Tengelyterhelés és össztömeg ellenőrzés


A tengelyterhelés és össztömeg ellenőrzése hármas célt szolgál
  1. Elsődleges cél a közutak védelme. A megengedettnél nagyobb tengelyterhelésű járművek közlekedése aránytalanul felgyorsítja a burkolat romlási folyamatát, jelentős többletköltséget okozva az útkezelőnek.
  2. A közlekedés biztonsága. Nem elhanyagolható cél a jelentős túlterheléssel közlekedő járművek kiszűrése, amelyek közvetlen balesetveszélyt jelentenek a KRESZ szabályait betartó járművezetőkre.
  3. A versenysemlegesség biztosítása. A közúti árufuvarozói versenyben a vállalkozások esélyegyenlőségét a túlterheléssel arányos bírságok kivetésével kívánja a jogalkotó biztosítani.

A tengelyterhelés mérése a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által hitelesített kerékterhelést mérő talpakkal és ezek adatait feldolgozó központi egységgel történik. Az ellenőrzés mobilitása garantálja, hogy félreeső utakon sem lehet hosszú időn keresztül túlterheléssel közlekedő járművekkel a mérlegelést és a szankcionálást megkerülni.

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. törvény 48. §-ában kapott felhatalmazáson alapul. A járművek és a járműszerelvények megengedett össztömegét, legnagyobb tengelyterhelését és méretét a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet határozza meg.

A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművek közlekedése esetén díjat kell fizetni a 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet 6.§ (1) bekezdése értelmében. A 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú közútkezelői hozzájárulást össztömeg-, tengelyterhelés- és mérethatárt meghaladó jármű közúti közlekedéséhez köteles a jármű üzembentartója megkérni. Ha a jármű közlekedése több útkezelő által kezelt utat érint, a közútkezelői hozzájárulást országos közút esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt., helyi közút esetén annak kezelője adja meg.

A járművek össztömegét, tengelyterhelését és méretét a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott ellenőrző hatóság az általa bevont közútkezelő vagy más szervezet segítségével helyszíni mérés, hitelesített mérőberendezéssel végzett mérésről kiállított okmány vagy menetokmányok alapján ellenőrizheti.

Az ellenőrzés alá vont járművel az ellenőrzés helyszínét csak a mérés befejezése után, illetve a mérést végző engedélyével szabad elhagyni. Az ellenőrzés során a továbbhaladás feltételeként szabható a közútkezelői hozzájárulás pótlólagos beszerzése vagy az össztömeg-, tengelyterhelés- és mérethatár túllépésének megszüntetése a rakomány átrendezésével vagy átrakodással.

A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművek közlekedése esetén díjat (a továbbiakban: túlsúlydíj) kell fizetni. A díjfizetés elmulasztása miatt - külön jogszabály szerint - fizetendő közigazgatási bírság nem mentesít a 4. § (2) bekezdése szerinti eljárási díj és a túlsúlydíj megfizetésére vonatkozó kötelezettség alól.

A tevékenységet a Közúti Jármű Szakterület látja el.