Díjtáblázat


A témához kapcsolódó tartalmak

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat díja

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat Díj Segédmotoros kerékpár 3 090 Ft Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija 4 360 Ft M1kategóriájú jármű („személygépkocsi"), továbbá az M1és N1kategóriájú járműhöz kapcsolható pótkocsi Vizsgálat díja 16 290 Ft Környezetvédelmi adatlappal rendelkező M1kategóriájú, ill. környezetvédelmi felülvizsgálatra nem ...

A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjai

Eljárás Díj Közúti árufuvarozói, illetőleg autóbuszos személyszállító engedély és belföldi saját számlás autóbuszos utasszállító igazolvány kiadása, érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének alapdíja 4 700 Ft Az engedélykivonatok járművenkénti vagy járműszerelvényenkénti díja: 50 járműig 1 600 Ft 51–100 járműig 795 Ft 100 jármű felett 335 Ft ...

A közúti jármű tulajdonságára, a járműalkatrészre, tartozékra, önálló műszaki egységre vonatkozó engedélyezési eljárások díjai

Eljárás Díj Járműalkatrészre, tartozékra és járműtulajdonságra vonatkozó jóváhagyási jel („E", „e" jel) használati engedélye 117 300 Ft Járműalkatrészre, tartozékra és járműtulajdonságra vonatkozó minősítő jel („H" jel) használati engedély, ill. általános alkalmazási engedély 60 200 Ft

A közúti járműre vonatkozó engedélyezési eljárások díjai és műszaki igazolások kiadása, okmányok pótlása

Eljárás Díj Egyedi forgalomba helyezési engedély 22 800 Ft Jármű-honosítási eljárásban 8 000 Ft Összeépítési engedély 17 600 Ft Veszélyes anyagot szállító jármű (ADR) összeépítési engedély 175 900 Ft Egyedi és kissorozatú gyártású jármű összeépítési engedély (a többlépcsős gyártással befejezett egyedi jármű összeépítési engedélyének kivételével) 175 900 Ft ...

A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos eljárási díjak

A járművek környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos közlekedési hatósági tevékenység Díj A környezetvédelmi vizsgálóállomás engedélyezésére irányuló eljárás díja 85 700 Ft A környezetvédelmi vizsgálóállomás engedélyezése további járműkategóriák vizsgálatára (kategóriánként) 7 300 Ft Az időszakos vizsgálat hatósági eljárása keretében, de attól elkülönítetten végzett környe...

A közúti járművek sorozatára vonatkozó engedélyezési eljárások díjai

Eljárás Díj Általános forgalomba helyezési engedély, típusbizonyítvány 178 900 Ft Sorozat forgalomba helyezési engedélye 178 900 Ft Sorozat átalakítási engedélye 109 000 Ft

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak

Elméleti vizsgák Díj Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga (vizsgatárgyanként) 6 000 Ft Számítógépes elméleti vizsga (vizsgatárgyanként) 4 600 Ft A szakképesítés elméleti írásbeli és szóbeli vizsga (vizsgatárgyanként) 3 000 Ft Esettanulmány (vizsgatárgyanként) 8 000 Ft Gyakorlati vizsgák Díj A járművezetéssel járó...

A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díjai

Pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás típus Díj I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV I. kategóriában 8 310 Ft I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV II. kategóriában 8 310 Ft I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV III. kategóriában 8 310 Ft I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV IV. kategóriában 8 310 Ft Mennyibe kerül a fe...

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása szabályainak megszegéséből adódó bírságok mértéke

Típus Díj Felelős Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban 50 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó) Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban 30 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó) Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél nagyobb befogadó tartányban való szállítása 50 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó) Nem megfelelő vontató használata 40 000 Ft szállító (...

A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjai

Eljárás Díj Egy oda-vissza útra jogosító (járati egy országra szóló) engedély 1 045 Ft Ellenőrzési okmány (menetlevéltömb) kiadásával kapcsolatos eljárás díja 1 045 Ft Nem liberalizált nemzetközi különjáratok végzésére jogosító engedély díja, amely tartalmazza az engedélykérelem költségét is 1 045 Ft 1 naptári évben korlátlan számú útra jogosító áru- és személyszállítási engedély díja (a CEMT...

A személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezési eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak

Az igazgatási szolgáltatás típus Díj a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély kiadása 5 591 Ft a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély kivonat kiadása, cseréje, pótlása 3 400 Ft személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány kiadása, kérelemre történő módosítása, cseréj...

