

Vizsgatípusok

Az elméleti vizsgát a vizsga megkezdésétől számított egy éven belül be kell fejezni.

A gyakorlati vizsgát a sikeres elméleti vizsga letétele után (18 hónapon belül) be kell fejezni. A gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető.

Aki az elméleti vagy gyakorlati vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg, illetőleg akadályoztatását legalább 1 munkanappal a vizsga megkezdése előtt írásban (e-mail) nem jelzi a Hajózási Hatóságnál vagy elkésik a vizsga megkezdéséről, a vizsgadíj visszatérítésére nem tarthat igényt.

Sikertelen vizsga esetén egy hét elteltével javítóvizsga tehető (maximum 2 vizsgatárgy sikertelen minősítése esetén).

Ismétlő vizsgára kerül sor, ha a vizsgázó több mint két tárgyból volt sikertelen, vagy a második javítóvizsga is sikertelen volt. Az ismétlő vizsgán a megszerezni kívánt képesítés összes tantárgyából vizsgázni kell (azokból is amelyek már korábban sikerültek). Ismétlő vizsga a sikertelen vizsgát, javítóvizsgát követő legalább három hónap elteltével tehető.

Milyen esetekben kaphatok felmentést a vizsga alól?
 • Amennyiben a jelölt már rendelkezik hajós képesítéssel, a megszerezni kívánt képesítésnél csak azokból a tárgyakból kell vizsgázni, amelyekből a jelölt még nem vizsgázott.
 • Ha a vizsgázó korábban iskola rendszerű képzésben tett olyan sikeres vizsgát amely azonos, vagy magasabb szintű, mint az adott vizsgatárgy, felmentést kérhet, melyhez csatolni kell a sikeres vizsga dokumentumát, és a vizsgatárgy tematikáját.

Gyakorlati vizsga alól nem adható felmentés.

Vizsgatárgyak alóli felmentési kérelmet a vizsgára történő jelentkezéssel egy időben kell benyújtani, a felmentési kérelem eljárási díja megegyezik a vizsga elemenkénti díjával.

Vizsgára jelentkezés

A jelentkező csak akkor vehet részt a vizsgán, ha a vizsga időpontja előtt legalább 10 munkanappal postai úton beérkezik, illetve személyesen, vagy képzőszerven keresztül leadja a jelentkezési lapját és legkésőbb a vizsga előtt 3 munkanappal (hiánypótlási időszak) minden szükséges dokumentumot benyújtott és az összes feltételnek eleget tett.

Milyen feltételeknek kell megfelelni a vizsgára jelentkezéshez?
 • A jelentkezési lapok kitöltése (Ügyfélszolgálat ügyfélszolgálati program alapján - fontos a verziószám mert folyamatos a jogszabálykövetés).
 • Jóváhagyott képzésben történt eredményes részvétel igazolása (minden olyan képesítés esetén, ami önálló vezetésre jogosít) - Jóváhagyott képzés elvégzése alól felmentést kaphat az a jelölt, aki – a hajózási hatóság által elismert iskolarendszerű képzés keretében – hajós szakmunkás, hajózási technikus, hajózási üzemmérnök vagy hajózási mérnök képesítést szerzett.
 • Elméleti vizsgához betöltött 17. életév, gyakorlati vizsgához betöltött 18. életév
 • Vizsgadíj befizetését számlával és a hozzá tartozó pénztárbizonylattal (pénztárban való fizetésnél), utalási bizonylattal, vagy a hatóság által adott sárga csekk eredeti feladóvevényével lehet igazolni.
 • A  belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői vizsga és(vagy) a  belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői vizsga megléte. A kétféle  belvízi képesítés megléte esetén kapható meg a kétféle(kisgéphajó-vezetői és vitorlás kishajó-vezetői) kiterjesztés

A vizsgára jelentkezés, az okmányok leadása és a fizetés ügyfélszolgálatunkon történik (1066. Budapest, Teréz krt. 62. földszint) ügyfélszolgálati időben.

Elérhetőségeink

Hajózási Képzés-és Vizsgafelügyeleti Osztály

hajo.hkv@nkh.gov.hu  |  +36 (1) – 4741-792

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 12.30-15.30  |  Szerda: 08.30-12.00, 12.30-15.30  |  Péntek: 08.30-12.00

Jogszabályi vonatkozás

A vizsgára jelentkezés egyéb feltételei a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV.27) KöVim rendelet 4. számú mellékletének II. Fejezetében olvashatók.

 

Tengerész Szolgálati Könyv

A Tengerész Szolgálati Könyv megléte a hivatásos tengerészként történő munkavégzés alapfeltétele.  Tengerész szolgálati könyv kiállítása, cseréje, pótlása és az abban rögzített adatok igazolása, ellenjegyzése, adatainak nyilvántartása, hitelesítése a 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet alapján történik.

