A hibrid járművek környezetvédelmi mérése


A hibrid járművek környezetvédelmi mérése
A hibrid járművek környezetvédelmi mérése
A járművek tüzelőanyag-fogyasztásának, valamint károsanyag-kibocsátásának csökkentése érdekében a hagyományos, csak belső égésű motort alkalmazó megoldások mellett egyre nagyobb számban jelennek meg alternatív hajtások. A lehetséges megoldások között jelentős szerepet töltenek be a hibrid járművek, amelyek hajtásrendszere két különböző energia-átalakítóból és energiatárolóból áll.

Általában egy belső égésű motoros és egy villanymotoros hajtást alkalmaznak úgy, hogy a két különböző hajtás előnyeinek közös kihasználásával a hagyományos hajtáslánchoz képest a tüzelőanyag-fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás csökkenjen. E célok elérése érdekében fontos szerepet játszik, hogy ha a belső égésű motor működésére nincs szükség (pl. álló helyzetben vagy tisztán villanymotoros hajtáskor), a hibrid hajtás irányító rendszere a belső égésű motort leállítja. Emiatt menetkész állapotban (Ready) nem feltétlenül üzemel a belső égésű motor.

A magyarországi hatályos jogszabályok szerint a közúti járművek megfelelőségét köteles a közlekedési hatóság meghatározott időszakonként ellenőrizni. Az időszakos műszaki vizsgálat része a kipufogógáz műszeres méréssel végzett környezetvédelmi ellenőrzése, amelynek során a benzin- vagy dízelmotornak folyamatosan üzemelnie kell. Mivel a hibrid járművek menetkész állapotában a benzin- vagy dízelmotor nem feltétlenül működik, ezért a környezetvédelmi mérés elvégzése előtt a járművet olyan állapotba kell hozni, amely elindítja a motort, és megakadályozza annak leállását a vizsgálat idejére, továbbá lehetővé teszi az előírásoknak megfelelő motorüzem-állapotok elérését.

A fenti üzemmód aktiválását a járműgyártók különböző módon tették lehetővé, és akár egy gyártmányon belül is eltérések lehetnek. Ezért a vizsgálatot végző szakembernek mindig az adott típusra vonatkozó utasítás szerint kell eljárnia. Az alábbiakban személygépkocsik környezetvédelmi mérésének elvégzéséhez szükséges üzemmód aktiválására mutatunk be példákat.

  • A hagyományos hajtású start/stop rendszerrel ellátott járművekhez hasonlóan a műszerfalon található gombbal letiltható a motor leállása, és ezután a mérés elvégezhető. (pl. Citroën és Peugeot járművek esetén)

  • A jármű olyan menetprogramba kapcsolható, amelyben a belső égésű motor folyamatosan üzemel. (pl. Mercedes-Benz járműveknél Sport program, Mitsubishi járműveknél Charge mód aktiválása)

  • Menetkész állapotban a gázpedál lenyomására a belső égésű motor üzemeltethető. (pl. Audi, Volkswagen és egyes Honda járművek esetén)

  • Egyes típusoknál, menetkész állapotban, a motorháztetőt kell kinyitni a belső égésű motor folyamatos üzemeléséhez. (pl. Opel, Porsche járművek esetén)

  • A környezetvédelmi mérés karbantartási- vagy tesztüzemmódban végezhető el, amely különböző kezelőszervek (pl. gyújtáskapcsoló, pedálok, fokozatkapcsoló, elakadásjelző) meghatározott sorrendben történő működtetésével aktiválható. (pl. Toyota, Lexus és egyes BMW járművek esetén)

  • Diagnosztikai műszerrel kiadott vezérléssel üzemeltethető folyamatosan a belső égésű motor. (pl. KIA járművek esetén)

A fentiek alapján elmondható, hogy a hagyományos hajtású start/stop rendszerrel felszerelt járművekkel ellentétben a hibrid járműveknél sok estben a motor folyamatos működtetéséhez nemcsak egy kapcsolót kell használni, ezért ismerni kell az adott típusú járműnél a környezetvédelmi méréshez szükséges speciális üzemállapot elérésének módját. A cikkben felvetett téma megerősíti, hogy a hibrid járművek vizsgálata speciális ismereteket igényel, és ez mind a közlekedési hatóság, mind a járműfenntartó szervezetek oldaláról új feladatot jelent, felkészülést igényel.

Szerző: Magyar Viktor (Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, Jármű Módszertani Főosztály)