A tevékenységhez szükséges okmányok, engedélyek hiánya következtében kiszabott bírságok

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások Díj Felelős Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási engedély) 600 000 Ft szállító gépjármű-vezető Közúti személyszállítási engedély, illetve autóbuszos személyszállító engedély (a továbbiakban együtt: közúti személyszállítási engedély) 600 000 Ft szállító gépjármű-vezető Taxi-enged...

A veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadóra vonatkozó előírások megszegéséből adódó bírságok mértéke

Típus Díj Felelős A vállalkozásnak nincs biztonsági tanácsadója 400 000 Ft vállalkozás vezetője A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a biztonsági tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról 100 000 Ft vállalkozás vezetője A vállalkozás biztonsági tanácsadójának 30 napnál régebben lejárt a bizonyítvány érvényességi ideje, vagy az adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem t...

Egyéb mulasztásokból adódó bírságok mértéke

Mulasztás Díj Felelős Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges engedély hiánya 200 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó) Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szállításához szükséges engedély hiánya 200 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó) Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges engedély hiánya 200 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)

Előírt méret-, össztömeg- és egyéb korlátozások megsértéséből adódó bírságok mértéke

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű Díj Felelős 500 kg össztömeg- vagy tengelytúlterhelés felett 5%-ig 30 000 Ft feladó 5%-tól 10%-ig 80 000 Ft feladó 10%-tól 20%-ig 200 000 Ft felrakó 20%-tól 30%-ig 3...

Gépjárműfenntartó szervezetek engedélyezéséhez, bontó-hulladékkezelő tevékenységhez, tachográf beépítéshez kapcsolódó díjak

A regisztrált bontó-hulladékkezelő tevékenységhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatás Díj A regisztrált bontó-hulladékkezelő tevékenység közlekedési hatósági engedélyezésének díja 175 900 Ft A bontási engedély kiadásának („Bontási átvételi igazolás") díja 2 950 Ft A sebességkorlátozó és a menetíró készülék (tachográf) beépítéshez kapcsolódó közlekedési hatósági díjak ...

I. kockázati kategóriába tartozó cselekményhez vagy mulasztáshoz kapcsolódó bírságok mértéke

Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezet-károsodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, például a jármű feltartóztatása (a továbbhaladás megakadályozása). Cselekmény vagy mulasztás Díj Felelős Szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítása 800 000 Ft feladó, b...

II. kockázati kategóriába tartozó cselekményhez vagy mulasztáshoz kapcsolódó bírságok mértéke

Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár,de ahol nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni. Cselekmény vagy mulasztás Díj Felelős A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betűk, számok, jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak 100 000 Ft feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító...

III. kockázati kategóriába tartozó cselekményhez vagy mulasztáshoz kapcsolódó bírságok mértéke

Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, például a hiba elhárítására való kötelezés,ha lehetséges és célszerű, akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor. Cselekmény vagy mulasztás Díj Felelős A szállítóegységben egynél több pótko...

Menetíró készülékhez kapcsolódó mulasztások

Menetíró készülék beépítése Díj Fizetésért felelős Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása 400 000 Ft szállító Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata Díj Fizetésért felelős A menetíró készülék nem működik megfelelően (nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására,...

Pihenő és vezető időt, személyzetet érintő szabálysértések

Személyzet Díj Fizetésre kötelezett A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása 100 000 Ft szállító Vezetési időszakok (alkalmanként) Díj Fizetésre kötelezett 9 h <...< 9 h 30 10 000 Ft járművezető szállító 9 h 30 <...< 10 h 30 000 Ft járművezető szállító A 9 órás napi vezetési idő tú...

Vizsgálóállomás engedélyezésére irányuló eljárás díjak

Eljárás Díj Vizsgálóállomás engedélyezésére irányuló eljárás díjak 171 200 Ft A sorozatszerű átalakítást végző gépjárműfenntartó szervezet feljogosítása az átalakított jármű vizsgálatára 171 200 Ft A „Megfelelőségi nyilatkozattal" történő forgalomba helyezés esetén - az engedélyezési és ellenőrzési tevékenységért fizetendő díj - megegyezik az adott jármű kategóriájához meghatározott forgalomba helyezés előtti ...

Vizsgáztatási technológia és ügyrend megsértése esetén fizetendő bírságok mértéke

A közlekedés biztonságát veszélyeztető műszaki állapotú – a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló díjak Az „A" típusú alkalmatlannak minősítendő – jármű közúti közlekedésre alkalmasnak minősítése a forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálaton, járművenként 500 000 Ft A közlekedési hatóság engedélye nélkül átalakított jármű időszakos vizsgálata során alkalmas minősítést igazoló hatósági bizonyítvány (Műszaki adatlap...