Nem közúti mozgógépek motorjainak jóváhagyása


A nem közúti mozgógépekbe beépítendő belsőégésű motorok típusjóváhagyásával kapcsolatos feladatok ellátása,

1) Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése    

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)

2) Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése    

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály Műszaki Engedélyezési Osztály

3) Illetékességi terület    

Országos illetékesség

4) Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása    

A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet szerint.

5) Alapvető eljárási szabályok    

Az ügyfajta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozik. Az eljárás kérelemre indul.

A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet.

6) Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)    

A tevékenységi engedély iránti kérelmet az ügyfélnek az NFM Közúti Jármű Hatósági Főosztály Műszaki Engedélyezési Osztály részére kell postai úton (1441 Budapest, Pf.: 88.), vagy személyesen, ügyfélfogadási időben benyújtani (1138 Budapest, Váci út 188.).

7) Ügyfélfogadás ideje  

H, Sz, Cs: 9:00-14:00

8) Az ügyintézés határideje (intézési, fellebbezési határidő)    

Az ügyintézés határideje 60 nap. A fellebbezési határidő a döntés közlésétől számított 15 nap.

9) Az ügyek intézését segítő útmutatók 

Nincs ilyen.

10) Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, - az igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs ilyen.

11) Időpontfoglalás    

1/477-15-92

12) Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke    

A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet.

13) Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

Nincs ilyen.