Új közúti járművekhez műszaki megvizsgálás nélkül műszaki adatlap kibocsátása


A megfelelőségi nyilatkozat alapján történő forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

1) Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése    

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)

2) Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése    

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály Műszaki Engedélyezési Osztály

3) Illetékességi terület    

Országos illetékesség

4) Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása    

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, illetve a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerint.
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet tartalmazza.

5) Alapvető eljárási szabályok    

Az ügyfajta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozik. Az eljárás kérelemre indul.

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.

6) Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)    

A tevékenységi engedély iránti kérelmet az ügyfélnek az NFM KJHF-nek kell postai úton (1441 Budapest, Pf.: 88.), vagy személyesen, ügyfélfogadási időben benyújtani (1138 Budapest, Váci út 188.).

7) Ügyfélfogadás ideje  

H, Sz, Cs: 9:00-14:00

8) Az ügyintézés határideje (intézési, fellebbezési határidő)    

Az ügyintézés határideje 5 nap. A fellebbezési határidő a döntés közlésétől számított 15 nap.

9) Az ügyek intézését segítő útmutatók  

Nincs ilyen.

10) Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, - az igénybe vehető elektronikus programok elérése 

Nincs ilyen.

11) Időpontfoglalás    

1/477-15-92

12) Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

13) Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  

Nincs ilyen.