Megújította a légügyi megállapodást a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság


Légügyi Szakterület   |  
2013.04.05.
Megújította a légügyi megállapodást a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Megújította a légügyi megállapodást a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
A légiforgalmi célú frekvenciákkal való hatékony gazdálkodás érdekében megújította 2006-ban megkötött megállapodását a frekvenciagazdálkodó és légügyi társhatóság. Az erről szóló dokumentumokat kedden írta alá Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) főigazgatója, valamint Farkas András, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Légügyi Hivatalának vezetője.

A szervezeti átalakítások és összevonások, a megváltozott  frekvenciaigények kielégítésének eljárási rendje, a közép-európai funkcionális légtérblokk létrejötte, valamint az európai bizottság 677/2011/EU rendeletének II. mellékletében meghatározott „rádiófrekvencia funkció" ellátására vonatkozó feladatoknak a hálózatkezelő és a társhatóságok közötti megosztásának szükségessége indokolta az új „légyügyi megállapodás" létrejöttét, a frekvenciagazdálkodó (NMHH) és a légügyi hatóság (NKH) között.

A dokumentum tartalmazza a légi forgalmi és légi navigációs célokra kijelölhető jegyzéki frekvenciák adatait, jellemzőit, használatuk feltételeit, a polgári és nem polgári célú frekvenciaigények kielégítésének eljárásrendjét, illetve a „rádiófrekvencia funkció" ellátására vonatkozó feladatoknak a hálózatkezelő és a társhatóságok közötti megosztását.

Az úgynevezett „légügyi megállapodás" egyértelműen tisztázza, hogy ki miért felel a légiforgalmi célú frekvenciák kezelése, a frekvenciaigények kielégítése terén, illetve szabályozza a hálózati funkciók megosztásával kapcsolatos feladatoknak a társhatóságok közötti megosztását.

HÁTTÉR – A társhatóságok között már 1992-ben megállapodás született, hogy a légiforgalmi rádiótávközlésre kiterjedően a rádió-berendezésekkel, azok üzemeltetésével kapcsolatos frekvenciagazdálkodási feltételeket és hatósági elvárásokat érvényesítsék.

A jogi környezet változása miatt 2006-ban újabb megállapodást kellett aláírni az akkori Polgári Légiközlekedési Hatóság, a HM Katonai Légügyi Hivatal, a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) és a Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság (KFGH) között. A megállapodás célja volt, hogy a társhatóságok egy légiforgalmi célú frekvenciakiosztási terv keretében létrehozzák és rendszeresen egyeztessék a légiforgalmi célú hatósági frekvenciajegyzékeket, és az azokkal kapcsolatos feladataikat, engedélyezési eljárásaikat összehangolják.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2010-es létrejöttekor újabb szabályzási környezet alakult ki. Megváltozott a korábbi társhatóságok státusza, és szervezeti átalakításokon mentek keresztül. A Katonai Légügyi Hivatal beolvadt a NKH Légügyi Hivatalba, a KFGH pedig az NMHH-ba. Figyelembe véve ezeket a változásokat, illetve az európai uniós elvárásokat, igény merült fel a „légügyi megállapodás" felülvizsgálatára. Ez az NMHH Frekvencia- és azonosítógazdálkodási Főosztálya, a KFGH, az NKH Légügyi Hivatal, valamint a magyar légtérben légiforgalmi szolgáltatások nyújtására és a légiforgalmi szakszemélyzet képzésére kijelölt HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. részvételével 2012 novemberére el is készült. A megállapodás aláírására most került sor.

2013. március 27.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légügyi Hivatal