Közúti pótkocsik gyártása Magyarországon


Közúti pótkocsik gyártása Magyarországon
Közúti pótkocsik gyártása Magyarországon
Amikor járműgyártásról van szó, gyakran csak formatervezett személygépkocsikra, áramvonalas buszokra vagy a nagy teljesítményű teherautókra gondolunk. Ha pedig mindezt magyarországi aspektusban vizsgáljuk, akkor maximum a buszgyártás jut eszünkbe. Van azonban egy olyan szegmens, amely jogtalanul mellőzött, pedig a tevékenység Magyarországon is jelentős: ez a pótkocsigyártás.

Magyarországi jóváhagyó hatóságként a Nemzeti Közlekedési Hatóság jelenleg 21 hazai pótkocsigyártóval folytatott már le EK típus-jóváhagyási eljárást, amelynek eredményeképpen 51 típusra adott ki EK típusbizonyítványt. Az ilyen engedélyeket az Európai Unió tagországai elismerik egymás között, hiszen alapját nem nemzeti, hanem uniós szabályozások képezik, és az ezeknek való megfelelőséget független vizsgálóintézet ellenőrzi és tanúsítja. Ebben az esetben nincs korlátozva a gyártandó járművek száma.

Ezen kívül különböző engedélyezési eljárások közül választhat a gyártó, attól függően, hogy milyen volumenben, és milyen piacra kíván gyártani. Az egyedi összeépítés fogalomköre egy konkrét járműegyedre értelmezendő. Ennek a nemzeti engedélynek a kiadása műszaki dokumentáció alapján, az illetékes kormányhivataloknál történik. A kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyásával évente maximum 500 db pótkocsi gyártható, a megfelelőséget bizonyos témákban a gyártó is igazolhatja, a többit vizsgálni kell.

Az EK típusjóváhagyás tekintetében a megfelelőség értékelésére a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK irányelv határoz meg előírásokat. A járműveket kategóriába kell sorolni, aszerint, hogy mennyi a tengely vagy tengelycsoport által a talajnak továbbított legnagyobb tömeg, amikor a pótkocsi össze van kapcsolva a vontató járművel. Ez határozza meg az alkalmazandó műszaki követelményeket is:

O1: tömeg ≤ 750 kg
O2: 750 kg < tömeg ≤ 3500 kg
O3: 3500 kg < tömeg ≤ 10000 kg
O4: 10000 kg < tömeg

Konstrukciótól függően jellemzően az O1, O2 kategóriánál egylépéses, míg az O3, O4 kategóriánál vegyes típus-jóváhagyási eljárást alkalmaz a hatóság. Ez azt jelenti, hogy amíg egyes esetekben egy eljárásban vizsgálható a járműtípusra vonatkozó kérelem, addig máskor szükség van legalább egy külön eljárásra is, amelyben valamely járműtulajdonságra vonatkozó EK típusbizonyítvány megszerzése is kötelező.

A gyártóknak az engedélyeztetni kívánt típusból először prototípus-járművet kell gyártaniuk, amelyen a legtöbb releváns járműtulajdonság megvizsgálható, és a változatok közül a legszélsőségesebb esetet tükrözi. Ezen kívül úgynevezett adatközlő lapot kell készíteni, amelyben a járműtípushoz tartozó minden változatra, kivitelre adatokat kell közölni. Ennek pontrendszerét jogszabály határozza meg. A műszaki vizsgálatokat olyan független intézetek végzik, akik szerződésben állnak a hatósággal. A különböző, ellenőrizendő témakörök szerint kiállított vizsgálati jegyzőkönyvek bizonyítják a hatóság számára a jogszabályokban előírt követelményeknek való megfelelőséget. Mivel a műszaki vizsgálatok csak a prototípus-járműre terjednek ki, további általános előírás, hogy a gyártók azonos minőségben tudjanak gyártani, ezért különböző minőségirányítási követelményeket is teljesítenie kell a gyártási folyamat minden résztvevőjének.

A műszaki szabályozások köre kiterjed a hátsó aláfutásgátló, a hátsó rendszámtábla helye, a kormányzás, a fékezés, az elektromágneses kompatibilitás, a gyártmánytábla, a világító és fényjelző berendezések, az oldalsó védelem, a felcsapódó víz elleni védelem, a gumiabroncs-beépítés, a méretek és tömegek, valamint a kapcsoló berendezések megfelelőségének ellenőrzésére. Különleges felépítmények esetén azonban plusz követelmények is alkalmazandóvá válnak. A hatóság honlapján részletes útmutató érhető el az O1 és O2 kategóriájú pótkocsik gyártásához.

A már megszerzett EK típusbizonyítvány érvényessége addig tart, amíg az alapjául szolgáló követelmények nem szigorodnak. Konstrukciós változás vagy az előírások változása esetén az engedély kiterjesztése szükséges. A gyártók számára az EK típusbizonyítvány birtokában nemcsak a hazai, hanem az Európai Unió belső piac adta lehetőségek is megnyílnak.

Szerző: Gáspár-Zsován Noémi (Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, Jármű Főosztály)