Forgalomba helyezés, műszaki vizsgálat

4 cikk

Időszakos műszaki vizsgálat

Eljáró hatóságok (szervezetek): az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok és a velük szerződésben álló vizsgálóállomások. Az időszakos vizsgálat a forgalomba helyezett jármű meghatározott időközönkénti műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének egy eljárás keretében történő ellenőrzése. Időszakos műszaki vizsgálaton a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet értelmében a segédmotoros kerékpár kivételével minden forgalomba helye...

Ipari- és mezőgazdasági munkagépek forgalomba helyezése

Eljáró hatóságok (szervezetek): az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok vizsgáló állomásai. A közutat igénybe vevő - de nem közúti szállítás vagy vontatás, hanem egyéb munkavégzés céljából készült vagy használt - önjáró motoros járművek és vontatmányok (a továbbiakban: munkagép) közúti közlekedésben való részvételéhez szükséges műszaki vizsgálatait az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok végzik. A megyei (fővárosi) kormányhivatalok a műszaki megvizsgálás során állapítják meg, hog...

Közúti járművek forgalomba helyezése

Eljáró hatóságok (szervezetek): az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok és a velük szerződésben álló vizsgáló állomások A gépjármű a mezőgazdasági vontató, és ezek pótkocsija – kivéve a forgalmazó által értékesített járművet, amelynek típusára vonatkozóan a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala a vonatkozó rendelet függelékeinek alkalmazásával lefolytatott típusjóváhagyási eljárásban „Megfelelőségi nyilatkozat" alkalmazásával történő forgalomba helyezést engedé...

Muzeális járművek forgalomba helyezése

Eljáró hatóságok: az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapjána megyei (fővárosi) kormányhivatalok vizsgabiztosa által, az általuk üzemeltett vizsgáló állomáson, vagy a Magyar Autóklub vizsgáló állomásán a muzeális minősítő vizsgálatot követő legfeljebb 60 napig végezhető el. A jármű muzeális jellegét a tulajdonos kérelmére, az ...