I. kockázati kategóriába tartozó cselekményhez vagy mulasztáshoz kapcsolódó bírságok mértéke


Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezet-károsodás okozásának nagyfokú kockázatával jár.

Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, például a jármű feltartóztatása (a továbbhaladás megakadályozása).

Cselekmény vagy mulasztás Díj Felelős
Szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítása 800 000 Ft feladó, berakó, szállító (fuvarozó)
Veszélyes anyagok szivárgása 800 000 Ft feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel történő szállítás 100 000 Ft járművezető, kísérő
Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel történő szállítás 600 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú 600 000 Ft konténer üzembentartója, töltő, szállító (fuvarozó)
Jóváhagyási igazolással nem rendelkező járművel történő szállítás 800 000 Ft feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely közvetlen veszélyt jelent 800 000 Ft feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata 800 000 Ft feladó, töltő, csomagoló, szállító (fuvarozó)
A vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagoló-eszköz használata 600 000 Ft feladó, csomagoló
Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása 800 000 Ft feladó, csomagoló
A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása 800 000 Ft berakó, szállító (fuvarozó)
A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása: berakó, szállító
járműben 400 000 Ft (fuvarozó)
konténerben 600 000 Ft berakó
Megengedett töltési fok be nem tartása:  
tartányoknál 600 000 Ft csomagoló, töltő
küldeménydaraboknál 400 000 Ft csomagoló, töltő
Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem tartása 600 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna 800 000 Ft feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó)
A járművön nincs semmilyen jelölés, illetve nagybárca 800 000 Ft feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
A szállított anyagra vonatkozó információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I. kockázati kategóriájú szabálytalanság. 800 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa 600 000 Ft berakó, szállító (fuvarozó)
Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése 400 000 Ft berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése 100 000 Ft járművezető, kísérő
A dohányzási tilalom be nem tartása 200 000 Ft berakó, töltő
A dohányzási tilalom be nem tartása 100 000 Ft járművezető-kísérő
Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások 600 000 Ft feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, szállító (fuvarozó), címzett