A jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása


Eljáró hatóságok: az illetékes okmányirodák

A járművek forgalomból történő kivonásáról a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletelőírásai az irányadók.

A rendelet értelmében az üzembentartó, a tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásáról.

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

Amennyiben a forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának lejárata előtt a járművel ismételten részt kívánnak venni a közúti forgalomban, az üzembentartónak vagy tulajdonosnak az ismételt forgalomba állás tényét azilletékes közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányirodánál)be kell jelentenie.

A közúti forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának lejáratát követően a jármű a közúti forgalomban külön közlekedési igazgatási eljárás nélkül részt vehet, feltéve, hogy az ahhoz szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel.

Kapcsolódó jogszabályok

A közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet.