Mi foglalkoztatja napjainkban a veszélyes áru szállításának ellenőrzésével foglalkozó szakembereket Európa-szerte?


Gépjárműves szakterület   |  
2015.10.27.
Mi foglalkoztatja napjainkban a veszélyes áru szállításának ellenőrzésével foglalkozó szakembereket Európa-szerte?
Mi foglalkoztatja napjainkban a veszélyes áru szállításának ellenőrzésével foglalkozó szakembereket Európa-szerte?
Az Európai Unió tagállamaiban működő, közúti ellenőrzésekkel, ezen belül veszélyes áruszállítással összefüggő szabályok betartásának vizsgálatával foglalkozó hatóságok igyekeznek hasonló értékrend, szemlélet, megközelítés alapján dolgozni. Azonban a tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy időnként adódnak eltérő jogértelmezések. Érthető, miután az élet a legkülönösebb variációkat állítja elő a szállítás színterén, amelyekre adekvát választ a jogi szabályozás nem adhat.

A veszélyes áruszállítás szűk mezsgyéjén is szokatlan, esetleg hajmeresztő módszerekkel állnak elő a fuvarozó vállalkozások. A Lengyelországban, Varsóban, október 19-én megrendezett ADR munkacsoport kibővített ülésén ismételten bizonyossá vált, hogy a példákon keresztül bemutatott valóság, amelyet a szakemberek a közúti ellenőrzések alkalmával detektáltak, többféleképpen értelmezhető.

Az Euro Control Route (ECR) az az ellenőrző hatóságokat tömörítő szervezet, amelynek a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2008.év óta tagja. A rendelkezésére álló információk alapján tisztán érzékeli a problémákat, és elhatározza, hogy a meglévő szemléletbeli, jogértelmezési különbözőségek megszüntetése érdekében munkacsoportot hoz létre. Az ADR Working Group feladata, hogy a különbözőségeket kibontsa. A feladat nem egyszerű, de nem is lehetetlen.

Egyetlen konkrétumot szeretnék e gondolatok között megosztani. Képzeljünk el egy nyerges szerelvényt, amely rakfelületére egy komplett tartányos járművet (7,5 tonnát éppen meghaladó) helyeztek el. A tartányban gáznemű anyag található, amely tűzveszélyes anyagot tartalmaz. A tartányos jármű tökéletes műszaki állapotú, előírás szerint van jelölve. Vajon a nyerges szerelvény miként kell jelölni? Tudniillik az ellenőrzéskor nem volt jelölve. Ezekre a kérdésekre keresik a választ.

Európa országútjain legalább kilenc millió tehergépjármű szállíthat veszélyes anyagot. Ez persze elméleti érték. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a veszélyes áru szállításával összefüggő jogsértések – ezáltal a potenciális veszélyek – rendszeresen újratermelődnek. Az ellenőrző hatóságok munkatársainak ezeket a veszélyeket kell tudni felismerni, és a veszélymegelőzés érdekében a szükséges intézkedéseket meghozni. Tehát nem mindegy, hogy a szakemberek milyen képzettséggel rendelkeznek, milyen kiképzési technikát használnak, milyen a biztonsági felszerelésük.

Ha megvizsgáljuk a felderített szabálytalanságokat láthatjuk, hogy a leggyakrabban elkövetett szabálytalanságok a következőek:

  • nem megfelelő dokumentumok alkalmazása
  • felszerelések nem megfelelő állapota
  • rakomány elhelyezése és rögzítése
  • nem megfelelő minőségű csomagolás alkalmazása
  • nem megfelelő járműjóváhagyási igazolás

A figyelem egyre inkább ráterelődik a kétes minőségű, ámbátor olcsó csomagolóanyagok, edények, hordók alkalmazására. A francia kollégák évente átlagosan 500 darab hamis - úgynevezett IBC - edényt találnak. Leginkább a távol-keletről, jelesül Kínából, illetőleg Afrikából származó csomagolóanyagokkal gyűlik meg a hatóságok baja. Egész egyszerűen lekövethetetlen, hogy a nevezett földrajzi elhelyezkedésű országokban létezik-e minőségellenőrzés, illetőleg milyen vizsgálatokkal győződnek meg az adott edény, csomagolóeszköz minőségéről. Az Európai előírásokban előírt minősítő vizsgálatok sok esetben meg sem történnek. Ergo, az említett országokból érkező rakományok minden esetben alaposan megvizsgálandóak lennének.

A zárt konténerekben érkező rakományok kinyitásának problematikája is a legtöbb tagállamban nehézséget jelent. Gondoljuk csak el, hogy egy apró kitérés is végzetes lehet egy konténerben nem megfelelően rögzített rakomány esetében. A konténereket leginkább emelőszerkezetekkel mozgatják. Az emelés és a süllyesztés oldalirányú mozgásakor a konténerben lévő rakományegységek elmozdulhatnak, sérülést okozhatnak a csomagolásokon, és máris szabadba kerül a veszélyes anyag.

A holland kollégák rendelkeznek drága eszközökkel, amelyekkel a konténer belső levegőjében lévő gázkoncentrációkat képesek megmérni. Amennyiben negatív eredmények adódnak a méréskor, abban az esetben felnyithatják a konténert. Ellenkező esetben más intézkedést kell foganatosítani. A legtöbb tagállam nem nyithatja ki a konténert, így sok esetben a szabálytalanság ténye ki sem derül. Fontos a jogi és biztonsági szabályok megalkotása ezen kérdéskörben is.

A közigazgatási eljárások alkalmával válik láthatóvá, hogy milyen különbségek adódnak egyes tagállamok jogértelmezései között. Ennek kiküszöbölése érdekében felmerült annak lehetősége és szükségszerűsége, hogy a tagállami ellenőrzést végző szakemberek képzése és vizsgáztatása egy Európa-szerte egységes tudásrendszerből álljon össze, amely önmagában biztosítja az egységes jogalkalmazást. E közös képzés megalkotására a legtöbb tagállam pozitív módon reagált.

A csomagolóanyagok, tárgyak vizsgálati technológiája alapvetően rendelkezésre áll. A minősítő cégek rendszeres ellenőrzése szükségesnek látszik.

A veszélyes anyagok, áruk, hulladékok szállítása nem lebecsülendő kockázattal járó tevékenység. Egy elviselhető veszélyszint fenntartása érdekében szükséges a logisztikai láncolat elemeinek folyamatos kontrollja, amely egy biztonságosabb, kiszámíthatóbb munkavégzést eredményezhet.

Szerző: Rada Imre (Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, Jármű Módszertani Főosztály)