Kihasználatlan korlátozott légiközlekedési jogok


Kihasználatlan korlátozott jogokra légifuvarozók felhatalmazása

 

Magyarország és az Európai unión kívüli harmadik államok között fennálló kétoldalú légiközlekedési egyezmények alapján fennállnak olyan légiközlekedési jogok, melyeket csak korlátozott számú vagy egyetlen légifuvarozó vehet igénybe, az egyezményben meghatározott egyéb korlátozások (pl. frekvencia, kapacitás, leszállási pontok) figyelembevételével.

Amennyiben ezek a jogok kihasználatlanná válnak, a Hatóság erről a honlapján tájékoztatást tesz közzé és a légifuvarozók ezen jogok igénybevételére kérelmeket nyújthatnak be. A Hatóság a beérkezett kérelmeket a jogszabályokban foglaltak és az elemzés alapjául szolgáló szempontrendszer alapján bírálja el, és hatalmazza fel a kérelmezőt a légiközlekedési jog gyakorlására.


Eljáró hatóság: NKH Légügyi Hivatal

 

Ügyfél: Hatósági engedéllyel rendelkező személyszállítási tevékenységet folytató légifuvarozók.


Kérelem: A benyújtott kérelemnek a 198/2007 Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdésében foglaltakat, továbbá a szempontrendszerben meghatározottak elbírálásához szükséges dokumentumokat szükséges becsatolni. Kérelem kizárólag a Hatóság honlapján közzétett, kihasználatlan jogok igénybevételére nyújtható be.


Eljárási díj: 3/2002 GKM Rendelet 582. díjtétele: 322.000,- Ft, melyet igényelt jogonként (desztinációként) kell a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: NKH) a Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-00289926-00000000 számú számlájára igazoltan befizetni. A kérelemhez csatolni kell a díj befizetésének igazolását.

 

Az ügyintézés határideje: Az elsőként beérkezett kérelemről a Hatóság a honlapján tájékoztatást tesz közzé, ettől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül nyújthatók be további kérelmek. Ezt követően a kérelmek elbírálási határideje 2 hónap.


Jogszabályi háttér: A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló 198/2007 Kormányrendelet.

 

Kapcsolat: magdolna.borbely@itm.gov.hu
 

 

Segédanyagok

A korlátozott közlekedési jogokhoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumok tölthetőek le: