Muzeális járművek forgalomba helyezése


Eljáró hatóságok: az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok 

A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapjána megyei (fővárosi) kormányhivatalok vizsgabiztosa által, az általuk üzemeltett vizsgáló állomáson, vagy a Magyar Autóklub vizsgáló állomásán a muzeális minősítő vizsgálatot követő legfeljebb 60 napig végezhető el.

A jármű muzeális jellegét a tulajdonos kérelmére, az általa biztosított műszaki dokumentáció figyelembevételével, minősítő vizsgálat keretében (a továbbiakban: muzeális minősítő vizsgálat) a Muzeális Minősítő Bizottság állapítja meg.

(Az adminisztrációs feladatokkal megbízott Magyar Autóklub elérhetősége: http://www.autoklub.hu)

A muzeális minősítő vizsgálat alapján a vizsgálatra állított jármű abban az esetben minősíthető muzeális jellegűnek, amennyiben:

a) gyártási éve - legalább 30 naptári évvel a minősítés éve előtt gyártották - alapján valamely muzeális jármű kategóriába sorolható,
b) műszaki kivitele megegyezik a gyártásakor meghatározott jellemzőknek,
c) műszaki és esztétikai állapota alapján alkalmas a típusának muzeális szempontú bemutatására.

 

A muzeális jellegű jármű összeépítési- és egyedi forgalomba helyezés engedélyezési eljárása, továbbá forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során a jármű gyártási időpontja alapján meghatározott műszaki követelményeket kell alkalmazni.

A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezése – a műszaki konstrukciós jellemzői által indokolt korlátozások előírása mellett – abban az esetben is engedélyezhető, amennyiben a jármű – az eredeti, gyári műszaki jellemzői miatt – nem felel meg a jelenleg az adott jármű fajtához tartozóan meghatározott műszaki feltételeknek.

Az időszakos vizsgálat határidejét „OT" betűjelű különleges rendszámmal üzemeltetett muzeális jellegű jármű esetében öt évben kell megállapítani.

Kapcsolódó jogszabályok

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény.