Menetíró készülékhez kapcsolódó mulasztások


Menetíró készülék beépítése Díj Fizetésért felelős
Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása 400 000 Ft szállító

 

Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata Díj Fizetésért felelős
A menetíró készülék nem működik megfelelően (nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására, plombálására) 300 000 Ft szállító
A menetíró készülék helytelen használata: nem érvényes (elveszettnek vagy lopottnak bejelentett) járművezetői kártya használata 400 000 Ft járművezető szállító
Nincs elegendő számú adatrögzítő lap (figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok pótlására) 100 000 Ft szállító jármű-vezető
Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásra 100 000 Ft szállító
Nincs elegendő mennyiségű papír a kinyomtatáshoz 30 000 Ft szállító járművezető 
A vállalkozás nem őrzi meg legalább egy évig az adatrögzítő lapokat, kinyomatokat és letöltött adatokat 400 000 Ft szállító
A járművezető egynél több érvényes járművezetői kártyával rendelkezik 400 000 Ft járművezető
A járművezető saját érvényes kártyájától eltérő járművezetői kártya használata 400 000 Ft járművezető
Hibás vagy lejárt járművezetői kártya használata 200 000 Ft járművezető
A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább 365 napig, az adatok rendelkezésre bocsátásának feltételei nem garantálják az adatok biztonságát és pontosságát (digitális menetíró készülék esetében) 400 000 Ft szállító
Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok azonban olvashatók 30 000 Ft járművezető
Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok nem olvashatók 300 000 Ft járművezető
Megsérült, hibásan működő járművezetői kártya cseréje, elveszett vagy ellopott járművezetői kártya pótlása  100 000 Ft járművezető
7 naptári napon belül történő kérelmezésének elmulasztása 100 000 Ft járművezető
Adatrögzítő lapok/járművezetői kártyák helytelen használata 100 000 Ft járművezető
Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítésére 400 000 Ft járművezető
Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely nincs hatással a rögzített adatokra 30 000 Ft járművezető
Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztés nélkül 30 000 Ft járművezető
Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztéssel 400 000 Ft járművezető
Szükséges kézi adatbevitel elmulasztása 200 000 Ft járművezető
Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (több fős személyzet) 400 000 Ft járművezető
A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az országnak a hivatalos idejével, amelyben a járművet nyilvántartásba vették 100 000 Ft járművezető
Kapcsoló berendezés helytelen használata 50 000 Ft járművezető
Kapcsoló berendezés helytelen használata, amennyiben az értékelhetőséget megakadályozza 300 000 Ft járművezető
A letöltési kötelezettség elmulasztása esetenként (gépjárművezetői kártyánként és fedélzeti egységenként) 100 000 Ft üzemben tartó

 

Adatok kitöltése Díj Fizetésért felelős
Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név 300 000 Ft járművezető
Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév 200 000 Ft járművezető
A lap használatba vétele kezdetének vagy végének ideje hiányzik 100 000 Ft járművezető
A lap használatba vétele kezdetének vagy végének helye hiányzik 30 000 Ft járművezető
Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám 30 000 Ft járművezető
Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (első menet előtt) 100 000 Ft járművezető
Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (utolsó menet végén) 30 000 Ft járművezető
Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere időpontja 30 000 Ft járművezető
Az ország betűjele beírásának elmulasztása a menetíró készülékbe 30 000 Ft járművezető

 

Adatok bemutatása Díj Fizetésért felelős
Ellenőrzés megtagadása 400 000 Ft járművezető szállító
A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra vonatkozóan a korongon, gépkocsivezetői kártyán rögzített információkat 400 000 Ft járművezető
A járművezető nem tudja bemutatni a megelőző 28 napra vonatkozóan a korongon rögzített információkat 400 000 Ft járművezető szállító
A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik járművezetői kártyával) 400 000 Ft járművezető szállító
A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kézi feljegyzéseket és kinyomatokat 400 000 Ft járművezető szállító
A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyát 400 000 Ft járművezető
A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kinyomatokat 400 000 Ft járművezető szállító

 

Megtévesztés Díj Fizetésért felelős
Az adatrögzítő lapon rögzített, a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt adatok, vagy a menetíró készülék kinyomtatott adatainak meghamisítása, kitörlése vagy megsemmisítése 600 000 Ft jármű-vezető szállító
A menetíró készülékkel, az adatrögzítő lappal vagy a járművezetői kártyával kapcsolatos manipuláció, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítását eredményezheti 800 000 Ft jármű-vezető szállító
Olyan manipulációs eszköz jelenléte a járművön, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítására felhasználható lehet (kapcsoló/vezeték ...) 800 000 Ft jármű-vezető szállító

 

Üzemzavar Díj Fizetésért felelős
A javítást nem elismert szerelő vagy műhely végezte 400 000 Ft szállító
A javítást nem végezték el útközben (ha a jármű nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül) 100 000 Ft szállító

 

Kézi bejegyzések a kinyomatokon Díj Fizetésért felelős
A járművezető nem jelzi azon időtartamokra vonatkozó valamennyi információt, amelyet a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített 300 000 Ft járművezető
Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői engedélyének száma: 
amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok miatt lehetetlen  200 000 Ft járművezető
amennyiben azonosítható 50 000 Ft járművezető
Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás 100 000 Ft járművezető
A járművezetői kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál teendő hivatalos bejelentés elmulasztása, amelynek területén a kártyalopás történt 300 000 Ft járművezető