Befejeződött az Overload országos akció


Befejeződött az Overload országos akció
Befejeződött az Overload országos akció
Az ellenőrzött tehergépjárművek túlnyomó többségének rakományrögzítése megfelelt a törvényi előírásoknak, derült ki a szabálytalan rakodás és túlsúlyos közlekedés visszaszorítását célzó országos ellenőrző akció összegzése után. Az Overload elnevezésű akció alatt majdnem kétezer gépjárművet állítottak meg a szakemberek, a rakományrögzítéssel kapcsolatos szabálytalanságok épphogy meghaladták a félszázat.

A közúti balesetek számának csökkentése, a közlekedésbiztonság növelése és a szabálytalanságok minél hatékonyabb feltárása érdekében országos akciót szervezett a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalának Jármű Módszertani Főosztálya. Az augusztus 25-27. között lebonyolított Overload akció keretében felhívták a megállított gépjárművezetők figyelmét a szabályos rakodás, az előírások betartásának fontosságára, illetve az ebből következő közlekedésbiztonsági összefüggésekre, egyúttal igyekeztek kiszűrni a közvetlenül kockázatot jelentő rakományt szállító járműveket, illetve azok gépjárművezetőit a forgalomból.

 A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművekre és a kapcsolódó pótkocsikra koncentráló ellenőrzés sarkalatos pontja a szállított rakomány rögzítésére, valamint a járművek terhelhetőségére vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése volt. Természetesen amennyiben az ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy a rakomány rögzítése más járművek esetében sem megfelelő, akkor ezeket a járműveket is megvizsgálták a szakemberek. Az ellenőrzés tematikus volta miatt legfőképp az említett jogszabályok betartását vizsgálták. A rakományrögzítéssel kapcsolatos előírások ellenőrzése során megvizsgálták – többek között –  a rakomány megfelelő rögzítését, hogy van-e sérült vagy nem azonosítható spanifer a gépjárművön, ellenőrizték a rögzítő hevederek számát, a szállítmány szabályos letakarását, lefedését, ponyvázását. Tengelysúly-mérésnél a jármű műszaki túlsúlyát, a relatív túlsúlyt, illetve 40 tonna feletti túlsúlyt nézték.

Az országos ellenőrzési akció adatainak összegzése során kiderült, 1950 gépjárművet állítottak meg. Tengelysúly-mérésre 266 járművet állítottak meg, és 13 esetben állapítottak meg túlsúlyt. A legkirívóbb esettel Heves megyében találkoztak az ellenőrök, amikor egy italokat szállító 3,5 tonna össztömegű jármű több mint 6 tonna volt… A szakemberek itt csak a rakomány másik gépkocsira történő átrakodása után engedték vissza a forgalomba a gépjárművet. Rakományrögzítéssel kapcsolatos szabálysértéseket 52 esetben rögzítettek, általános hiba a szállított áru nem megfelelő takarása, a rakomány leszóródásának lehetősége volt, de találkoztak házilag meghosszabbított gépjárművel, illetve lelógó rakománnyal is.

Több esetben kiderült, nem a szakszerűtlen rögzítés, hanem a jármű nem megfelelő műszaki állapota, illetve a menetíró készülék nem előírásszerű használata, a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó szabályok be nem tartása tette indokolttá a szankcionálást. Az augusztusi Overload akció során 167 esetben kezdeményeztek eljárást az ellenőrök, ami a közigazgatási bírságtól az azonnali javítás elrendeléséig széles skálán mozgott. Mivel nem a büntetés, hanem a megelőzés volt a cél, ezért az ellenőrök 99 megállított gépjárműnél – a helyszínen orvosolható szabálytalanságoknál, mint például a nem működő izzó cseréje, a kilátást zavaró tárgyak eltávolítása esetén – csupán szóbeli figyelmeztetéssel éltek. Az NKH eltökélt szándéka, hogy további ellenőrzések révén a jelenlegi állapoton is javítson, ezért – a TISPOL Truck & bus, a TISPOL Speed és az Overload akciót követően – az év következő hónapjaiban is folytatódnak az összehangolt országos ellenőrzések.