Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése


A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet értelmében a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésért felelős hatóságként a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében, a gépjármű-közlekedési tevékenységeknél első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalát jelöli ki.

Az eljárás menete

Magyarországon megszerezhető, alap-, közép- vagy felsőfokú szakképesítést tanúsító bizonyítványként olyan külföldi bizonyítvány ismerhető el, amely, figyelembe véve a kiállító külföldi intézmény jogállását, a bizonyítvány jogi hatályát, továbbá összehasonlítva a képzés időtartamát, tartalmát, valamint a szakmai és vizsgakövetelményeket, olyan szakképesítést tanúsít, amely Magyarországon megszerezhető vagy korábban megszerezhető volt.

Mit kell csatolnom a kérelemhez?
  • személyi adatok és állampolgárság igazolására szolgáló hatósági bizonyítványt;
  • az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, illetve – kivételesen – az eredeti oklevéllel azonos okirat (pl. hiteles másolat) hiteles másolatát;
  • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyvet, ellenőrző könyvet), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését;
  • az előző pontokban megjelölt okiratok magyar nyelvű, hiteles (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi) fordítását;
  • annak igazolását, hogy a kérelmező az eljárási díjat befizette.

Az eljáró hatóság az elismerési eljárásban a kérelem benyújtásától számított 90 napon belül dönt.

Eljárási díj

Az elismerési eljárás díja a mindenkori havi minimálbér egynegyedének háromszorosa, (jelenleg 76 125 Ft).

Egyedi esetek

Külföldi gépkezelői jogosítvány elismerése (honosítása) jogszabályi felhatalmazás hiányában nem lehetséges.