A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak


 

Elméleti vizsgák Díj
Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga (vizsgatárgyanként) 6 000 Ft
Számítógépes elméleti vizsga (vizsgatárgyanként) 4 600 Ft
A szakképesítés elméleti írásbeli és szóbeli vizsga (vizsgatárgyanként) 3 000 Ft
Esettanulmány (vizsgatárgyanként) 8 000 Ft

 

 Gyakorlati vizsgák Díj
A járművezetéssel járó gyakorlati vizsgák díja (kategóriánként és vizsgatárgyanként)

Rutinvizsga (kategóriánként)

3 500 Ft

Járműkezelési vizsga

4 700 Ft

Járműkezelési vizsga (AM)

3 600 Ft

Speciális tanpályán vagy szimulátoron történő vezetés szaktanfolyami képzésben

4 700 Ft

Forgalmi vizsga (AM, T)

3 600 Ft

Forgalmi vizsga (AM, T és D kivételével)

11 000 Ft

Forgalmi vizsga (D)

18 500 Ft

Szakképesítés (felvételi és képesítő) gyakorlati vizsgái vizsgatárgyanként a (speciális tanpályán vagy szimulátoron történő vezetés kivételével)

9 200 Ft
A járművezetéssel nem járó gyakorlati vizsgák díja (kategóriánként és vizsgatárgyanként)

Szakképesítés (felvételi és képesítő) gyakorlati vizsgái (vizsgatárgyanként)

5 000 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési vizsga

4 400 Ft

 

 Eljárás Díj
A szakoktatói (az utánképzési foglalkozásvezető is), az iskolavezetői és a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének díja 10 000 Ft
A külön jogszabályban meghatározott gépjárművetői képesítési igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja 9 900 Ft
A külön jogszabályban meghatározott gépkezelői jogosítvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja 3 300 Ft
A külön jogszabályban meghatározott igazolványok, bizonyítványok kiadásának, cseréjének, pótlásának díja 2 500 Ft
Közúti járművezető, közúti közlekedési szakember tanfolyami képzésének, valamint az utánképzési tanfolyam engedélyezési eljárásának díja:

Első engedély három kategóriáig, közúti közlekedési szakember képesítés fajtáig, utánképzési program fajtáig

67 500 Ft

Az előző pontban nem említett, további engedélyek (kategóriánkét vagy fajtánként)

22 500 Ft

 

Egyéb díjak  
A közúti járművezetők utánképzéséről szóló rendeletben meghivatkozott utánképzés díjául alapul vehető közúti járművezetői pótvizsgadíj 1 150 Ft