Az egészségi alkalmasság bejegyzése a TSzK-ba a 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet alapján történik.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a Tengerész Szolgálati Könyv kiállításához?
 • kitöltött, aláírt kérelem,
 • a befizetés megtörténtének igazolása
 • túlélési Járműkezelő bizonyítvány másolata
 • alapfokú tűzvédelmi- személyi túlélés technikai - személyi biztonságtechnikai bizonyítvány másolata
 • első segélynyújtási bizonyítvány másolata
 • érvényes orvosi alkalmassági
 • 2 db fénykép

 

Hivatásos tengerész képesítő bizonyítvány

A hivatásos tengerész képesítések kiállítása a 15/2001 (IV.27) KöViM alapján történik.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a Hivatásos tengerész képesítő bizonyítvány kiadásához?
 • kitöltött, aláírt kérelem,
 • a befizetés megtörténtének igazolása
 • A képzőszerv által kiállított képzési igazolás
 • Érvényes orvosi alkalmassági
 • 2 db fénykép

 

Vizsga nélkül kiadható tengeri képesítések, pótlás, csere

Vizsga nélkül akkor adható ki egy képesítés, ha lejár, de a hosszabbítás nem hatósági vizsgához, hanem akkreditált képzőszerv által kiállított képzési igazoláshoz kötött, illetve a hosszabbításhoz elég a kérelem benyújtása.

Képesítés pótlására annak elvesztésekor, megsemmisülésekor kerül sor, cserét pedig a bizonyítvány megrongálódása, vagy a formátum módosulása tesz szükségessé.

A képesítő okmányok kiállítását a 15/2001 (IV.27) KöViM rendelet szabályozza.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a vizsga nélkül kiadható tengeri képesítések kiállításához?
 • kitöltött, aláírt kérelem,
 • a befizetés megtörténtének igazolása
 • a hosszabbítandó, ill. cserélendő bizonyítvány eredeti példánya
 • akkreditált képzőszerv által kiállított képzési igazolás (amennyiben a hosszabbítás felújító vizsgához kötött, de az nem hatósági vizsga)
 • Érvényes orvosi alkalmassági
 • 2 db fénykép

 

Jogszabályi vonatkozás

A hajózás személyi okmányai, a hajós ill. tengerész szolgálati könyv, a belvízi hivatásos, szolgálati és kedvtelési célú, ill. a tengeri hivatásos és kedvtelési célú képesítések, fedélzeti és gépész képesítések kiadását cseréjét, pótlását a vizsga nélkül kiadható okmányokat a következő jogszabályok határozzák meg:

 • 237/2002. (XI.08.) Korm. rendelet hajózási hatóság feladat és jogköréről
 • 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről
 • 26/2002. (XI.29.) hajós és tengerész szolgálati könyvről
 • 28/2000. (XII.18) hajózási tevékenység engedélyezési rendjéről szóló rendelet tartalmazza
 

Az eljárási díjakat a 29/2001 (IX.01) KöViM rendelet határozza meg.

                                                                                               

Hajózási képesítésekhez kapcsolódó hatósági díjak Ft/darab

a képesítő vizsgák díjait a vizsga vizsgaelemeinek száma alapján kell megfizetni

 

egyes vizsgaelemek díjai:

 

a) teszt elem

7 000

b) írásbeli vagy szóbeli elem

 8 000

c) gyakorlati elem

18 000

d) számítógépes vizsgaelem

6 000

e) eset tanulmány

15 000

egyéb eljárások

 

a) képesítő okmány kiállításának díja

3 000

b) kártya formátumú biztonsági okmányok kiállításának díja

13 000

c) szolgálati idő igazolása szolgálati könyvben hajónként

2 000

d) képesítés, szolgálat igazolása belföldi, külföldi szerv, szervezet, társaság felé

7 000

e) hatósági bejegyzés a szolgálati könyvbe

1 000

f) oktatási napló kiadása

3 000

g) képzés engedélyezésének alapdíja

84 000

továbbá tárgyanként

4 000

h) képzési engedély módosításának, kiegészítésének alapdíja

40 000

továbbá tárgyanként

4 000

i) tansegédlet jóváhagyásának alapdíja

65 000

továbbá A4 oldalanként

2 000

j) számítógépes képzési program jóváhagyásának alapdíja

32 000

továbbá minden megkezdett Megabájt

3 000

ha a vizsgát a kérelmező a hajózási hatóság által meghirdetett helyeken és időpontokon kívül kívánja, akkor a hajózási hatóság emiatt felmerülő költségeit megtéríteni köteles

 

a gyakorlati vizsgák díja a vizsgához szükséges hajó költségeit nem tartalmazza

 

a felmentési kérelem eljárási díja megegyezik a vizsga elemenkénti díjával