Nemzetközi különjárati engedélyek kibocsátása


A nemzetközi szerződések szerint engedélyköteles személyszállítási tevékenységet végző autóbuszok járati engedélyeivel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása

1) Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)

2) Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály Forgalmi Engedélyezési Osztály

3) Illetékességi terület

Országos illetékesség

4) Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása 

Az engedélyek díját a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet mellékletének 2. b) pontja tartalmazza.

5) Alapvető eljárási szabályok 

Az ügyfajta az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) hatálya alá tartozik. Az eljárás kérelemre indul.

6) Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) 

Az engedélyt személyesen lehet átvenni a 1138 Budapest, Váci út 188. szám alatti, földszinti ügyfélszolgálaton.

7) Ügyfélfogadás ideje 

H-CS: 9:00-12:00 és 12:30-14:00
P: 9:00-11:00

8) Az ügyintézés határideje (intézési, fellebbezési határidő) 

Azonnal

9) Az ügyek intézését segítő útmutatók 

Nincs ilyen.

10) Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, - az igénybe vehető elektronikus programok elérése  

Nincs ilyen.

11) Időpontfoglalás 

Nincs ilyen.

12) Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 

  • 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről
  • Kétoldalú (bilaterális) nemzetközi megállapodások

13) Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  

Nincs ilyen.

 

Kapcsolódó nyomtatványok