Együttműködő partnerek


BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alapvető rendeltetése a magyar lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Ezért az OKF országos hatáskörű rendvédelmi szerv.

Fő feladata a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.


EASA – Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

Az Europai Repülésbiztonsági Ügynökség az Európai Unió repülésbiztonságra irányuló strategiájának központi elemét alkotja. Küldetese a legmagasabb szintű, közös biztonsági és környezetvédelmi szabványok előmozdítása a polgári légiforgalom terén.

A légiközlekedéssal kapcsolatos operatív feladatok nagy részét továbbra is a nemzeti hatóságok látják el - ilyen az egyes légijárművek minősítése vagy a pilóták engedélyezése -, az Ügynökség az európai szintű, közös biztonsági es környezetvédelmi szabályok kidolgozásával foglalkozik. A tagállamokban végrehajtott ellenőrzések segítségével nyomon követi a szabványok végrehajtását, es rendelkezésre bocsátja az ehhez szükséges szakértelmet, képzést es kutátasi eredményeket.


Európai Polgári Repülési Szervezet (European Civil Aviation Conference) (ECAC)

Az ECAC 1955-ben alakult meg államközi szervezetként és tagsága mára Európa szinte teljes egészét felöleli. A szervezetnek jelenleg 44 tagállama van. Fő célja, hogy előmozdítsa a biztonságos, hatékony és fenntartható európai légiközlekedés folyamatos fejlődését. Összehangolja tagállamai polgári légiközlekedési irányelveit és gyakorlatait. A szervezet székhelye Párizs. Az ECAC háromévente ülésezik (Plenáris Ülés), illetve szükség esetén gyakrabban is. A légügyi főigazgatók (DGCA) rendszeres időközönként üléseznek a politikai szintű kérdések megvitatása érdekében. Miniszteri szintű ülés akkor indokolt, ha az adott kérdés Európa-szintű, csúcspolitikai döntést igényel.


Európai Szervezet a Légiközlekedés Biztonságáért (European Organization for the Safety of Air Transport) (EUROCONTROL)

AZ EUROCONTROL-t a NATO javaslatára a légiközlekedés biztonságával kapcsolatos együttműködésre vonatkozó Egyezmény hozta létre 1961-ben. Az EUROCONTROL 1990. óta az Európai Polgári Repülési Konferencia szervezetének (ECAC) megbízásából különböző programokat dolgozott ki az európai légiközlekedés biztonságának növelése érdekében szükséges együttműködés szellemében. A fő célkitűzés egy egységes légiforgalmi szolgáltatási rendszer létrehozása volt. A szervezetnek jelenleg 38 tagja van.


Hungarocontrol

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a magyar légtérben légiforgalmi szolgáltatások nyújtására és a légiforgalmi szakszemélyzet képzésére kijelölt szervezet.

Küldetésük: Biztonságos és hatékony léginavigációs szolgáltatás nyújtása.


Közlekedésbiztonsági Szervezet

A Közlekedésbiztonsági Szervezetet 2006. január elsejével hozta létre a magyar Országgyűlés által alkotott törvény alapján, a Gazdasági és Közlekedési Miniszter. Feladata a légi, a vasúti és a vízi balesetek, súlyos események független szakmai vizsgálata, azzal a céllal, hogy az elemzésekből levonható tanulságok alapján javaslatokat tegyünk a jövőbeni hasonló események elkerülése érdekében, Tevékenységük alapvető céljának ebből adódóan a megelőzést tekintik.


Közös Légügyi Hatóságok Képző Szervezete (Joint Aviation Authorities Training Organisation) (JAA TO)

A szervezet jogelődje, a JAA 1979-ben alakult meg 19 ECAC tagállam részvételével. Az  együttműködési nyilatkozatot 1990. szeptember 11-én írták alá a tagállamok képviselői Cipruson. A szervezet  eredeti célja a légiközlekedésre vonatkozó közös szabályok harmonizációja volt.

Az EASA létrehozásával a jogalkotási és harmonizációs feladatok átkerültek a JAA-től az EASA-hoz. Ennek eredményeként 2008. március 19.-én a társult államok Légügyi főigazgatói úgy döntöttek, hogy a JAA eredeti feladatainak megszűnésével átalakítják a szervezetet, és létrehozzák a Közös Légügyi Hatóságok Képző Szervezetét, melynek feladata a légügyi szakterületen szükséges, speciális képzések nyújtása.


Légirendészeti Parancsnokság

A Magyar Köztársaság Rendőrségén belül a Légirendészeti Parancsnokság a Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóságának egyik speciális szervezete és a Rendészeti Igazgató közvetlen alárendeltségében tevékenykedik. Mint a rendvédelmi, illetve állami szervek munkáját segítő egyedüli állami légijármű üzemeltető, feladataikat országos hatáskörrel látják el.


Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság alapelvei:
1) a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme, 
2) a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme, 
3) a fogyasztók tájékoztatása és oktatása, 
4) a fogyasztói igények érvényesítése, illetve 
5) a fogyasztók képviselete.


Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Az NMHH feladata, hogy biztosítsa a média, az elektronikus hírközlési, postai és informatikai szolgáltatások piacainak törvényes és zavartalan működését. Hangsúlyt fektet a felhasználó ügyfelek érdekeinek fokozott védelmére. Feladata a tisztességes, hatékony verseny kialakítása és fenntartása, valamint a szolgáltatók jogkövető magatartásának felügyelete. A hatóság részt vesz a médiaszabályozáshoz, elektronikus hírközléshez, postához és informatikához kapcsolódó nemzetközi szervezetek munkájában, kapcsolatokat épít és tart fenn az európai és Európán kívüli szabályozó szervezetekkel.


Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (International Civil Aviation Organization) (ICAO)

A szervezet 1944. december 7-én alakult meg a Chicagoban aláírt Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezménnyel (Chicagoi Egyezmény). A szervezet székhelye Montreál és jelenleg 190 tagja van. Az ICAO célja a nemzetközi polgári repülés biztonságos és folyamatos fejlődésének a biztosítása, a repülőterek és a repülési berendezések fejlesztésének szorgalmazása szem előtt tartva a biztonságos, gazdaságos és hatékony légiközlekedés iránti szükségleteket. Magyarország 1969 óta tagja a szervezetnek.


Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (rövidítése: OMSZ) a meteorológiával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáért felelős, Magyarország teljes területére kiterjedő tevékenységet folytató központi költségvetési szerv.

Az OMSZ időjárásjelentéseket, országos előrejelzéseket, figyelmeztető előrejelzéseket készít. A hivatalos weboldalukon olvashatunk Magyarország éghajlatáról, időjárási visszatekintőben tájékozódhatunk az éghajlati változásokról, a külföldre utazóknak naprakész friss információk állnak rendelkezésre a célországok időjárásáról.


Országos Rendőr-főkapitányság

A rendőrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv. Alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme.