Közúti közlekedési szakember képzés, továbbképzés és vizsgáztatás


A közúti közlekedési szakemberek képzését a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott képzési engedéllyel és vizsgaszervezési megbízással rendelkező képzőszervek végzik.

Az engedéllyel rendelkező képzőszervek listája

Biztonsági tanácsadók névjegyzéke
Gépjárműves szakterület    |   Nyilvántartás, Hasznos Tudnivalók, Képzési és Vizsgáztatási Szakterület, ADR |   Utolsó frissítés 2020.01.10.
2020. évre érvényes engedéllyel rendelkező közúti járművezető vizsgabiztosok névjegyzéke
Gépjárműves szakterület    |   Nyilvántartás, Hasznos Tudnivalók, Képzési és Vizsgáztatási Szakterület |   Utolsó frissítés 2020.01.14.
2020. évre érvényes engedéllyel rendelkező közúti járművezető szakoktatók névjegyzéke
Gépjárműves szakterület    |   Nyilvántartás, Képzési és Vizsgáztatási Szakterület |   Utolsó frissítés 2020.01.14.
2020. évre érvényes engedéllyel rendelkező iskolavezetők névjegyzéke
Gépjárműves szakterület    |   Nyilvántartás, Hasznos Tudnivalók, Képzési és Vizsgáztatási Szakterület |   Utolsó frissítés 2020.01.14.
Milyen képesítésekkel kell rendelkeznie a járművezetőnek?

Közúti közlekedési szolgáltatás és saját számlás szállítás keretében járművet az vezethet:

 • akinek az adott jármű vezetéséhez szükséges vezetői engedélye van,
 • aki a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban meghatározott esetben rendelkezik pályaalkalmassági minősítéssel,
 • aki eleget tett - C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D; D+E vezetői engedély kategóriákkal vezethető járművek esetén - a szakmai képzettségére és továbbképzési kötelezettségére vonatkozó követelményeknek, és rendelkezik az ezt igazoló okmánnyal (GKI igazolvány),
 • aki a vezetett jármű kategóriája tekintetében nem áll a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, valamint
 • akinek a közlekedési igazgatási hatóság nem rendelte el jogerősen vezetési jogosultsága szünetelését.

Gépjárművezető szakoktatói képzésre jelenleg két felsőoktatási intézmény rendelkezik képzési engedéllyel:

A következő képzésekről, tematikáról és díjakról bővebb információt a két képzőszerv adhat.

Milyen feltételei vannak a gépjárművezető szakoktatói szaktanfolyamra való jelentkezésnek?

Gépjárművezető szakoktatói szaktanfolyamra az iskolázható be, aki sikeres szakoktatói felvételi vizsgát tett. A felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:

 • betöltött 23. életév,
 • középiskolai érettségi,
 • alapképzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „A", „B", „C" kategóriás vezetői engedély, amely nem minősül kezdő vezetői engedélynek.

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI)

Mikor nem kell a járművezetőnek GKI igazolvány?

A járművezetőnek nem kell GKI igazolvány, ha

 • a jármű maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát
 • a járművet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv vagy tűzoltóság tartja üzemben
 • a jármű műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba
 • a járművet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használják
 • a járművet vezetői engedély vagy szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használják
 • a jármű személyes használatban van, és közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek vele
 • csak a munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítja és a jármű vezetése nem tartozik az elsődleges feladatához

A magyar hatóság nem állíthat ki GKI kártyát egy idegen országban elvégzett tanfolyam alapján.

Magyarországon a GKI képzés tanfolyam és vizsgaköteles, a GKI igazolvány megszerzésének feltétele a vizsga sikeres teljesítése, a vizsga feltétele pedig a szaktanfolyam igazolt elvégzése. A jogszabályi környezet lehetőséget biztosít arra, hogy a közlekedési hatóság a járművezetőt kérelmére a szaktanfolyami képzés meghatározott része alól mentesítse, ha a járművezető igazolja, hogy a képzési kötelezettsége egy részét más EGT-tagállamban teljesítette.

A mentesítés feltételeit, mikéntjét leíró szabályzat kialakítása az osztrák hatóságokkal együttműködésben történik, jelenleg is folyamatban van.

Mindezek értelmében GKI kártyát nem igényelhet, az említett szabályzat hatályba lépése után a képzés alól felmentést kérelmezhet, de a vizsgakötelezettség továbbra is fennáll.

Hogyan pótolhatom/cserélhetem GKI igazolványomat?

GKI igazolványa pótlását/cseréjét kétféle módon kezdeményezheti:

 • felkeresheti a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály Szaktanfolyami Osztályának Ügyfélfogadóját a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 45. szám alatt (Ügyfélfogadási idő: Hétfő 12-15, szerda 9-15, péntek 9-11)
 • felkeresheti bármely Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának Ügyfélszolgálatát, annak ügyfélfogadási idejében

A GKI igazolvány csere/pótlás kérelem egy fényképes adatlap kitöltésével és 9900 Ft igazolvány kiállítási díj befizetésével jár.

A GKI igazolvány előlapján feltüntetésre kerül a vezetői engedély száma is, így a cserét csak akkor tudja kezdeményezni, ha már a birtokában van új vezetői engedélye.

Veszélyes áruszállítási (ADR) engedély, oktatási bizonyítvány

A veszélyes áruszállítás feltétele:

sikeres ADR vizsga

PÁV II igazolás

Milyen feltételei vannak az ADR vizsgának?
 • Betöltött 20. életév
 • Küldeménydarabos vizsga esetén legalább 2 éves "B" kategóriás vezetői engedély
 • Tartányos vizsga esetén legalább 2 éves "C" kategóriás vezetői engedély
 • Tanfolyam igazolt elvégzése

Tanfolyam és vizsgára jelentkezés képzőszerveknél történik.

Az ADR oktatási bizonyítványokat a vizsgát követően a képzőszerv kapja meg postai úton.

A megkezdett képzés az első vizsgától számított egy éven belül fejezhető be.

Érvényességi idő

Érvényes oktatási bizonyítvánnyal nem rendelkező vizsgázók esetén a bizonyítvány érvényessége a vizsgától számított 5 év. Érvényes oktatási bizonyítvánnyal rendelkező ismeretfelújító vizsgázók esetén, ha a bizonyítvány lejárata a vizsgát követő egy éven kívül esik, akkor a vizsgától számított 5 év. Ha a bizonyítvány lejárata a vizsgát követő egy éven belülre esik, akkor a bizonyítvány lejáratától számított 5 év.

Gépkezelői jogosítvány, képesítés

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a rendelet hatálya többek között kiterjed a közúti áruszállítást végző jármű megrakásához vagy ennek előkészítéséhez alkalmazott minden olyan önjáró emelő- és rakodógépre, amelyet anyagmozgatásra, rakodásra, emelésre használnak. Ez alapján aki targoncával közúti jármű rakodást végez, rendelkeznie kell a fenti rendelet szerinti gépkezelő jogosítvánnyal.

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet az emelőgépek kezelési jogosultságát szakképesítéshez köti, ami  az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő képesítéssel igazolható, azaz az emelőgépek kezeléséhez megfelelő OKJ-s bizonyítvány is szükséges. A közúti járművek megrakásában részt vevőknek a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VII.31.) KHEM rendelet 2. § (1) értelmében az építőgépkezelő jogosítvány vagy gépkezelő jogosítvány megszerzése nem mentesít a fent említett OKJ-s szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól. Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az építőgépek kezeléséhez OKJ-s bizonyítvánnyal igazolható szakképesítést ír elő.