Gyorsan romló élelmiszerek szállításának ATP engedélye


A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök időszakos ATP alkalmassági szemléjének elvégzése, az azonosító jelzés hitelesítése, annak használatának szabályozása, az alkalmassági bizonyítványának kiadása és a külföldi vizsgálati eredmények honosítása,

1) Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése    

Budapest Főváros Kormányhivatala

2) Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése    

Közlekedési Főosztály Közlekedés Hatósági Osztály

3) Illetékességi terület  

Országos illetékesség

4) Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása    

A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendelet szerint.
Az eljárás illetékköteles, az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény tartalmazza.

5) Alapvető eljárási szabályok    

Az ügyfajta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozik. Az eljárás kérelemre indul.
A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendelet 

6) Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)    

A tevékenységi engedély iránti kérelmet az ügyfélnek a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Közlekedés Hatósági Osztály részére kell postai úton (1387 Budapest,  Pf. 1007.), vagy személyesen, ügyfélfogadási időben benyújtani (1066 Budapest, Teréz krt. 62.).

7) Ügyfélfogadás ideje    

H, Sz, Cs: 9:00-14:00

8) Az ügyintézés határideje (intézési, fellebbezési határidő)    

Az ügyintézés határideje 21 nap. A fellebbezési határidő a döntés közlésétől számított 15 nap.

9) Az ügyek intézését segítő útmutatók

Nincs ilyen.

10) Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, - az igénybe vehető elektronikus programok elérése 

Nincs ilyen.

11) Időpontfoglalás    

1/477-1582, 373-1406

12) Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

13) Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

Nincs ilyen.