Kapcsolódó tevékenységek engedélyezése

5 cikk

Előzetes eredetiségvizsgálók engedélyezése

Eljáró hatóságok (szervezetek): az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok és a velük szerződésben álló előzetes eredetiségvizsgáló állomások. Előzetes eredetiségvizsgálat Előzetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni a jármű: tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor kivéve lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija esetét, első forgalomba helyezésekor: gyártótól származó, járműkísérő lappal nem rendelkező, új jármű első forgalomba helyezésekor, használt jármű első for...

Járműfenntartó (járműjavító) szervezetek

Eljáró hatóságok: az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok és Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala A járműfenntartó tevékenység végzésére irányuló szándékot a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet előírásai alapján a telephely címe szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok részére be kell jelenteni. A bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a bejelentő nevét, székhelyét, és tel...

Járművek bontása, forgalomból történő végleges kivonása

Eljáró hatóságok (szervezetek): az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok és a velük szerződésben álló vizsgáló állomások, okmányirodák A járművek bontását a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok által nyilvántartásba vett gépjárműfenntartó szervezetek végzik. A Kormányrendelet szerint a gyártó - az érintett gazdasági szereplőkkel együttműködve – köteles a) a forgalomból kivont vagy kivonni szándékozott hulladékká vált gépjárművet az utolsó tulajdonostól visszavenni; b)...

Műszaki vizsgabiztosok és vizsgáló állomások ellenőrzése

Eljáró hatóságok: az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok és Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala A műszaki vizsgabiztosi tevékenységet az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivataloknak a kormánytisztviselője vagy a tanúsító vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a tanúsító vizsgálóállomás vizsgabiztosa) végezheti. A vizsgáló állomások és ezen belül a műszaki vizsgabiztosok tevékenységét a megyei (fővárosi) kormányhivatalok és a Nemz...

Műszaki vizsgálóállomás létesítése

Engedélyező hatóságok: az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok A közúti járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata, valamint az ennek keretében elvégzett rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálat során − a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott feltételek esetén − az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok által engedélyezett tanúsító szervezet (vizsgálóállomás) működik közre a tényállás tisztázásában. A vi...