A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása szabályainak megszegéséből adódó bírságok mértéke


Típus Díj Felelős
Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban 50 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban 30 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél nagyobb befogadó tartányban való szállítása 50 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
Nem megfelelő vontató használata 40 000 Ft szállító (fuvarozó)
Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata 50 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája, kivéve a következőt 50 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
A tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 napnál nem régebben járt le 10 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
Az ömlesztett árut szállító jármű vagy konténer kialakítása szabálytalan 40 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
A szállító egység jelölése szabálytalan 30 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
A tartány jelölése szabálytalan 50 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb 30 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozóan hiányosak 40 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak 10 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen 30 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt szállítás tilalmának megszegése 40 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
Rakodási előírások megszegése 40 000 Ft feladó, szállító (fuvarozó)
A dohányzási tilalom be nem tartása 50 000 Ft berakó, töltő, szállító (fuvarozó), járművezető
A járművezetőnek nincs érvényes vizsga igazolása 40 000 Ft szállító (fuvarozó), járművezető

 

Típus Díj Felelős
A gyorsan romló élelmiszerek szállítását végző, nemzetközi forgalomban közlekedő különleges tehergépkocsi szállítási alkalmasságát igazoló bizonyítvány vagy bizonyítványtábla hiánya 100 000 Ft szállító gépjárművezető
Szállítmányozói engedély nélkül végzett élőállat-szállítás 600 000 Ft szállító gépjárművezető
Az élőállat-szállításhoz használt közúti jármű jóváhagyási igazolásának hiánya 400 000 Ft szállító gépjárművezető
A járművezető/kísérő számára élőállat-szállításhoz előírt képesítési bizonyítvány hiánya 400 000 Ft szállító gépjárművezető
Élőállat-szállításhoz előírt menetlevél hiánya 200 000 Ft szállító gépjárművezető
Élőállat-szállításhoz előírt menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése 100 000 Ft szállító gépjárművezető

 

Típus Díj Felelős
A bérelt járművel nem a jármű bérlője (használatba vevője) végez árutovábbítást vagy saját számlás áruszállítást 300 000 Ft szállító
Bérelt (használatba vett) jármű esetén a bérleti (használatba adási) szerződés hiánya, vagy a gépjárművezető foglalkoztatására vonatkozó igazolás hiánya, amennyiben a járművet nem a bérlő (használatba vevő) vezeti 100 000 Ft szállító gépjárművezető