Tachograf készülék, kártya jóváhagyása


Magyarország számára a menetíró készülék, az adatrögzítő lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyása tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben a tagállam hatósága számára meghatározott feladatok.

1) Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése    

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)

2) Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése    

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály Műszaki Engedélyezési Osztály

3) Illetékességi terület    

Országos illetékesség

4) Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása    

a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet szerint.
Az eljárás illetékköteles, az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény tartalmazza.

5) Alapvető eljárási szabályok    

Az ügyfajta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozik. Az eljárás kérelemre indul.

6) Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)    

A tevékenységi engedély iránti kérelmet az ügyfélnek az NFM KJHF-nek kell postai úton (1441 Budapest, Pf.: 88.), vagy személyesen, ügyfélfogadási időben benyújtani (1138 Budapest, Váci út 188.).

7) Ügyfélfogadás ideje  

H, SZ, CS 9:00-14:00

8) Az ügyintézés határideje (intézési, fellebbezési határidő)    

Az ügyintézés határideje 60 nap. A fellebbezési határidő a döntés közlésétől számított 15 nap.

9) Az ügyek intézését segítő útmutatók 

Nincs ilyen.

10) Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, - az igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs ilyen.

11) Időpontfoglalás    

1/477-15-92

12) Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke    

a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

13) Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  

Nincs ilyen.