Közúti közlekedési szakember képzés, továbbképzés és vizsgáztatás

4 cikk

Közúti közlekedési szakember képzés, továbbképzés és vizsgáztatás

A közúti közlekedési szakemberek képzését a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott képzési engedéllyel és vizsgaszervezési megbízással rendelkező képzőszervek végzik. Az engedéllyel rendelkező képzőszervek listája Beágyazott tartalmak: 2014 évre érvényes engedéllyel rendelkező közúti járművezető szakoktatók névjegyzéke 2014 évre érvényes engedéllyel rendelkező közúti járművezető vizsgabiztosok névjegyzéke 2014 évre érvényes engedéllyel rendelkező iskolavezetők névjegyzéke Közúti járművezetők ...

Közúti közlekedési szakemberek vizsgakötelezettség alóli mentesítése

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 16. pontja, valamint A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 19. §, 31. § (2) bekezdése alapján a közlekedési hatóság határozza az egyes elméleti tantárgyak hallgatása alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések, végzettségek körét. Ki jogosult a felmentésre? Az alábbi Tantervi és vizsgaköve...

Országos Képzési Jegyzékben szereplő közlekedési szakképesítések vizsgáinak szervezése

A Nemzeti Közlekedési Hatóság a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet értelmében, az említett jogszabály 1. számú mellékletében meghatározott közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére valamennyi régióra kiterjedően jogosult. A vizsgaszervezés a képzést végző intézmények ...

Szakoktatói képesítő vizsgaidőszak 2019.

SZAKOKTATÓI KÉPESÍTŐ VIZSGAIDŐSZAK 2019. SZO6. csoport A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által, a szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára kiadott Tantervi és vizsgakövetelményben, a Vizsgakövetelmények 3. fejezetében rögzítettek alapján „A képesítő vizsgák sikeres teljesítésére az adott képesítő vizsgához tartozó vizsgaidőszakban van lehetőség, melyet a vizsgáztatást végző közlekedési hatóság határoz meg," A Nyíregyházi Egyetem szervezésében zajló (SZO6) szakokta...