Szakoktató, iskolavezető, vizsgabiztos tevékenységi engedély


A témához kapcsolódó tartalmak

Járművezető iskolavezetői tevékenység engedélyezése

Továbbképzés, továbbképzést követő vizsga A közúti járművezetőiiskolavezetőknek évenként továbbképzésen kell részt venniük és ezt követően sikeres vizsgát tenniük. Ennek értelmében tehát a közúti közlekedési szakember tevékenységét akkor folytathatja, ha a közúti közlekedési szakemberek képzésére, vizsgáztatására, valamint a tevékenységének végzésére vonatkozó rendeletekben előírt képesítést megszerezte, időszakos szakirányú kötelező továbbképzésen részt vett és vizsgakötelezettségének ...

Járművezető szakoktatói tevékenység engedélyezése

Továbbképzés, továbbképzést követő vizsga A közúti járművezetői szakoktatóknak és iskolavezetőknek évenként továbbképzésen kell részt venniük és ezt követően sikeres vizsgát tenniük. Ennek értelmében tehát a közúti közlekedési szakember tevékenységét akkor folytathatja, ha a közúti közlekedési szakemberek képzésére, vizsgáztatására, valamint a tevékenységének végzésére vonatkozó rendeletekben előírt képesítést megszerezte, időszakos szakirányú kötelező továbbképzésen részt vett és vizsg...

Járművezető szaktanfolyami vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése

Továbbképzés, továbbképzést követő vizsga A szaktanfolyami vizsgabiztosnak – a vizsgabiztosi engedélye érvényben tartásához – évente a KTI által szervezett továbbképzésen kell részt vennie. Azon szaktanfolyami vizsgabiztosnak, aki a továbbképzésen nem vesz részt és a vizsgát nem teljesíti sikeresen, a szaktanfolyami vizsgabiztosi tevékenységi engedélye visszavonásra kerül. Igazolvány A sikeres vizsgát teljesítő szakoktatók, vizsgabiztosok és szaktanfolyami vizsgabiztosok rés...

Járművezető vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése

Továbbképzés, továbbképzést követő vizsga A közúti járművezetői vizsgabiztosoknak a tevékenységük folytatásához – a szükséges ismeret és képesség megőrzése, frissítése, új szakmai alkalmassági tényezők elsajátítása és a további vizsgáztatás tisztességes és egységes követelményeinek megfelelősége érdekében – évente összesen legalább kétnapos , – a szükséges gyakorlati járművezetői képesség megőrzése, illetve továbbfejlesztése érdekében – öt évente legalább ötnapos továbbképzésen kell rész...

Szakoktatók, iskolavezetők vizsgabiztosok, biztonsági tanácsadók névjegyzéke

2017 évre érvényes engedéllyel rendelkező közúti járművezető vizsgabiztosok névjegyzéke Beágyazott tartalmak: 2014 évre érvényes engedéllyel rendelkező közúti járművezető vizsgabiztosok névjegyzéke 2017 évre érvényes engedéllyel rendelkező közúti járművezető szakoktatók névjegyzéke Beágyazott tartalmak: 2014 évre érvényes engedéllyel rendelkező közúti járművezető szakoktatók névjegyzéke 2017 évre érvényes engedéllyel rendelkező iskolavezetők névjegyzéke...

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók bejelentése

A veszélyes áruk vasúti, közúti vagy belvízi szállításával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozás vezetésére jogosult személy (vezető) köteles a rendeletben foglaltaknak megfelelően legalább egy veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót megbízni. A tanácsadó feladatait olyan személy láthatja el, aki a közlekedési hatóság által a tanácsadókról vezetett, külön jogszabályban meghatározott névjegyzékben szerepel, és a vállalkozás tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője, vagy a vál...

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók névjegyzékbe vétele

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók névjegyzékbe vételéhez szükséges dokumentumok veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvány külföldön kiállított tanúsítvány esetén annak másolata és hiteles magyar fordítása kérelem tevékenységi engedély díjának befizetését igazoló bizonylat (befizetés kizárólag átutalással lehetséges) Adatlap biztonsági tanácsadó névjegyzékbe vételéhez Beágyazott tartalmak: Biztonsági tanácsadó névjegyzékbe...