Közúti járművezetői képzés

Ausztriában végeztem el a GKI képzést, kaphatok magyar GKI igazolványt?

Nem, a magyar hatóság nem állíthat ki GKI kártyát egy idegen országban elvégzett tanfolyam alapján.

Magyarországon a GKI képzés tanfolyam és vizsgaköteles, a GKI igazolvány megszerzésének feltétele a vizsga sikeres teljesítése, a vizsga feltétele pedig a szaktanfolyam igazolt elvégzése. A jogszabályi környezet lehetőséget biztosít arra, hogy a közlekedési hatóság a járművezetőt kérelmére a szaktanfolyami képzés meghatározott része alól mentesítse, ha a járművezető igazolja, hogy a képzési kötelezettsége egy részét más EGT-tagállamban teljesítette.

A mentesítés feltételeit, mikéntjét leíró szabályzat kialakítása az osztrák hatóságokkal együttműködésben történik, jelenleg is folyamatban van. 

Mindezek értelmében GKI kártyát nem igényelhet, az említett szabályzat hatályba lépése után a képzés alól felmentést kérelmezhet, de a vizsgakötelezettség továbbra is fennáll.

Hogyan kaphatok kategóriás képzési engedélyt?

Ha eldöntötte, hogy mely kategóriák képzését szeretné végezni, akkor a kérelméhez a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (Képzési Rendelet) 3. §-ában, valamint az 1., 2., és 3. számú mellékleteiben előírtakat kell dokumentálnia. 

Hogyan kaphatok szaktanfolyami képzési engedélyt?

Ha eldöntötte, hogy mely szaktanfolyami képzéseket szeretné végezni, akkor a kérelméhez a közúti közlekedési szakemberek képzésére vonatkozó jogszabályokban, a hatályos "Tantervi és vizsgakövetelményekben" és a Képzési Rendelet 3. §-ában, valamint az 1., 2., és 3. számú mellékleteiben a szaktanfolyami képzéshez előírtakat kell dokumentálnia. 

Hol fizethetem be a képzési engedélyezési eljárás díját?

A Megyei (Fővárosi) Kormányhivatalok Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályain, vagy az NKH számlaszámára történő átutalással. 

Hol jelentkezhetek gépjárművezető szakoktatói tanfolyamra?

Gépjárművezető szakoktatói képzésre jelenleg két felsőoktatási intézmény rendelkezik képzési engedéllyel:

  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont (www.ejjt.bme.hu)
  • Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Kar (http://mmfk.nyf.hu)

A következő képzésekről, tematikáról és díjakról bővebb információt a két képzőszerv adhat.

Gépjárművezető szakoktatói szaktanfolyamra az iskolázható be, aki sikeres szakoktatói felvételi vizsgát tett. A felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:

  • betöltött 23. életév,
  • középiskolai érettségi,
  • alapképzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „A", „B", „C" kategóriás vezetői engedély, amely nem minősül kezdő vezetői engedélynek.

Meddig érvényes az ADR oktatási bizonyítvány?

Érvényes oktatási bizonyítvánnyal nem rendelkező vizsgázók esetén a bizonyítvány érvényessége a vizsgától számított 5 év. Érvényes oktatási bizonyítvánnyal rendelkező ismeretfelújító vizsgázók esetén, ha a bizonyítvány lejárata a vizsgát követő egy éven kívül eseik, akkor a vizsgától számított 5 év. Ha a bizonyítvány lejárata a vizsgát követő egy éven belülre esik, akkor a bizonyítvány lejáratától számított 5 év.

Mennyi idő alatt készül el a GKI igazolványom?

A GKI igazolványok minden héten egy alkalommal kerülnek gyártásba, ezt követően postai úton érkeznek a vizsgajelentkezéskor megadott értesítési címre. A vizsga napjától számított 2 héten belül várhatóan kézhez kapja.

Mennyibe kerül a képzési engedély?

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével,továbbképzésével, utánképzésével vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet III. pontja rendelkeezik az eljárási díjakról, amely alapján  az első engedély három kategóriáig, közúti közlekedési szakember képesítés fajtáig,utánképzési program fajtáig 67 500 forint, további engedélyek kategóriánként vagy fajtánként 22 500 forint.

Mi az ITM számlaszáma?

10032000-00290713-38100004, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetnek

Sikeres vizsgát tettem, hol kaphatom meg a vizsgaigazolást?

A sikeres vizsgaigazolást a Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályánál lehet átvenni.