Ipari- és mezőgazdasági munkagépek forgalomba helyezése


Eljáró hatóságok (szervezetek): az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok vizsgáló állomásai.

A közutat igénybe vevő - de nem közúti szállítás vagy vontatás, hanem egyéb munkavégzés céljából készült vagy használt - önjáró motoros járművek és vontatmányok (a továbbiakban: munkagép) közúti közlekedésben való részvételéhez szükséges műszaki vizsgálatait az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok végzik.

A megyei (fővárosi) kormányhivatalok a műszaki megvizsgálás során állapítják meg, hogy a munkagép a kialakításánál, illetőleg műszaki állapotánál fogva alkalmas-e és milyen feltételek mellett a közúti forgalomban való közlekedésre.

A munkavégző berendezés közlekedésre gyakorolt hatását abból a szempontból vizsgálják a megyei (fővárosi) kormányhivatalok, hogy a munkavégző berendezés mérete, tömege, elhelyezése, rögzítése vagy állapota a munkagép közúti közlekedésben való részvételének biztonságát, illetőleg környezetvédelmi állapotát befolyásolja-e vagy sem. A munkavégző berendezésekre vonatkozó munkavédelmi követelményekkel kapcsolatban, egyebekben az üzemeltető a felelős.

Kapcsolódó jogszabályok

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM, a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008.(VIII.30.) NFGM, az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény.