III. kockázati kategóriába tartozó cselekményhez vagy mulasztáshoz kapcsolódó bírságok mértéke


Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. 

Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, például a hiba elhárítására való kötelezés, ha lehetséges és célszerű, akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.

Cselekmény vagy mulasztás Díj Felelős
A szállítóegységben egynél több pótkocsi vagy félpótkocsi van 300 000 Ft feladó, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely azonban közvetlen veszélyt nem jelent 200 000 Ft szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója
A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek 300 000 Ft szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója
A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasításban előírt felszerelés (felszerelésenként) 100 000 Ft szállító (fuvarozó)
Csomagolóeszközök, IBC-k, ill. nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját, használati időtartamát nem tartották be 300 000 Ft feladó, csomagoló
sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak 400 000 Ft feladó, berakó, szállító (fuvarozó)
sérült tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket szállítanak 100 000 Ft feladó, berakó, szállító (fuvarozó)
Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú 300 000 Ft konténer üzembentartója, berakó, szállító (fuvarozó)
A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően 400 000 Ft feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva 200 000 Ft feladó, berakó, szállító (fuvarozó)
Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy azok hiánya 400 000 Ft feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
Írásbeli utasítás hiánya 500 000 Ft szállító (fuvarozó)
Az írásbeli utasítás nem felel meg az ADR előírásainak 200 000 Ft szállító (fuvarozó)
A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás 300 000 Ft feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, szállító (fuvarozó), címzett