Tájékoztató a légi jármű karbantartási program kidolgozásáról és hatósági jóváhagyásáról - Rev 1


Légügyi Szakterület   |  
2015.11.13.

A 1321/2014/EK rendeletet a 2015/1088/EK és 2015/1536/EK rendeletek módosították. Ezek a módosítások hatással vannak a légi járművek karbantartási programjaira. Könnyű légi járművekre vonatkozóan új követelményeket határoz meg a 2015/1088/EK rendelet, amely módosította a Part-M-et. Az ELA1 kategóriába tartozó légi járművekre (léghajó kivételével) – amelyek nem vesznek részt kereskedelmi légiszállításban – bevezetésre került a Minimális Ellenőrzési Program koncepciója.

Elkészült az AMC M.A.302-ben mellékelt Könnyített Karbantartási Program minta angol-magyar változata, melynek használata 2016. május 31-ét követően ajánlott azon légi járművek esetében, amelyek eleget tesznek az alkalmazhatósági feltételeknek. Ez a minta szerkeszthető „word" formátumban letölthető.

Jelen tájékoztató kiadásának célja, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala  közzé tegye az M.A.302 pont követelményeit kiegészítő nemzeti előírás rendszerét és az ennek való megfelelés módjait.

A tájékoztatóban közölteket, a tulajdonosoknak/üzembentartóknak, a folyamatos légialkalmasság fenntartó szervezeteknek, alkalmazniuk kell a karbantartási programok elkészítése, és hatósági jóváhagyásra való felterjesztése során. A tájékoztató szintén alkalmazható olyan tulajdonos/üzembentartó számára is, akinek a légi járműve nem tartozik a 216/2008/EK rendelet hatálya alá (ún. Annex II légi jármű).

A tájékoztató eredeti változatához képest módosult a fedélzeti műszerek ellenőrzésére vonatkozó melléklet, amely egyes műszerek állapot szerinti üzemeltetését, bizonyos feltételek teljesítése esetén lehetővé teszi.

A módosított tájékoztató teljes szövege és a Könnyített Karbantartási Program szerkeszthető mintája letölthető innen:

3 sz Tajekoztato Karb program Rev 1 2016.05.31 Karbantartasi Program Minta.docx
Légügyi Szakterület    |   Hirdetmény, Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2016.05.31.
Légi jármű karbantartási program minta
3 sz Tajekoztato Karb program Rev 1 2016.05.31 sk.pdf
Légügyi Szakterület    |   Hirdetmény |   Utolsó frissítés 2016.05.31.
Tájékoztató a légi jármű karbantartási programról