Légtérhasználati korlátozás feloldása Dunaújvárostól északra


Légügyi Szakterület   |  
2013.06.14.
Légtérhasználati korlátozás feloldása Dunaújvárostól északra
Légtérhasználati korlátozás feloldása Dunaújvárostól északra
Az árvízi munkálatokkal összefüggően a veszélyhelyzeti munkálatokkal kapcsolatban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala a légtérhasználati korlátozást június 14-én 21 órától a Dunaújvárostól északra eső Duna vonalon feloldja, és a korlátozást az alábbiak szerint módosítja: (június 14-én 21 óráig a korábban kiadott korlátozás az érvényes)
Az új korlátozás dátuma, kezdő és befejező időpontja:
2013. június 14. 21:00 - 2013. június 19. 21:00
 
Az érvényes korlátozással érintett légtér területi és magassági határai:
(a koordináták WGS-84 rendszerű földrajzi koordináták szerint)
(AMSL – Above Mean Sea Level – tengerszint feletti magasság)
 
Ø
Dunaújvárostól (46 55 00N 18 57 00E koordinátájú ponttól) délre eső Duna szakaszokon a következők szerint:
a meder középvonalától jobbra és balra eső 3 – 3 km-es sáv.
földfelszín – 600m (AMSL)
A korlátozás alól mentesülő tevékenységek:
 
Légi kutató-mentő repülés, mentőrepülés, honvédelmi, rendészeti célból végzett repülés, valamint a Nemzeti Veszélyhelyzetkezelő Központ által a  veszélyhelyzet elhárításában közreműködésre kijelölt repülés.
 
A korlátozás alól mentesülő légijárművek nem léphetnek be az LHP1 légtérbe.
 
A légtér korlátozás alá tartozó repülőterek érkező és induló forgalma engedélyezett a FIC-el történő előzetes koordinációt követően annak figyelembevételével, hogy a korlátozott légtérben fel- és leszállás kivételével egyéb repülés nem hajtható végre.
 
A korlátozás nem érinti Budapest Liszt Ferenc Repülőtér érkező és induló forgalmát.